Samenwerken handen

Applicatiebeheer Commissie E-health (ACE)

De Applicatiebeheer Commissie E-health (ACE) valt onder de Adviesraad Huisartsenzorg en de Pharmacom® Raad en houdt zich bezig met concrete ontwikkelingen op het gebied van e-health, zoals het patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de MedGemak app, en alle aanverwante producten en diensten.

Taken

De ACE heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de app MedGemak. Tijdens de vergaderingen worden de ontwikkelagenda en huidige status besproken, geven leden input en advies op nieuwe initiatieven en wordt er tot een gezamenlijke prioritering van wensen gekomen.

Daarnaast worden ontwikkelingen besproken en verkend. Het is belangrijk dat de ACE hierop feedback geeft, zodat nieuwe te ontwikkelen zaken op het gebied van eHealth goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorgverleners én eindgebruikers van MijnGezondheid.net. Nieuwe geïmplementeerde zaken worden gepresenteerd.

Vanuit de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) en Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) sluit er regelmatig een lid aan om de aansluiting met de ACE te borgen.

Samenstelling

De ACE bestaat uit twee huisartsen, drie apothekers, één medewerker van een zorggroep, drie MGn-eindgebruikers en enkele medewerkers van PharmaPartners Huisartsenzorg en Farmacie. Het is belangrijk dat de leden MijnGezondheid.net gebruiken en affiniteit hebben met eHealth en ICT. Nieuwe leden voor de ACE worden benoemd door de Adviesraad Huisartsenzorg en de Pharmacom Raad.

Aandachtsgebieden

De ACE richt zich op het aandachtgebied e-health. Ieder lid heeft hierin een eigen inbreng en expertise.

De leden

 • Renate Bosma, Service Apotheek De Hertog
 • Frank Hulsbergen, Huisartsenpraktijk Hulsbergen
 • Ben Kruissel, Apotheek de Ring
 • Annelies Oudshoorn, Praktijk 61
 • Ivo Mol, IT-projectmanager Zorggroep Zorroo
 • Trix Effting, MGn-eindgebruiker
 • Mieke Schuwer, MGn-eindgebruiker
 • Frank Treuren, MGn-eindgebruiker
 • Jeanne de Feber, Manager Research & Development en Portfolio eHealth
 • Gordon Oron, Praktijkadviseur PharmaPartners Huisartsenzorg
 • Anne van Tuijl, Junior Business Analist eHealth
 • Ineke van Vlimmeren, Business Analist/Product Owner E-Health
 • Niek Westenberg, Business Analist/Product Owner Farmacie

Vergaderingen en verslagen

De ACE vergadert minstens vier keer per jaar. Vergaderverslagen worden gedeeld met alle gebruikers via de digitale gebruikersnieuwsbrief PlusPunten.

Contact

Heeft u een vraag voor de ACE of wilt u een vergadering bijwonen? Mail naar ace@pharmapartners.nl

Download ""