samen-werken

Pharmacom

Terug
Voor veilige en doelmatige farmaceutische zorg in de wijk
Kiest u voor het apotheekinformatiesysteem Pharmacom, dan kiest u voor samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat zorgverleners die samenwerken rond en met de patiënt de zorg beter en goedkoper kunnen organiseren. De basis daarvoor is complete, betrouwbare informatie. Onze e-healthserver verbindt Pharmacom-apotheken en Medicom-huisartsen in wijk, stad of regio. Zij hebben 24/7 toegang tot dezelfde, betrouwbare en complete patiënteninformatie. Dat biedt unieke mogelijkheden voor het verlenen van persoonsgerichte zorg.

Optimale veiligheid, minimale signaaldruk

In de samenwerking met Medicom-huisartsen zijn relevante diagnostische waarden uit het huisartsinformatiesysteem automatisch onderdeel van de medicatiebewaking. U werkt in hetzelfde medicatiedossier als de Medicom-huisarts en als de huisarts medicatie stopt, weet u dat direct. Andersom zijn wijzigingen van de apotheek realtime zichtbaar in de huisartsenpraktijk.

De Beslissings Ondersteunende Schermen (BOS) en het Medicatie Begeleidings Journaal (MBJ) leiden apotheekmedewerkers door de afhandeling van relevante bewakingssignalen en leggen deze vast. De module Eerste en Tweede Uitgiftebegeleiding ondersteunt het apotheekteam bij het geven en registreren van voorlichting over voorgeschreven geneesmiddelen. Zo is de geleverde zorg transparant, aantoonbaar en controleerbaar. De apothekers van kennisinstituut Health Base staan garant voor de hoogwaardige medicatiebewaking en -begeleiding in Pharmacom. Zij zorgen ervoor dat pop-ups beperkt blijven tot relevante signalen.

Geneesmiddelinformatie op maat

Minstens zo belangrijk voor goed en veilig geneesmiddelgebruik, is het informeren van de patiënt. Ruim de helft van de apotheekbezoekers heeft beperkte vaardigheden om bijsluiters te lezen en te begrijpen. Met de in Pharmacom geïntegreerde Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) maakt u bijsluiters op maat en brengt u uw patiëntenvoorlichting én het doelmatig geneesmiddelgebruik naar een hoger niveau.

Tijd winnen op logistiek

Door het efficiënt inrichten van bedrijfsprocessen ontstaat meer ruimte voor zorg. Reguleer de drukte aan de balie bijvoorbeeld met de Herhaalpost in Pharmacom. Of vergroot uw dienstverlening en uw marges met proactief herhalen en synchronisatie van chronische medicatie. Combineer dit met track & trace of filling en u kunt het volledige proces van recept tot aflevering optimaliseren. Voor u èn voor uw patiënten.

Certificering

Kwaliteit is geen toeval. Daarom besteedt PharmaPartners veel tijd en aandacht aan het goed inrichten van de interne processen. Certificering maakt de kwaliteit en veiligheid van die processen inzichtelijk voor u als klant. Zo kunt u voldoen aan de eisen die de wetgever aan u stelt.  PharmaPartners is gecertificeerd voor de ISO 9001, ISO 27001 en de NEN 7510. Deze betreffen de informatiebeveiliging in het algemeen en de specifieke, aanvullende normen voor de zorg.

Logo Dekra certificate ISO/IEC:27001 Logo Dekra certificate NEN:7510 Logo Dekra certificate ISO:9001
Download ""