PharmaPartners verbindt voor verbetering

Whitepaper

Whitepaper Zorg in de regio: Stevige ICT voor een krachtige eerste lijn
PharmaPartners Huisartsenzorg ondersteunt de regionale aanpak, waarbij vanuit de geïntegreerde eerstelijnszorg de patiënt centraal staat. Met slimme en flexibele oplossingen kan iedere regio de samenwerking op zijn eigen manier invullen.

Iedere regio maakt hierin zijn eigen keuzes. Als ICT-partner adviseert en ondersteunt PharmaPartners Huisartsenzorg zorggroepen, eerstelijnsorganisaties en -praktijken daarbij. Ook wij zoeken anderen op om de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de betrokken professionals in de regio en met de patiënt mogelijk te maken. We werken samen met onze klanten, ICT-aanbieders en andere  partijen die waarde toevoegen voor huisartsen en eerstelijnsorganisaties. We hebben een overlegstructuur waarin de zeggenschap van huisartsen en andere gebruikers richtinggevend is voor de ontwikkeling van functionaliteit en innovatie. Daarbij zorgen we dat al onze toepassingen voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Ter inspiratie vertellen eerstelijnsbestuurders in deze Whitepaper hoe de (ICT-)samenwerking in hun regio vorm krijgt. Direct verder lezen? Dit kan via onderstaande download.

Whitepaper Zorg in de regio: Stevige ICT voor een krachtige eerste lijn

Download ""