Centraal Digitaal Medicom Archief

Terug
Centraal Digitaal Medicom Archief
Met behulp van het Centraal Digitaal Medicom Archief (CDMA) kunt u patiëntgerelateerde documenten en brieven centraal opslaan in een beveiligde omgeving. Dit is sneller, veiliger en makkelijker. Deze functionaliteit voldoet aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem.

Hoe werkt het?

  • U legt een brief in de scanner.
  • U selecteert in Medicom de patiënt waarop de brief betrekking heeft.
  • U klikt op het Digitaal Medicom Archief-icoon en scant de brief.
  • U selecteert de samenvatting uit de brief.
  • U slaat de tekst met de journaalregels op.

Naast het inscannen van documenten kunt u patiënt gerelateerde documenten uploaden, zoals pdf bestanden en foto’s, maar ook digitale dossiers.

Opgeslagen documenten bekijken

Bij het raadplegen van het dossier ziet u de journaalregel in het journaal. Van daaruit kunt u de samenvatting raadplegen. Desgewenst kunt u de volledige scan oproepen uit het digitale archief. Met de in Medicom geïntegreerde ‘CDMA-viewer’ kunt u ingescande documenten snel raadplegen vanaf alle werkplekken in de praktijk of thuis. Hiervoor is geen specifieke software nodig. De viewer opent vanuit het  journaal of het verwijsregister als extra window binnen Medicom. Ook zijn de documenten inzichtelijk voor een waarnemende Medicom-praktijk die gebruikmaakt van de CDMA-viewer.

Starten met het Centraal Digitaal Medicom Archief

PharmaPartners voert de werkzaamheden ten behoeve van het Centraal Digitaal Medicom Archief in samenwerking met uw installatiepartner uit. Dit betreft:

  • het installeren van de benodigde software op de pc’s;
  • het inrichten van de centrale database voor uw praktijk;

Hierna kunt u het Centraal Digitaal Medicom Archief in gebruik nemen.

Archiefscanning

U kunt uw bestaande papieren archief digitaliseren en koppelen aan het elektronisch medisch patiëntendossier in Medicom. PharmaPartners informeert u graag over de mogelijkheden.

Resultaat

Brieven en verwijzingen worden geïntegreerd en centraal opgeslagen in Medicom. U voldoet hiermee aan een van de eisen van een Goed  Beheerd Zorgsysteem.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op via 088 – 688 88 88 of huisartsenzorg@pharmapartners.nl.

Klik hier voor de productsheet.