Medicom

Het huisartsenvak ontwikkelt zich razendsnel en de werkdruk is hoog. U onderneemt en u werkt samen met één doel voor ogen: de beste zorg voor uw patiënten. Ons Huisartsen Informatie Systeem (HIS) Medicom helpt u daarbij. Natuurlijk kunt u rekenen op kwalitatief hoogwaardige medische ondersteuning, altijd up-to-date en conform de laatste beroepsstandaarden. Administratieve taken zijn vergaand geautomatiseerd, zodat u tijd overhoudt voor zaken die ertoe doen. We verbinden u met zorgverleners binnen en buiten de praktijk én met de patiënt. Dat doen we altijd geïntegreerd: u werkt in Medicom en relevante informatie van anderen komt terug in uw huisartsdossier.

Voordelen

  • Actueel medicatieoverzicht

  • Optimale samenwerking rond de patiënt

  • Goed geïnformeerd waarnemen

In de lokale samenwerking

Huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten werken samen in één dossier. Zo beschikt iedereen altijd over dezelfde informatie. Een ideale basis voor taakdelegatie en -differentiatie. Met Medicom Multidisciplinair kunnen uw praktijkondersteuners ook de chronische zorg volledig in Medicom registeren.

In de praktijk

Uw praktijk vormt een samenwerkingsverband met andere Medicom-huisartsen en vaak ook met Pharmacom-apotheken in uw wijk, plaats of regio. Samen deelt u één database met patiëntgegevens. Zo heeft u vergaande mogelijkheden voor samenwerking gericht op het verhogen van kwaliteit, betere gezondheidsuitkomsten en lagere kosten. U heeft bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van alle medicatie die de apotheek heeft afgeleverd aan uw patiënten, inclusief specialistenmedicatie. En in de onderlinge waarneming is het volledige patiëntendossier beschikbaar. Het dossier wordt automatisch bijgewerkt en in het waarneemverslag ziet u snel wat er is gebeurd. Zo is de continuïteit van zorg voor uw patiënten gegarandeerd.

In de regio

Binnen onze Medicom-Pharmacom samenwerkingsverbanden faciliteren we 24-uurs huisartsenzorg en farmaceutische zorg. Dat doen we met Medicom voor de huisartsenpraktijk en Pharmacom voor de dag- en nachtapotheek. De bredere samenwerking over lijnen en domeinen heen is in iedere regio anders. Wij maken ICT-ondersteuning op maat mogelijk door een open samenwerking met andere ICT-aanbieders en platforms. Zo verbinden wij u met de eerste- en tweedelijnspartijen in de regio en zorgen wij ervoor dat u het overzicht houdt vanuit Medicom.

In de communicatie met de patiënt

Patiënten in hun kracht zetten. Daar gaat het om bij persoonsgerichte zorg. E-health ondersteunt dat. Tegelijkertijd is het een onmisbaar hulpmiddel voor het beantwoorden van de toenemende zorgvraag met een krimpende beroepsbevolking. Voorwaarde is dat de e-healthoplossingen geïntegreerd zijn met uw zorgsysteem, zodat u volledig daarin kunt werken en makkelijk overzicht houdt. Dat maken wij mogelijk met eigen e-healthoplossingen, zoals het patiëntenportaal MijnGezondheid.net, en informatierijke koppelingen met veelgebruikte e-healthprogramma’s.

Uw wensen centraal

Als gebruiker heeft u een belangrijke stem in de ontwikkeling van Medicom. Via de Adviesraad Huisartsenzorg, de Commissie Applicatiebeheer Medicom en de Vereniging Gebruikersoverleg Medicom. Desgewenst kunt u meedenken en meetesten. Bij innovaties kiezen wij voor intensieve samenwerking op basis van wederzijds commitment. Zo beschikt u gegarandeerd over functionaliteit die aansluit bij uw praktijkvoering.

Gerelateerde cases

Meer cases
Modules
Aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Via het Landelijk Schakelpunt kunt u als zorgverlener actuele medische gegevens van de patiënt opvragen. Zo krijgt u snel een goed beeld van de patiënt en kunt u de juiste zorg bieden.

Centraal Digitaal Medicom Archief (CDMA)

Met behulp van het Centraal Digitaal Medicom Archief (CDMA) kunt u patiëntgerelateerde documenten en brieven centraal opslaan in een beveiligde omgeving. Dit is sneller, veiliger en makkelijker. Deze functionaliteit voldoet aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem.

Medicom Zorgplein

Bent u al bekend met het Medicom Zorgplein? Het Medicom Zorgplein is een verzamelplaats van externe koppelingen binnen uw Medicom-systeem. Via het Medicom Zorgplein heeft u automatisch toegang tot meerdere applicaties met behulp van een Single Sign-on koppeling (SSO).

Telefonie-integratie

Steeds vaker horen we dat de maandagochtend stress oplevert binnen de huisartsenpraktijk. De telefoon blijft rinkelen en de wachttijden lopen op. Omdat we bij PharmaPartners graag onze gebruikers willen ontzorgen en kwalitatief de beste zorg willen ondersteunen zijn we aan de slag gegaan met een telefonie-integratie.

Slimme Protocollen: Meer tijd voor zorg!

Het aantal (chronische) patiënten met een complexe zorgvraag groeit. Innovaties zijn hard nodig om de werkdruk in de praktijk te verlagen. De nieuwe Medicom-functionaliteit Slimme protocollen helpt om de registratielast van alle zorgverleners (huisarts, assistente, POH’er en praktijkverpleegkundige) significant te verlagen. Met als voordeel: meer tijd voor de patiënt

MedicomSmart: Optimale zorg door advies op maat

MedicomSmart is een volledig in Medicom geïntegreerd expertsysteem, dat u ondersteunt tijdens uw praktijkvoering op momenten dat het echt nodig is. Uw voordeel: betere zorg met meer tijdefficiëntie. MedicomSmart omvat de volgende functionaliteiten: richtlijnondersteuning en casefinding.

De Griep- en Pneumokokkenvaccinatie Service

Informeer uw patiënten optimaal over de griepprik Ieder jaar ontvangen drie miljoen mensen een uitnodigingsbrief voor de griepprik. Met behulp van de Griepvaccinatie service verloopt de selectieprocedure en het versturen van de brieven aan patiënten voortaan makkelijker, zorgvuldiger, veiliger, sneller en goedkoper.

Meer modules

Certificering

Kwaliteit is geen toeval. Daarom besteedt PharmaPartners veel tijd en aandacht aan het goed inrichten van de interne processen. Certificering maakt de kwaliteit en veiligheid van die processen inzichtelijk voor u als klant. Zo kunt u voldoen aan de eisen die de wetgever aan u stelt.  PharmaPartners is gecertificeerd voor de ISO 9001, ISO 27001 en de NEN 7510. Deze betreffen de informatiebeveiliging in het algemeen en de specifieke, aanvullende normen voor de zorg.

Logo Dekra certificate ISO/IEC:27001 Logo Dekra certificate NEN:7510 Logo Dekra certificate ISO:9001
Download ""