Samenwerken handen

Applicatiebeheer Commissie E-health (ACE)

De Applicatiebeheer Commissie E-health (ACE) valt onder de Adviesraad Huisartsenzorg en de Pharmacom® Raad en houdt zich bezig met concrete ontwikkelingen op het gebied van e-health, zoals het patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de MedGemak app, en alle aanverwante producten en diensten.

Taken

De ACE heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de app MedGemak. Tijdens de vergaderingen worden de ontwikkelagenda en huidige status besproken, geven leden input en advies op nieuwe initiatieven en wordt er tot een gezamenlijke prioritering van wensen gekomen.

Daarnaast worden ontwikkelingen besproken en verkend. Het is belangrijk dat de ACE hierop feedback geeft, zodat nieuwe te ontwikkelen zaken op het gebied van eHealth goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorgverleners én eindgebruikers van MijnGezondheid.net. Nieuwe geïmplementeerde zaken worden gepresenteerd.

Vanuit de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) en Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) sluit er regelmatig een lid aan om de aansluiting met de ACE te borgen.

Samenstelling

De ACE bestaat uit twee huisartsen, drie apothekers, één medewerker van een zorggroep, drie MGn-eindgebruikers en enkele medewerkers van PharmaPartners Huisartsenzorg en Farmacie. Het is belangrijk dat de leden MijnGezondheid.net gebruiken en affiniteit hebben met eHealth en ICT. Nieuwe leden voor de ACE worden benoemd door de Adviesraad Huisartsenzorg en de Pharmacom Raad.

De leden

Renate Bosma                                                            Jolanda Bijl-Dijkstra
Voorzitter ACE, apotheker                                              Apotheker

Laurens Biesma                                                              Gordon Oron
Apotheker                                                                                 Huisarts

Hub Thijs                                                                         Jolanda Reijnders
Huisarts                                                                                  Doktersassistente

Ivo Mol                                                                              Frans Reckers
ICT projectleider                                                                   Eindgebruiker

Ronnie Kusters
Eindgebruiker

Aandachtsgebieden

De ACE richt zich op het aandachtgebied e-health. Ieder lid heeft hierin een eigen inbreng en expertise.

Vergaderingen en verslagen

De ACE vergadert minstens vier keer per jaar. Vergaderverslagen worden gedeeld met alle gebruikers via de digitale gebruikersnieuwsbrief PlusPunten.

Contact

Heeft u een vraag voor de ACE of wilt u een vergadering bijwonen? Mail naar ace@pharmapartners.nl

Download ""