Samenwerken handen

Professioneel Clusterbeheer

Het clusterbeheer kan in de praktijk nogal wat tijd vragen. Zeker naarmate een cluster groter wordt. Met de dienst Clusterbeheer nemen wij u en uw collega’s die zorg uit handen. Onze gespecialiseerde medewerkers zorgen voor een schoon en goed beheerd cluster en adequate afhandeling van uw verzoeken, die u eenvoudig via een online portaal indient.

Voordelen

  • Betrouwbaar en bereikbaar

  • Professioneel clusterbeheer: een zorg minder

  • Continuïteit

  • Actueel systeem

Ongemerkt kan er heel wat ‘vervuiling’ ontstaan in het cluster. Denk aan dubbele patiënten, dubbele mailadressen, contactgegevens van bedrijven die niet meer bestaan en oude apotheek- of huisartscodes. Wanneer u gebruikmaakt van de dienst Clusterbeheer, werken wij het achterstallige onderhoud weg en zorgen we ervoor dat de bestanden voortaan schoon blijven. Samen met u werken we aan een uniforme werkwijze. Daardoor heeft u meer overzicht en een systeem dat beter presteert. Dat maakt het leveren van de beste zorg eenvoudiger.

Betrouwbaar en bereikbaar

Met de dienst Clusterbeheer kiest u voor continuïteit en borgt u het kennisniveau. Onze medewerkers weten exact hoe onze zorgsystemen werken en zijn op de hoogte van de nieuwste functionaliteit. U krijgt via een besloten portaal rechtstreeks toegang tot uw clusterbeheerders bij PharmaPartners – voor Huisartsenzorg én voor Farmacie. Daarnaast vindt u op het portaal ondersteunend materiaal en specifieke clusterinformatie.

De dienst Clusterbeheer zorgt voor:

  • Maandelijks onderhoud van de TAXE
  • Het controleren, uitvoeren en terugkoppelen van individuele ontdubbelaanvragen. Met andere woorden, het samenvoegen van dubbele patiënten.
  • Periodiek ontdubbelen op basis van batches
  • Onderhoud van clustertabellen; zorgverzekeraarstabel, derdentabel, artsentabel, adresboek en postcodetabel of straatnaam tabel. En indien gewenst het jaarlijks toevoegen van tarieven en prestaties van uw dominante zorgverzekeraar.
  • Monitoren en terugkoppelen van de DAP en SLA over clusterbeheer.

Gerelateerde cases

Meer cases

Certificering

Kwaliteit is geen toeval. Daarom besteedt PharmaPartners veel tijd en aandacht aan het goed inrichten van de interne processen. Certificering maakt de kwaliteit en veiligheid van die processen inzichtelijk voor u als klant. Zo kunt u voldoen aan de eisen die de wetgever aan u stelt.  PharmaPartners is gecertificeerd voor de ISO 9001, ISO 27001 en de NEN 7510. Deze betreffen de informatiebeveiliging in het algemeen en de specifieke, aanvullende normen voor de zorg.

Logo Dekra certificate ISO/IEC:27001 Logo Dekra certificate NEN:7510 Logo Dekra certificate ISO:9001
Download ""