Privacy & PharmaPartners

Tussen juli 2017 en juli 2020 treden nieuwe wetten en besluiten in werking, met betrekking tot het elektronisch verwerken van (medische) persoonsgegevens en de privacy van de patiënt. Dit brengt forse veranderingen en een verzwaring van de eisen omtrent privacy en informatiebeveiliging met zich mee. De wetgeving zet de patiënt centraal en bevat onder andere nieuwe verplichtingen voor zorgaanbieders op het gebied van registratie, transparantie en informatiebeveiliging. Op deze pagina vindt u relevante informatie rondom privacywetgeving.

Heeft u de privacywetgeving tussen de oren?

Voor een goede implementatie van deze wetgeving stellen we graag de infographic ‘Heeft u de privacywetgeving tussen de oren’ aan u beschikbaar. In deze visuele weergave is de wetgeving aangaande het verwerken van persoonsgegevens in de zorg tussen 2001 en 2020 uiteengezet. Waar staan we op dit moment en welke veranderingen staan gepland? Wat moet u al geregeld hebben? En wat zijn de risico’s als u niet aan de wetgeving voldoet? De infographic vindt u op www.privacywetgevingtussendeoren.nl. Lees ook de blog van Privacy Officer Remco Bakker over “Wat u als zorgverlener moet weten over de nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg“.

Iedere organisatie moet eigenlijk al concrete stappen hebben gezet op het gebied van privacy, de rechten van cliënten en de bescherming van persoonsgegevens. Nog niet begonnen? Of al in het proces maar behoefte aan een checklist? PharmaPartners helpt u graag op weg met dit
stappenplan: The Road to… Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op ons klantportaal mijn.pharmapartners.nl vinden onze klanten op de pagina ‘Wetgeving’ alle relevante informatie rondom privacywetgeving. Heeft u nog aanvullende vragen, dan kunt u deze stellen via privacy@pharmapartners.nl.

Aan de slag met privacy en informatiebeveiliging in uw praktijk!

Bent u voldoende op de hoogte van de veranderende wetgeving en hoe u hier praktisch invulling aan kan geven? Binnenkort gaan wij van start met de workshop ‘privacy en informatiebeveiliging in de praktijk’.

LHV, KNMP en PharmaPartners stellen checklist informatiebeveiliging beschikbaar

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en PharmaPartners stellen de checklist informatiebeveiliging beschikbaar aan alle zorgprofessionals in de huisartsenzorg en openbare farmacie binnen de eerstelijn. Doel is om informatiebeveiliging binnen de eerstelijnszorg verder te verbeteren.

Certificering en kwaliteit

Kwaliteit is geen toeval. Daarom besteedt PharmaPartners veel tijd en aandacht aan het goed inrichten van de interne processen. Certificering maakt de kwaliteit en veiligheid van die processen inzichtelijk voor u als klant. Zo kunt u voldoen aan de eisen die de wetgever aan u stelt. We zijn er dan ook trots op dat ons kwaliteitsmanagementsysteem dik in orde is.