Krachten bundelen

Samenwerking als kern van ons bedrijf

PharmaPartners biedt samenwerkende zorgverleners en patiënten al veertig jaar geïntegreerde zorgsystemen die toegang geven tot betrouwbare, actuele en complete (patiënten)informatie. Samenwerking is de kern van ons bedrijf. Het is al veertig jaar een belangrijke kracht van PharmaPartners en zal altijd een speerpunt blijven. PharmaPartners gelooft dat samenwerking cruciaal is voor een sterke eerstelijnszorg.  Daarom verbindt onze  ICT huisartsen, apothekers en andere zorgverleners onderling en met de patiënt.
Samenwerking betekent ook dat we in nauw overleg met klanten innovaties ontwikkelen. Want er is niemand die beter weet aan welke ICT behoefte is dan de huisarts of apotheker zelf.
Hieronder staan enkele van onze samenwerkingen uitgelicht.

Overlegorganen (raden en commissies)

Gebruikerswensen staan centraal bij de doorontwikkeling van onze oplossingen. PharmaPartners wil graag weten welke wensen er leven en welke onderwerpen écht van belang zijn voor onze klanten. Dat bespreken we met onze adviesraden en commissies. De huisartsen, apothekers en zorgbestuurders die hierin zitting hebben, vertegenwoordigen alle gebruikers.

Health Base

Health Base is een expertisecentrum voor farmaceutische en medische informatie. Deze informatie ontwikkelen en onderhouden ze voor Pharmacom (AIS) en Medicom (HIS). Dit doen ze samen met specialisten in de zorg én met de gebruikers. Ga naar de website van Health Base: www.healthbase.nl.

Alle zorginformatie in onze systemen is afkomstig van Health Base. Het onafhankelijke kenniscentrum voor medische en farmaceutische informatie dat in 1990 is opgericht door de gebruikers van Pharmacom en Medicom. Health Base is uitgegroeid tot een gerenommeerd instituut. Hun ‘Commentaren Medicatiebewaking’ is een standaardwerk dat door apothekers in het hele land wordt geraadpleegd. Health Base neemt het voortouw in projecten om de kwaliteit van zorginformatie verder te verbeteren en toegankelijk te maken voor u en uw patiënten. In Pharmacom en Medicom bijvoorbeeld via zorgprotocollen, medicatiebewaking, ondersteuning van eerste en tweede uitgifte, het formularium en geneesmiddelinformatie voor de patiënt (GIP). En ook bij het ontwikkelen van slimme beslisondersteuning met Medicom Smart en Pharmacom Smart, hebben de wetenschappers van Health Base een belangrijke rol.

Ksyos TeleMedisch Centrum

Ksyos TeleMedisch Centrum is de eerste digitale zorginstelling in Nederland en legt zich toe op het onderzoeken, ontwikkelen en aanbieden van digitale zorgdiensten dicht bij de patient. De ambitie van Ksyos is om met digitale zorg een indrukwekkende efficiëntieverhoging binnen het zorgproces te realiseren. Ga naar de website van Ksyos:  www.ksyos.nl

PharmaPartners Huisartsenzorg en Ksyos slaan de handen ineen om de huisartsenzorg te versterken en het aantal onnodige verwijzingen naar duurdere ziekenhuiszorg te verminderen. Ga naar het volledige persbericht.

LHV De Startende Huisarts

Onder de noemer ‘De Startende Huisarts’ biedt de LHV een breed scala aan producten, cursussen en bijeenkomsten die de startende huisarts ondersteunen. Of het nu gaat om een start als waarnemer of hid(ha) of een start als praktijkhouder. Daarnaast besteedt de LHV veel aandacht aan het ondersteunen van huisartsen die hun praktijk willen overdragen. Ga naar de website van LHV De Startende Huisarts. PharmaPartners  ondersteunt De Startende Huisarts. Ga naar het volledige persbericht.

NedXIS

Elektronische gegevensuitwisseling met de patiënt en tussen alle zorgaanbieders is nodig voor goede en veilige zorg. Dat kan alleen als ook de grote ICT-leveranciers in de eerste lijn samen optrekken. NedXis is een vereniging van ICT-leveranciers in de zorg die tot doel heeft het coördineren van het overleg met partijen over gezamenlijke ICT-onderwerpen die leveranciers raken in de domeinen Farmacie (ook wel apotheekzorg) en Huisartsenzorg inclusief de Ketenzorg. NedXis tracht namens haar leden dit doel onder meer te bereiken door overleg te voeren met (vertegenwoordigers van) gebruikers(verenigingen) van X-informatiesystemen, koepels van zorgverleners / beroepsverenigingen, apotheekketens, de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ), het VZVZ Servicecentrum, Nictiz, Zorgverzekeraars, VWS etc. Namens PharmaPartners neemt Sander de Jong deel aan NedXIS als voorzitter.

Qualizorg

Qualizorg staat voor een klantgerichte, transparante en doelmatige zorg. Met gebruiksvriendelijke en vooruitstrevende IT biedt Qualizorg inzicht aan zorgverlener, patiënt en andere maatschappelijk belanghebbenden. Zo bepaalt Qualizorg de standaard in haar markt. Qualizorg is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. Qualizorg beheert databases (TTP), biedt maatwerkprojecten en de tool Qualiview. Lees ook het artikel “Waardegedreven zorg in de praktijk” dat is verschenen in De Eerstelijns, editie juni 2018. Ga naar de website van Qualizorg: www.qualizorg.nl.

VANAD Enovation

VANAD Enovation verbindt al vijfendertig jaar mensen, systemen en organisaties in de zorg. Dagelijks beschikken meer dan 13.000 zorgorganisaties over de juiste medische gegevens door gebruik te maken van haar producten en diensten. VANAD Enovation onderscheidt zich door het leveren van een compleet productportfolio en met specialistische kennis voor het koppelen van informatiesystemen en (medische) apparaten en het veilig uitwisselen van medische data. Ga naar de website van VANAD Enovation:  www.vanadenovation.nl.

PharmaPartners Huisartsenzorg en VANAD Enovation maken het mogelijk om patiëntgegevens te delen tussen huisartsinformatiesysteem Medicom en het ziekenhuissysteem met elkaar te verbinden. Ga naar het volledige persbericht.

Yard Internet

Yard Internet heeft in samenwerking met PharmaPartners een (multisite) online platform ontwikkeld; Yard zorgsites. Via dit online platform kunnen praktijken hun eigen website beheren. Ook kunnen patiënten makkelijk informatie opzoeken en verschillende diensten gebruiken (video). Ga naar de website van Yard Zorgsites: www.yardzorgsites.nl.

Voor de hardware: Gecertificeerde Installatiepartners

Wij zijn gespecialiseerd in software. De hardware laten we graag over aan gespecialiseerde partijen, dicht bij uw apotheek of praktijk. U kiest zelf met welke leverancier u in zee gaat. Om u een handje te helpen bij die keuze, hebben we een partnerprogramma voor installatiepartijen. Partijen die aan alle kwaliteitseisen voldoen, krijgen het predicaat ‘PharmaPartners Gecertificeerde Installatiepartner’. Zo weet u dat u kiest voor een betrouwbare partner, die ervaring heeft met de installatie van Pharmacom en Medicom. Neem contact met ons op, of kijk op installatiepartners voor meer informatie.

Samenwerken voor optimale zorg

Om het leven van zorgprofessionals makkelijker te maken en zorg te verbeteren tekende PharmaPartners onlangs het manifest Samen Vooruit’. Zeven vooraanstaande ICT-leveranciers sluiten zich hiermee aan bij een brede coalitie van bedrijven en zorgpartijen die zich sterk maken voor makkelijkere en veilige gegevensuitwisseling. “Samen streven we naar een actueel compleet dossier op de point of care voor een optimale en efficiënte behandeling”, aldus De Jong.

Download ""