PharmaPartners-innoveert-kijkt-vooruit-heeft-visie-op-ICT-en-eerstelijnszorg
Nieuws overzicht
Deel op:

VZVZ kijkt vooruit tijdens jubileumfeest

Op 5 en 6 oktober vierde VZVZ haar vijfjarig jubileum. Twee inspirerende dagen waar duidelijk werd dat zorgverleners, patiënten, beleidsmakers en leveranciers een gezamenlijk doel voor ogen hebben: het realiseren van een technische infrastructuur die de zorg toegankelijk en betaalbaar houdt en die alle Nederlanders de mogelijkheid geeft om - zoals Erik Gerritsen, secretaris generaal van VWS verwoordde - ‘CEO te zijn van hun eigen zorg’. Dat de discussie over de weg ernaartoe soms scherp wordt gevoerd, doet daar niets aan af.

“Vanuit PharmaPartners geloven we in de kracht van ons concept, waarin we huisartsenzorg en openbare farmacie met elkaar verbinden. Zij vormen samen met de patiënt de spil in de eerstelijnszorg. Maar anno 2017 is bredere samenwerking nodig, binnen de eerste lijn en daarbuiten. Om alle bij de zorg voor een individu betrokken partijen goed en veilig te verbinden, zijn heldere technische standaarden nodig. VZVZ vult dat prima in en vanuit PharmaPartners ondersteunen we dat van harte”, aldus Sander de Jong, directeur van PharmaPartners Farmacie.

De Jong was bij de VZVZ-ledendag op 5 oktober. Hij vindt het positief dat alle partijen het jubileum mee vierden. “Er is wel eens wat scepsis over het LSP en de rol van VZVZ, maar dit laat toch zien dat er veel support is en dat VWS, verzekeraars, zorgverleners, patiëntenorganisaties en leveranciers VZVZ zien als hét platform om afspraken te maken over informatie-uitwisseling.”

Stevige ambities
Verhelderend vond De Jong de bijdrage van Erik Gerritsen, secretaris generaal bij VWS. Hij deed verslag vanuit het Informatieberaad Zorg. Dat heeft een aantal stevige ambities geformuleerd (zie www.informatieberaadzorg.nl). Zo moeten alle zorgaanbieders vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid bieden om hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en deze te ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving. Hiervoor zijn onder meer MedMij-standaarden in ontwikkeling. Per 1 januari 2020 moeten zorgverleners bovendien altijd de gegevens die nodig zijn voor een goede behandeling van een patiënt digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en – indien mogelijk – met toestemming van de patiënt, overdragen aan andere betrokken zorgverleners. Hiervoor ontwikkelt Nictiz Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) die beschrijven wat er precies moet worden vastgelegd over een specifiek item van de zorgverlening.

Regie noodzakelijk
“En zo zijn er meer ambities en programma’s”, vertelt De Jong. “Wij zijn ervan overtuigd dat het die kant op gaat en op moet, maar de vraag is waar je begint. Hoe ga je het implementeren en wie voert de regie? Nu start de ene ICT-leverancier met een patiënteninitiatief en de andere met de bouwsteen voor online afspraken. Gerritsen gaf aan dat hij het gebruik van de standaarden niet van bovenaf wil opleggen, maar ze onderdeel wil maken van de kwaliteitsstandaarden. Daar wil hij best geld voor beschikbaar stellen en in overleg met leveranciers de tijd voor nemen. Dat is een belangrijk signaal, al weet ik natuurlijk niet hoe hard zijn uitspraken zijn.”

E-health-droom
De e-health-droom waaruit de ambities van het Informatieberaad voortvloeien, deelt PharmaPartners volledig. In het VZVZ-jubileumboek ‘Digitalisering van zorg’ schreven Sander de Jong en Dorinda van Oosten, directeur van PharmaPartners Huisartsenzorg, daar een column over. Daarin schetsen ze de ideale e-health-toekomst en wat er nodig is om die te realiseren. De grootste uitdaging, zo schrijven zij, is de adoptie van e-health onder zorgverleners en patiënten.

Lees onze column uit het VZVZ-jubileumboek ‘Digitalisering van zorg’.
Via de website van VZVZ kunt u ‘Digitalisering van Zorg’ in e-book downloaden.

Download ""