Medicatie Monitoring en Optimalisatie (MeMO)

Therapietrouw is van groot belang voor een goede werking van geneesmiddelen. Om deze reden bieden wij in Pharmacom de functionaliteit MeMO aan om patiënten op te sporen die therapieontrouw zijn of dreigen te worden. Dit zijn patiënten die die na een eerste-, tweede- of vervolguitgiftes niet of niet tijdig terugkomen voor de vervolgmedicatie.

Voordelen

  • Bevordert doelmatig geneesmiddelengebruik.

  • Geeft inzicht in de zorg die uw apotheek verleent.

  • Motiveert uw apotheekteam door inzicht te geven in de zorgresultaten.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken naar Medicatie Monitoring en Optimalisatie (MeMO) hebben aangetoond dat therapietrouw gezondheidswinst voor de patiënt oplevert en leidt tot kostenbesparing in de zorg. Lees meer over deze onderzoeken.

Focus op zorg en verbetering van therapietrouw

Medicatie Monitoring en Optimalisatie (MeMO) is een evidence based interventie gericht op het optimaliseren van farmacotherapie, ontwikkeld in samenwerking met Health Base. Met MeMO implementeert u een door het AIS ondersteunde werkwijze voor het monitoren van het gebruik van continue medicatie in uw apotheek, in eerste instantie cholesterolverlagers (ATC-code C10). MeMO ondersteunt u en uw apotheekteam volledig om de therapietrouw van uw patiënten te verbeteren en ongewenst geneesmiddelgebruik tijdig te signaleren.

Op basis van de eerste-, tweede- en vervolguitgiftes van deze geneesmiddelen worden er op de achtergrond acties aangemaakt. Wanneer een patiënt zijn vervolgmedicatie niet tijdig ophaalt, verschijnt hiervan een MeMO-actie op uw actielijst in Pharmacom. Aan de hand van deze actie kunt u contact opnemen met de patiënt. Zo krijgt de patiënt de gelegenheid om over zijn geneesmiddelgerelateerde problemen te praten op het moment dat die de therapietrouw negatief beïnvloeden. Wanneer patiënten hun vervolgmedicatie tijdig ophalen, verschijnt er geen MeMO-actie op uw actielijst.

Hoe verloopt het ontwikkelproces?

Initieel wordt de functionaliteit ontwikkeld voor het geautomatiseerd aanmaken van acties die verschijnen wanneer een patiënt vervolgmedicatie niet tijdig heeft opgehaald. In de tweede fase worden, in overleg met gebruikers, nieuwe functies toegevoegd. Denk hierbij aan het hebben van een vrije keuze in welke ATC-codes u wilt monitoren. Of aan een rapportagefunctie, zodat u inzicht heeft in de hoeveelheid acties, de afhandeling ervan en de verbetering van de therapietrouw over de tijd heen.

MeMO zit in de nieuwe versie van Pharmacom, met het kenmerk 2018 | Release 4 – versie 502. Op dit moment zijn we gestart met testen van de functionaliteit in een aantal apotheken waar we MeMO ‘aan’ hebben gezet. We nemen daarbij de gebruiksvriendelijkheid onder de loep, omdat dat een van de belangrijkste zaken is voor de adoptie van het uiteindelijke product. Wanneer MeMO aan onze kwaliteitseisen voldoet, zal de functionaliteit in de volgende versie van Pharmacom, met het kenmerk 2019 | Release 2 – versie 506, beschikbaar zijn voor alle apotheken.

 

Certificering

Kwaliteit is geen toeval. Daarom besteedt PharmaPartners veel tijd en aandacht aan het goed inrichten van de interne processen. Certificering maakt de kwaliteit en veiligheid van die processen inzichtelijk voor u als klant. Zo kunt u voldoen aan de eisen die de wetgever aan u stelt.  PharmaPartners is gecertificeerd voor de ISO 9001, ISO 27001 en de NEN 7510. Deze betreffen de informatiebeveiliging in het algemeen en de specifieke, aanvullende normen voor de zorg.

Logo Dekra certificate ISO/IEC:27001 Logo Dekra certificate NEN:7510 Logo Dekra certificate ISO:9001
Download ""