PharmaPartners verbindt voor verbetering
Nieuws overzicht
Deel op:

Whitepaper zorg in de regio: Stevige ICT voor een krachtige eerste lijn

In alle visies op het organiseren van duurzame, doelmatige, persoonsgerichte gezondheidszorg dicht bij huis, speelt de huisartsenpraktijk een cruciale rol.  Steeds meer zorg verplaatst zich van de tweede naar de eerste lijn. Senioren, maar ook jeugd en mensen met verward gedrag, krijgen de nodige zorg zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde woonomgeving. Huisartsen, POH’s en verpleegkundig specialisten zien hierdoor de vraag en de complexiteit van de zorg toenemen. Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan goed opgeleid personeel.

Een krachtige eerste lijn kan deze problemen het hoofd bieden en het heft in eigen hand houden. De nieuwe en extra middelen die in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-
2022 overeengekomen zijn en betaaltitels zoals Organisatie & Infrastructuur, bieden ruimte om de organisatie en samenwerking voor zorgverlening in de regio te versterken.

PharmaPartners Huisartsenzorg ondersteunt de regionale aanpak, waarbij vanuit de geïntegreerde eerstelijnszorg de patiënt centraal staat. Met slimme en flexibele oplossingen
kan iedere regio de samenwerking op zijn eigen manier invullen.

Ter inspiratie

Iedere regio maakt hierin zijn eigen keuzes. Als ICT-partner adviseert en ondersteunt PharmaPartners Huisartsenzorg zorggroepen, eerstelijnsorganisaties en -praktijken daarbij. Ook wij zoeken anderen op om de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de betrokken professionals in de regio en met de patiënt mogelijk te maken. We werken samen met onze klanten, ICT-aanbieders en andere partijen die waarde toevoegen voor huisartsen en eerstelijnsorganisaties. We hebben een overlegstructuur waarin de zeggenschap van huisartsen en  andere gebruikers richtinggevend is voor de ontwikkeling van functionaliteit en innovatie. Daarbij zorgen we dat al onze toepassingen voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied
van privacy en informatiebeveiliging. Ter inspiratie vertellen eerstelijnsbestuurders in onze Whitepaper zorg in de regio – Stevige ICT voor een krachtige eerste lijn hoe de (ICT-)samenwerking in hun regio vorm krijgt.

Lees ook het artikel Duurzame zorg met inzet van ICT (De Eerstelijns, september 2018), waarin Ed Berends (SGE) vertelt over de belangrijke rol voor ICT bij het duurzaam inrichten van de zorg.

In gesprek?

Wilt u uw zorg-ICT-visie in samenwerking met ons doorontwikkelen voor nog betere zorg en meer efficiëntie in uw regio, of wilt u concrete informatie over onze oplossingen? Wij gaan
graag met u in gesprek.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Download ""