Producten blokken
Nieuws overzicht
Deel op:

VIPP farmacie gaat digitale medicatieoverdracht en veiliger patiëntenzorg mogelijk maken

Dit artikel is op 1 april verschenen op de website van de KNMP. Het hele artikel van de KNMP vinden jullie hier.

VWS heeft op 1 april 2020 de KNMP geïnformeerd over goedkeuring van de VIPP Farmacie. Dit versnellingsprogramma heeft als doel de zorg veiliger en efficiënter te maken en de positie van de patiënt versterken, door het beschikbaar stellen van actuele medicatieoverzichten voor zorgverleners en patiënt en verbeterde medicatiebewaking. Om dit mogelijk te maken is voor de toekomstige VIPP-farmacieregeling een bedrag van 86 miljoen euro gereserveerd.

Wat is VIPP Farmacie?

In VIPP (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional) Farmacie ligt de focus op het implementeren en gebruiken van de informatiestandaarden voor medicatiegegevens door apotheken, de uitwisseling van deze gegevens met de patiënt en de medicatiebewaking door apothekers. De komende maanden werkt VWS samen met de KNMP aan de uitwerking van de drie inhoudelijke modules:

  1. Implementatie en gebruik van de medicatiestandaarden in apotheken.
  2. Ontsluiting medicatiegegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten.
  3. Implementatie van een nieuw medicatiebewakingssysteem in de apotheken.

Hiermee sluiten ze aan bij de reeds bestaande ambities beschreven in het programma MedMij en de ontwikkelingen rondom de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten.

Dit is er een om trots op te zijn!

Albert Drouven, apotheker, voorzitter van de NedAIS en lid van de Pharmacomraad: “VeGOP heeft met PharmaPartners en NedAIS, de ontwikkelingen rondom VIPP Farmacie de afgelopen jaren geïnitieerd. PharmaPartners heeft hierin de rol als koploper opgepakt en samen met hen zijn we in 2018 met een delegatie gebruikers in Den Haag geweest om onze visie te delen. Anderhalf jaar later, na veel tijd en energie vanuit alle betrokkenen, geeft VWS akkoord op 86 miljoen voor het VIPP Farmacie plan. Een hele belangrijke stap in de informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional binnen de Farmacie. PharmaPartners loopt in dit traject echt weer voorop in de ontwikkelingen binnen de eerste lijn. Daarbij is actief de samenwerking gezocht met HealthBase, collega AIS-sen en andere NedAIS-deelnemers. We mogen samen enorm trots zijn op het behaalde resultaat.”

Download ""