Farmacie-labwaarden

Elektronisch labwaarden ontvangen en verwerken

Terug
Elektronisch labwaarden ontvangen en verwerken
Uit onderzoek blijkt dat het ontvangen van labwaarden in de apotheek vaak omslachtig en tijdrovend is. De nieuwe labwaarden-module brengt hier verandering in. U ontvangt en verwerkt labwaarden direct in Pharmacom.

Apothekers hebben behoefte aan inzicht in labwaarden van de patiënt. Klinische laboratoria hebben vaak veel meer labwaarden beschikbaar dan de huisarts. Om labwaarden te achterhalen worden op dit moment allerlei oplossingen gebruikt die niet geïntegreerd werken met Pharmacom en regelmatig niet voldoen aan de huidige wettelijke eisen m.b.t. privacy.

Efficiënter werken

Gemiddeld bent u nu twee uur per week bezig met het handmatig verwerken van labwaarden. Dit kost u niet alleen veel tijd, maar is ook foutgevoelig. De nieuwe labwaarden-module maakt het mogelijk om laboratoriumwaarden van de patiënt zowel vanuit de eerste als de tweede lijn elektronisch te ontvangen. Vervolgens verwerkt u deze in het diagnostisch dossier. Zo wordt het verloop van de labwaarden zichtbaar en kunnen afwijkingen worden gesignaleerd. Dit levert u een stuk efficiëntie op, waardoor u meer tijd overhoudt voor de zorg aan uw patiënten.

Op dit moment weet het laboratorium niet in welke apotheek de toestemming van de patiënt is geregistreerd en weet u niet waar de labwaarden van de patiënt vandaan kunnen komen. Het gebruik van een verwijsindex lost dit probleem op. Wanneer u de labwaarden-module afneemt en de toestemming van de patiënt is vastgelegd in Pharmacom, wordt deze patiënt automatisch aangemeld bij deze verwijsindex. Via de index komen de labwaarden van patiënten met toestemming direct in de juiste apotheek terecht. Naast het ontvangen van labwaarden die bekend zijn bij een Medicom-arts op het cluster, ontvangt u ook labwaarden vanuit een ander HIS en/of zorginstelling, zoals ziekenhuizen of externe laboratoria. Zo bewaakt u de patiëntveiligheid vanuit een compleet beeld van de diagnostische waarden.

Stap voor stap

Laboratorium

Voert het onderzoek uit en is aangesloten op een ZorgMail-verbinding.*
*Voor het delen van klinische waarden heeft het laboratorium ook een interconnect-koppeling van ZorgMail nodig.

Verwijsindex

In de index is opgenomen in welke apotheek de toestemming van de patiënt is vastgelegd.

Pharmacom

Lab-berichten komen binnen via ZorgMail en worden verwerkt in het diagnostisch dossier.*
*ZorgMail-verbinding + Lab4Apo abonnement benodigd.

Logo Dekra certificate ISO/IEC:27001 Logo Dekra certificate NEN:7510 Logo Dekra certificate ISO:9001
Download ""