Samenwerken handen

Samen beleid maken en doorontwikkelen

Gebruikerswensen staan centraal bij de doorontwikkeling van onze oplossingen. PharmaPartners wil graag weten welke wensen er leven en welke onderwerpen écht van belang zijn voor onze klanten. Dat bespreken we met onze adviesraden en commissies. De huisartsen, apothekers en zorgbestuurders die hierin zitting hebben, vertegenwoordigen alle gebruikers.

VeGOM

De Vereniging Gebruikersoverleg Medicom (VeGOM) is de onafhankelijke gebruikersvereniging van huisartsen, die met het huisartsinformatiesysteem Medicom werken. Alle Medicom-gebruikers zijn lid van de VeGOM, tenzij zij aangeven dat zij daar bezwaar tegen hebben. Nieuwe gebruikers worden door PharmaPartners geïnformeerd over het bestaan en de doelstellingen van de VeGOM, alsmede over hun automatische lidmaatschap. De VeGOM nodigt alle gebruikers jaarlijks uit voor een gebruikersoverleg welke enkel toegankelijk is voor Medicom-gebruikers.

VeGOP

De Vereniging Gebruikersoverleg Pharmacom (VeGOP) is de onafhankelijke gebruikersvereniging van apothekers, die met het apothekers informatiesysteem Pharmacom werken. Alle Pharmacom-gebruikers zijn lid van de VeGOP, tenzij zij aangeven dat zij daar bezwaar tegen hebben. Nieuwe gebruikers worden door PharmaPartners geïnformeerd over het bestaan en de doelstellingen van de VeGOP, alsmede over hun automatische lidmaatschap. De VeGOP nodigt alle gebruikers jaarlijks uit voor een  gebruikersoverleg welke toegankelijk is voor Pharmacom-gebruikers.

Raden

Adviesraad Huisartenzorg

In de Adviesraad Huisartsenzorg hebben zitting het bestuur van de VEGOM en vertegenwoordigers van klanten van de business unit Huisartsenzorg en afgevaardigden van de vaste commissies van de adviesraad Huisartsenzorg (CAM).

Pharmacomraad

In de Pharmacomraad hebben zitting het bestuur van de VeGOP en vertegenwoordigers van klanten van de business unit Farmacie en afgevaardigden van de commissie applicatiebeheer Pharmacom (CAP).

Commissies

Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM)

De Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) valt onder de Adviesraad Huisartsenzorg en houdt zich bezig met concrete ontwikkelingen in Medicom, het informatiesysteem voor huisartsen, en alle aanverwante producten en diensten.

Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP)

De Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) valt onder de Pharmacomraad en houdt zich bezig met concrete ontwikkelingen in Pharmacom, het informatiesysteem voor apothekers, en alle aanverwante producten en diensten.

Applicatiebeheer Commissie E-Health (ACE)

De Applicatiebeheer Commissie E-Health (ACE) valt onder de Adviesraad Huisartsenzorg en de Pharmacom® Raad en houdt zich bezig met concrete ontwikkelingen op het gebied van eHealth, zoals het patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de MedGemak app, en alle aanverwante producten en diensten.

Download ""