Producten blokken

Over PharmaPartners

Verbindende ICT voor eerstelijnszorgverleners en patiënten
Ieder mens is anders. Net als iedere zorgverlener en iedere zorgorganisatie in de eerste lijn. ICT-oplossingen moeten kunnen meebewegen met de manier waarop u wilt werken en wilt samenwerken. Binnen uw praktijk of apotheek, uw zorgorganisatie en uw regio. Dat vinden we bij PharmaPartners. Vanuit die overtuiging bouwen we al meer dan veertig jaar zorgsystemen. Voor huisartsen, huisartsenposten en openbare apotheken binnen de eerstelijn.
Met-elkaar-de-beste-zorg-realiseren
PharmaPartners staat voor
Uw uitdaging, onze uitdaging

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat je samen meer bereikt dan alleen, maken we ICT die verbindt. Rondom en met de patiënt. Binnen de eerste lijn en daarbuiten. Samenwerking over domeinen en lijnen, tussen zorgverleners en patiënten is nodig om iedere Nederlander kwalitatief goede zorg te bieden tegen dezelfde of lagere kosten. Nu en in de toekomst. Daar zetten wij ons graag voor in.

Dicht bij de praktijk

Dat doen we natuurlijk niet alleen. De huisartsen, apothekers en zorgbestuurders die met onze systemen werken, zien dagelijks wat goed gaat en wat beter kan. Hun inbreng zorgt ervoor dat onze oplossingen makkelijk zijn in gebruik en naadloos aansluiten op het werk in de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost en de apotheek. In raden, commissies en testpanels denken en testen zij met ons mee. Bij innovaties gaan we vaak nog een stapje verder: dan investeren en ontwikkelen we samen met onze klanten.

Complete informatie

We weten waar we goed in zijn én wat anderen beter kunnen. Om de beste zorg voor uw patiënten mogelijk te maken, kiezen we voor open standaarden en slimme koppelingen met alle partijen die waarde toevoegen voor onze gebruikers. Het uitgangspunt daarbij is dat informatie altijd terugkomt in het zorgsysteem van huisarts of apotheker. Zo blijft het dossier de complete, betrouwbare basis voor persoonsgerichte en veilige patiëntenzorg.

Slagkracht

Onze inspanningen en investeringen worden ondersteund door Total Specific Solutions (TSS). TSS is de Europese poot van Constellation Software Inc., een internationaal opererend bedrijf dat wereldwijd ICT-bedrijven verbindt die expertsystemen leveren voor specifieke marktsectoren. Dat geeft ons slagkracht en een internationale bron van technische kennis en expertise.

Drie pijlers

U heeft dagelijks profijt van de combinatie van onze drie platformen Cobol, enterprise-Java en Java Spring Boot. Ons eerste platform zorgt voor een snelle en stabiele omgeving. Met de andere twee platformen spelen we goed in op wensen en behoeften, zorgen we voor wendbaarheid en uitgebreide mogelijkheden voor innovaties. Het resultaat is een betrouwbaar, veilig en innovatief Medicom en Pharmacom. Lees meer

Download ""