Bouwen-aan-zorgsystemen

Formularium Gericht Voorschrijven

Formularium Gericht Voorschrijven
Zorg dat u ook in 2022 aanspraak maakt op uw prestatiebeloning Formularium Gericht Voorschrijven

In 2021 heeft PharmaPartners de nieuwe module voor Formularium Gericht Voorschrijven gelanceerd. Aan de huidige indicator FGV worden nieuwe indicatoren toegevoegd. Zo wordt er vanaf 2021 bijvoorbeeld niet meer alleen getoetst in hoeverre huisartsen een geneesmiddel voorschrijven uit het gebruikte formularium, maar ook of de medicatie past bij de indicatie. Daarnaast wordt bij medicatie voor astma of COPD ook getoetst of de correcte toedieningsvorm is gekozen. De module in Medicom wordt uitgebreid, we voegen de nieuwe indicatoren toe en een PDF rapportage voor inzicht in de mate van voorschrijven conform het formularium. Zo zorgen we ervoor dat huisartsen ook de komende jaren aanspraak kunnen maken op de prestatiebeloning voor doelmatig voorschrijven.

Sinds 2018 bieden de vier grote zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) elk jaar een prestatiebeloning aan huisartsen die voorschrijven conform het formularium. De prestatiebeloning Formulariumgericht Voorschrijven is ontwikkeld op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het is de intentie van de zorgverzekeraars om deze prestatiebeloning ook de komende jaren door te zetten. Randvoorwaardelijk is hierbij dat de systematiek en de functionaliteit in het HIS doorontwikkeld wordt. Met als doel: huisartsen stimuleren de beste en, daar waar het kan, goedkoopste middelen voor te schrijven. Want dat leidt tot betere, betaalbare zorg.

Basismodule

Om huisartsen hierbij te ondersteunen ontwikkelde PharmaPartners al in 2018 de module FGV in Medicom. Deze module controleert in welke mate deelnemende huisartsen bij een eerste voorschrift een geneesmiddel kiezen dat voorkomt in het gebruikte Health Base Formularium. De uitslag wordt elk kwartaal beschikbaar gesteld aan onderzoeksinstituut Nivel, na toestemming van de huisarts in Medicom. Nivel controleert de binnengekomen scores en stuurt deze, afhankelijk van de zorgverzekeraar, een of twee keer per jaar door naar zorgverzekeraars voor de prestatiebeloning.

Twee extra indicatoren

Tot nu toe controleert de module de voorschrijfgegevens op basis van één indicator: FGV1. Maar dat volstaat vanaf 2021 niet meer. Om meer onderscheid te kunnen maken tussen de praktijken pleitten ZN en de LHV voor meer inhoudelijke aanvullende indicatoren. Vanaf volgend jaar komen er twee indicatoren bij. FGV2-diagnose toetst of het eerste voorschrift past bij de diagnose volgens het Health Base formularium. FGV3-long controleert of bij longmedicatie de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven wanneer de huisarts gebruik maakt van een aanvullend formularium met specifieke adviezen voor longmedicatie. Deze groep huisartsen kan ook aanspraak maken op een prestatiebeloning voor deze aanvullende indicatoren.

Volledig geïntegreerde oplossing

Wat deze module van PharmaPartners uniek maakt is dat “Formularium Gericht Voorschrijven” gefaciliteerd wordt zonder de hulp van externe partijen. Hierdoor wordt alles binnen Medicom geregeld en beschikbaar gesteld.

Aanvullende investering

De tijdige ontwikkeling en het onderhoud van de nieuwe indicatoren in de FGV 2021-module van PharmaPartners vraagt jaarlijks veel tijd, energie en geld. Helaas kan PharmaPartners deze module vanaf 2021 daarom niet langer binnen het bestaande onderhoudstarief aanbieden en zal de module aangeboden worden voor € 35,45 per FTE per kwartaal. Bijkomend voordeel, om dit als losse module op te nemen, is dat voor degenen die hier geen gebruik van maken ook geen kosten verbonden zijn aan deze module”.

Alleen door van FGV een betaalde module te maken, kan PharmaPartners de nieuwe indicatoren toevoegen. En in de toekomst alle door ZN gevraagde updates doorvoeren. Worden er in de toekomst dus weer extra indicatoren toegevoegd? Dan zit dit vanaf nu inbegrepen in de prijs. ZN geeft aan dat er voor de benodigde doorontwikkeling geen aparte ontwikkelvergoeding beschikbaar is voor leveranciers van HIS-en en formularia en dat de ontwikkelkosten onderdeel van de prestatiebeloning voor de huisarts zijn. Wanneer de prestatiebeloning Formulariumgericht Voorschrijven die is ontwikkeld op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) door deze partijen niet meer wordt ondersteunt en wordt afgeschaft, kan de informatie van de FGV nog steeds gebruikt worden. Mocht u dit echter stop willen zetten kunt u dit aangeven bij de binnendienst. Er zal dan vanaf het eerstvolgende kwartaal geen kosten meer gerekend worden voor deze module. Let op! dit geldt enkel wanneer ZN en de LHV de prestatievergoeding in zijn geheel afschaffen.

Meer ondersteuning

Uiteraard laat PharmaPartners de opbrengst van de betaalde module rechtstreeks terugvloeien naar onderhoud en ontwikkeling van meer en betere functies ter ondersteuning van het Formularium Gericht Voorschrijven. Naast de ontwikkeling van de nieuwe indicatoren integreert PharmaPartners bijvoorbeeld ook regionale maatwerk formularia waarmee steeds meer samenwerkende huisartsen werken. Tot slot ontvangen huisartsen een PDF rapportage waarmee ze achteraf zelf kunnen controleren in welke mate ze formulariumgericht voorschrijven. Dat alles om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wat zijn de kosten van de nieuwe module?

De module wordt aangeboden voor € 35,45 excl. BTW per FTE per kwartaal.

Wij verzenden de gegevens voor alle praktijken op dezelfde manier. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de frequentie van het aantal keer dat we de scores moeten toezenden. Elke zorgverzekeraar hanteert namelijk andere afspraken die jaarlijks kunnen wijzigen. Daarom is het alleen mogelijk om de module op jaarbasis af te nemen en niet per kwartaal.  Wanneer de prestatiebeloning Formulariumgericht Voorschrijven die is ontwikkeld op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) door deze partijen niet meer wordt ondersteunt en wordt afgeschaft, kan de informatie van de FGV nog steeds gebruikt worden. Mocht u dit echter stop willen zetten kunt u dit aangeven bij de binnendienst. Er zal dan vanaf het eerstvolgende kwartaal geen kosten meer gerekend worden voor deze module. Let op! dit geldt enkel wanneer ZN en de LHV de prestatievergoeding in zijn geheel afschaffen.

Aanvragen module

U kunt zich nu eenvoudig aanmelden voor de vernieuwde module Formularium Gericht Voorschrijven via onderstaand formulier.

  • Zonder FGV maakt u geen aanspraak op de prestatiebeloning
  • Betere en betaalbare zorg
  • Stimulans om de beste en, daar waar het kan, goedkoopste middelen voor te schrijven

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe module Formularium Gericht Voorschrijven? Stel deze dan direct via onderstaande button of neem contact met ons op via 088-6888888 of via het klantenportaal mijn.pharmapartners.nl

Stel uw vraag direct!

Belangrijke documentatie

Belangrijke informatie
FAQ Formularium Gericht Voorschrijven
Is het na 15 april nog mogelijk om mijn praktijk aan te melden voor de nieuwe module FGV?

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2021. Afhankelijk van de zorgverzekeraar worden de cijfers dan nog meegenomen. Sommige zorgverzekeraars hanteren namelijk een deadline voor halverwege het jaar. Neem hiervoor contact op met desbetreffende zorgverzekeraar. Aanmelding vindt plaats via het reguliere formulier. De cijfers (van het huidige en voorgaande kwartaal) worden het eerstvolgende kwartaal gedeeld met Nivel en de gebruiker.

Waarom is er een module ontwikkeld voor Formularium gericht voorschrijven? Wat levert dit op?

Sinds 2018 bieden de vier grote zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) elk jaar een prestatiebeloning aan huisartsen die voorschrijven conform het formularium. De prestatiebeloning Formulariumgericht Voorschrijven is ontwikkeld op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Randvoorwaarde hierbij is dat de systematiek en de functionaliteit in het HIS doorontwikkeld wordt. Met als doel: huisartsen stimuleren de beste en, daar waar het kan, goedkoopste middelen voor te schrijven. Want dat leidt tot betere, betaalbare zorg. De module is ontwikkeld om de huisarts hierbij de ondersteunen.

Blijft de prestatiebeloning de komende jaren van kracht?

Jazeker, het is de intentie van de zorgverzekeraars om deze prestatiebeloning ook de komende jaren door te zetten. Daarom is het belangrijk dat PharmaPartners als HIS leverancier zorgt voor de juiste systematiek en ondersteuning. Daarom is er de module Formularium Gericht Voorschijven.

Wat is Formularium gericht voorschrijven in Medicom?

Om huisartsen te ondersteunen ontwikkelde PharmaPartners al in 2018 de module FGV in Medicom. Deze module controleert in welke mate deelnemende huisartsen bij een eerste voorschrift een geneesmiddel kiezen dat voorkomt in het gebruikte Health Base Formularium. De uitslag wordt elk kwartaal beschikbaar gesteld aan onderzoeksinstituut Nivel. Nivel controleert de binnengekomen scores en stuurt deze, afhankelijk van de zorgverzekeraar, een of twee keer per jaar door naar zorgverzekeraars voor de prestatiebeloning.

Waarom een nieuwe module FGV en wat is het verschil met de oude module?

Tot nu toe controleert de module de voorschrijfgegevens op basis van één indicator: FGV1. Maar dat volstaat vanaf 2021 niet meer. Om meer onderscheid te kunnen maken tussen de praktijken pleitten ZN en de LHV voor meer inhoudelijke aanvullende indicatoren. Vanaf volgend jaar komen er twee indicatoren bij. FGV2-diagnose toetst of het eerste voorschrift past bij de diagnose volgens het Health Base formularium. FGV3-long controleert of bij longmedicatie de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven wanneer de huisarts gebruik maakt van een aanvullend formularium met specifieke adviezen voor longmedicatie. Deze groep huisartsen kan ook aanspraak maken op een prestatiebeloning voor deze aanvullende indicatoren.

Waarom moeten we nu betalen voor FGV en voorheen niet?

De ontwikkeling en het onderhoud van de nieuwe indicatoren in de FGV 2021-module van PharmaPartners vraagt jaarlijks veel tijd, energie en geld. Meer dan voorheen door de toevoeging van de extra indicatoren.  Helaas kan PharmaPartners deze module vanaf 2021 daarom niet langer binnen het bestaande onderhoudstarief aanbieden. Alleen door van FGV een betaalde module te maken, kan PharmaPartners de nieuwe indicatoren toevoegen. En in de toekomst alle door ZN gevraagde updates doorvoeren. Wanneer de prestatiebeloning Formulariumgericht Voorschrijven die is ontwikkeld op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) door deze partijen niet meer wordt ondersteunt en wordt afgeschaft, betekent dit dat u vanaf dat moment ook niet meer betaalt voor de module FGV in Medicom. Let op! dit geldt enkel wanneer ZN en de LHV de prestatievergoeding in zijn geheel afschaffen.

Wat zijn de kosten voor de module FGV?

De module wordt aangeboden voor 35 euro per FTE per kwartaal.

Als er in de toekomst extra indicatoren worden toegevoegd aan FGV, zit dit dan in mijn prijs inbegrepen?

Ja, de kosten van 35 euro per FTE per kwartaal blijven van kracht voor de toekomst.
Nieuwe of extra indicatoren worden toegevoegd binnen dit bedrag wanneer dit nodig is.
U hoeft hier niet extra voor te betalen.

Kan ik de module afnemen op kwartaalbasis of is dit altijd op jaarbasis?

Wij verzenden de gegevens voor alle praktijken op dezelfde manier. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de frequentie van het aantal keer dat we de scores moeten toezenden. Elke zorgverzekeraar hanteert namelijk andere afspraken die jaarlijks kunnen wijzigen. Daarom is het alleen mogelijk om de module op jaarbasis af te nemen en niet per kwartaal.

Kan ik als huisarts met de nieuwe FGV module meer inzicht krijgen in mijn score?

In de nieuwe FGV module zal het mogelijk zijn om meer inzicht te krijgen in de mate
waarin u volgens het formularium voorschrijft. Voorbeelden hiervan zijn inzicht in de
voorschriften (ATC-codes) die wel/niet volgens het formularium zijn voorgeschreven en
hoe vaak dit gebeurd is. De exacte invulling van hoe dit inzicht verstrekt gaat worden is
momenteel nog niet bekend.

Heeft uw zorgverzekeraar FGV in het contract opgenomen?

Wanneer u twijfelt of uw zorgverzekeraar Formularium Gericht Voorschrijven in het contract heeft opgenomen of wanneer u zicht afvraagt wat de voorwaarden zijn kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Laad meer
Download ""