Privacy statement

Responsible disclosure PharmaPartners BV

Bij PharmaPartners vinden wij de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze producten erg belangrijk. Ondanks dat wij heel veel zorg besteden aan de beveiliging van onze systemen, kan het voorkomen dat een zwakke plek wordt ontdekt. Indien dat het geval is, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we maatregelen kunnen treffen en kunnen blijven verbeteren.

Zwakke plekken kunnen op twee manieren worden ontdekt: U loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of u gaat op zoek naar zwakke plekken binnen regulier gebruik.

Ons Responsible Disclosure Beleid is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk uitgebreid actief te scannen naar zwakke plekken bij niet regulier gebruik. Daarnaast staat PharmaPartners het niet toe dat dergelijke scans worden uitgevoerd door geautomatiseerde tools. Wij monitoren ons netwerk zelf. Hierdoor is de kans groot dat een scan wordt opgepikt, dat ons Security Operations Centre (SOC) hier onderzoek naar gaat doen en er mogelijk onnodige kosten worden gemaakt.

Uit verantwoording naar onze klanten willen we u niet oproepen tot hack-pogingen op hun infrastructuur. Echter, ook hiervoor geldt dat we zo snel mogelijk van u willen vernemen zodra u kwetsbaarheden tegenkomt, zodat wij deze kunnen verhelpen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar irt@pharmapartners.nl.
 • Misbruik de zwakheid niet door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen uw melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder ‘bewijs’.
 • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners.
 • Geef ons voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen drie werkdagen op uw melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen. Een uitzondering hierop is politie en justitie, in geval van aangifte of indien gegevens worden opgeëist.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De inhoud van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en/of de kwaliteit van de melding.
 • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, alle betrokken partijen op de hoogte te houden en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.
 • Wanneer u zich bij de melding aan de in dit document genoemde voorwaarden heeft gehouden, dan zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen met betrekking tot de door u gedane melding.
 • Wel achten we ons verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden, of dat u kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld.

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op http://responsible-disclosure.nl

Download ""