Bouwen-aan-zorgsystemen

Formularium Gericht Voorschrijven

PharmaPartners lanceert nieuwe module Formularium Gericht Voorschrijven
Zorg dat u ook in 2021 aanspraak maakt op uw prestatiebeloning Formularium Gericht Voorschrijven

Begin 2021 lanceert PharmaPartners de nieuwe module voor Formularium Gericht Voorschrijven (FGV 2021). Aan de huidige indicator FGV worden nieuwe indicatoren toegevoegd. Zo wordt er vanaf 2021 bijvoorbeeld niet meer alleen getoetst in hoeverre huisartsen een geneesmiddel voorschrijven uit het gebruikte formularium, maar ook of de medicatie past bij de indicatie. Daarnaast wordt bij medicatie voor astma of COPD ook getoetst of de correcte toedieningsvorm is gekozen. De module in Medicom wordt uitgebreid, we voegen de nieuwe indicatoren toe en een dashboard voor inzicht in de mate van voorschrijven conform het formularium. Zo zorgen we ervoor dat huisartsen ook de komende jaren aanspraak kunnen maken op de prestatiebeloning voor doelmatig voorschrijven.

Sinds 2018 bieden de vier grote zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) elk jaar een prestatiebeloning aan huisartsen die voorschrijven conform het formularium. De prestatiebeloning Formulariumgericht Voorschrijven is ontwikkeld op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het is de intentie van de zorgverzekeraars om deze prestatiebeloning ook de komende jaren door te zetten. Randvoorwaardelijk is hierbij dat de systematiek en de functionaliteit in het HIS doorontwikkeld wordt. Met als doel: huisartsen stimuleren de beste en, daar waar het kan, goedkoopste middelen voor te schrijven. Want dat leidt tot betere, betaalbare zorg.

Basismodule

Om huisartsen hierbij te ondersteunen ontwikkelde PharmaPartners al in 2018 de module FGV in Medicom. Deze module controleert in welke mate deelnemende huisartsen bij een eerste voorschrift een geneesmiddel kiezen dat voorkomt in het gebruikte Health Base Formularium. De uitslag wordt elk kwartaal beschikbaar gesteld aan onderzoeksinstituut Nivel, na toestemming van de huisarts in Medicom. Nivel controleert de binnengekomen scores en stuurt deze, afhankelijk van de zorgverzekeraar, een of twee keer per jaar door naar zorgverzekeraars voor de prestatiebeloning.

Twee extra indicatoren

Tot nu toe controleert de module de voorschrijfgegevens op basis van één indicator: FGV1. Maar dat volstaat vanaf 2021 niet meer. Om meer onderscheid te kunnen maken tussen de praktijken pleitten ZN en de LHV voor meer inhoudelijke aanvullende indicatoren. Vanaf volgend jaar komen er twee indicatoren bij. FGV2-diagnose toetst of het eerste voorschrift past bij de diagnose volgens het Health Base formularium. FGV3-long controleert of bij longmedicatie de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven wanneer de huisarts gebruik maakt van een aanvullend formularium met specifieke adviezen voor longmedicatie. Deze groep huisartsen kan ook aanspraak maken op een prestatiebeloning voor deze aanvullende indicatoren.

Volledig geïntegreerde oplossing

Wat deze module van PharmaPartners uniek maakt is dat “Formularium Gericht Voorschrijven” gefaciliteerd wordt zonder de hulp van externe partijen. Hierdoor wordt alles binnen Medicom geregeld en beschikbaar gesteld.

Aanvullende investering

De tijdige ontwikkeling en het onderhoud van de nieuwe indicatoren in de FGV 2021-module van PharmaPartners vraagt jaarlijks veel tijd, energie en geld. Helaas kan PharmaPartners deze module vanaf 2021 daarom niet langer binnen het bestaande onderhoudstarief aanbieden en zal de module aangeboden worden voor 35 euro per FTE per kwartaal. Bijkomend voordeel, om dit als losse module op te nemen, is dat voor degenen die hier geen gebruik van maken ook geen kosten verbonden zijn aan deze module”.

Alleen door van FGV een betaalde module te maken, kan PharmaPartners de nieuwe indicatoren toevoegen. En in de toekomst alle door ZN gevraagde updates doorvoeren. Worden er in de toekomst dus weer extra indicatoren toegevoegd? Dan zit dit vanaf nu inbegrepen in de prijs. ZN geeft aan dat er voor de benodigde doorontwikkeling geen aparte ontwikkelvergoeding beschikbaar is voor leveranciers van HIS-en en formularia en dat de ontwikkelkosten onderdeel van de prestatiebeloning voor de huisarts zijn. De kosten voor de FGV-module in Medicom vallen dus ook automatisch weg zodra de beloning vanuit verzekeraars vervalt.

Meer ondersteuning

Uiteraard laat PharmaPartners de opbrengst van de betaalde module rechtstreeks terugvloeien naar onderhoud en ontwikkeling van meer en betere functies ter ondersteuning van het Formularium Gericht Voorschrijven. Naast de ontwikkeling van de nieuwe indicatoren integreert PharmaPartners bijvoorbeeld ook regionale maatwerk formularia waarmee steeds meer samenwerkende huisartsen werken. Tot slot komt er een dashboard waarop huisartsen achteraf zelf kunnen controleren in welke mate ze formulariumgericht voorschrijven. Dat alles om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wat zijn de kosten van de nieuwe module?

De module wordt aangeboden voor 35 euro excl. BTW per FTE per kwartaal.

De prestatiebeloning vanuit de zorgverzekeraars wordt berekend over een geheel kalenderjaar. Om aanspraak te maken op deze beloning dienen dus de cijfers over het gehele jaar aangeleverd te worden. Het zal dus benodigd zijn om de module voor het gehele jaar af te nemen. Eventueel kunnen de cijfers achteraf alsnog aangeleverd worden, indien bijvoorbeeld halverwege het jaar besloten worden om aan het Formularium Gericht Voorschrijven programma van de zorgverzekeraar mee te doen. Wanneer er in de toekomst nog andere of nieuwe indicatoren worden toegevoegd, zit dit vanaf heden in de prijs inbegrepen. De prijs voor FGV gaat dus niet omhoog.

Aanvragen module

U kunt zich nu eenvoudig aanmelden voor de vernieuwde module Formularium Gericht Voorschrijven via onderstaand formulier.

 

  • Zonder FGV maakt u geen aanspraak op de prestatiebeloning
  • Betere en betaalbare zorg
  • Stimulans om de beste en, daar waar het kan, goedkoopste middelen voor te schrijven

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe module Formularium Gericht Voorschrijven? Stel deze dan direct via onderstaande button of neem contact met ons op via 088-6888888 of via het klantenportaal mijn.pharmapartners.nl

Stel uw vraag direct!

Belangrijke documentatie

Belangrijke informatie
FAQ Formularium Gericht Voorschrijven
Waarom is er een module ontwikkeld voor Formularium gericht voorschrijven? Wat levert dit op?

Sinds 2018 bieden de vier grote zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis)
elk jaar een prestatiebeloning aan huisartsen die voorschrijven conform het formularium.
De prestatiebeloning Formulariumgericht Voorschrijven is ontwikkeld op initiatief van
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
Randvoorwaardelijk is hierbij dat de systematiek en de functionaliteit in het HIS
doorontwikkeld wordt. Met als doel: huisartsen stimuleren de beste en, daar waar het
kan, goedkoopste middelen voor te schrijven. Want dat leidt tot betere, betaalbare zorg.
De module is ontwikkeld om de huisarts hierbij de ondersteunen.

Blijft de prestatiebeloning van kracht de komende jaren?

Jazeker, het is de intentie van de zorgverzekeraars om deze prestatiebeloning ook de
komende jaren door te zetten. Daarom is het belangrijk dat PharmaPartners als HIS
leverancier zorgt voor de juiste systematiek en ondersteuning. Daarom is er de module
Formularium Gericht Voorschijven.

Wat is Formularium gericht voorschrijven in Medicom?

Om huisartsen te ondersteunen ontwikkelde PharmaPartners al in 2018 de module FGV in
Medicom. Deze module controleert in welke mate deelnemende huisartsen bij een eerste
voorschrift een geneesmiddel kiezen dat voorkomt in het gebruikte Health Base
Formularium. De uitslag wordt elk kwartaal beschikbaar gesteld aan onderzoeksinstituut
Nivel, na toestemming van de huisarts in Medicom. Nivel controleert de binnengekomen
scores en stuurt deze, afhankelijk van de zorgverzekeraar, een of twee keer per jaar
door naar zorgverzekeraars voor de prestatiebeloning.

Waarom een nieuwe module FGV?

Tot nu toe controleert de module de voorschrijfgegevens op basis van één indicator:
FGV1. Maar dat volstaat vanaf 2021 niet meer. Om meer onderscheid te kunnen maken
tussen de praktijken pleitten ZN en de LHV voor meer inhoudelijke aanvullende
indicatoren. Vanaf volgend jaar komen er twee indicatoren bij. FGV2-diagnose toetst of
het eerste voorschrift past bij de diagnose volgens het Health Base formularium. FGV3-
long controleert of bij longmedicatie de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven
wanneer de huisarts gebruik maakt van een aanvullend formularium met specifieke
adviezen voor longmedicatie. Dit zorgt er voor dat er meer ontwikkelcapaciteit nodig is
om te voldoen aan deze extra indicatoren.

Waarom moeten we nu betalen voor FGV en voorheen niet?

De ontwikkeling en het onderhoud van de nieuwe indicatoren in de FGV 2021-module
van PharmaPartners vraagt jaarlijks veel tijd, energie en geld. Meer dan voorheen door
de toevoeging van de extra indicatoren. Helaas kan PharmaPartners deze module vanaf
2021 daarom niet langer binnen het bestaande onderhoudstarief aanbieden. Alleen door
van FGV een betaalde module te maken, kan PharmaPartners de nieuwe indicatoren
toevoegen. En in de toekomst alle door ZN gevraagde updates doorvoeren. ZN geeft aan
dat er voor de benodigde doorontwikkeling geen aparte ontwikkelvergoeding beschikbaar
is voor leveranciers van HIS-en en formularia en dat de ontwikkelkosten onderdeel van
de prestatiebeloning voor de huisarts zijn. De kosten voor de FGV-module in Medicom
vallen dus ook automatisch weg zodra de beloning vanuit verzekeraars vervalt.

Wat zijn de kosten voor de module FGV?

De module wordt aangeboden voor 35 euro per FTE per kwartaal.

Als er in de toekomst extra indicatoren worden toegevoegd aan FGV, zit dit dan in mijn prijs inbegrepen?

Ja, de kosten van 35 euro per FTE per kwartaal blijven van kracht voor de toekomst.
Nieuwe of extra indicatoren worden toegevoegd binnen dit bedrag wanneer dit nodig is.
U hoeft hier niet extra voor te betalen.

Kan ik de module afnemen op kwartaalbasis of is dit altijd op jaarbasis?

De prestatiebeloning vanuit de zorgverzekeraars wordt berekend over een geheel
kalenderjaar. Om aanspraak te maken op deze beloning dienen dus de cijfers over het
gehele jaar aangeleverd te worden. Het zal dus benodigd zijn om de module voor het
gehele jaar af te nemen. Eventueel kunnen de cijfers achteraf alsnog aangeleverd
worden, indien bijvoorbeeld halverwege het jaar besloten worden om aan het
Formularium Gericht Voorschrijven programma van de zorgverzekeraar mee te doen.

Wat is het verschil tussen de nieuwe module FGV en de oude versie?

Tot nu toe controleert de module de voorschrijfgegevens op basis van één indicator:
FGV1. Maar dat volstaat vanaf 2021 niet meer. Om meer onderscheid te kunnen maken
tussen de praktijken pleitten ZN en de LHV voor meer inhoudelijke aanvullende
indicatoren. Vanaf volgend jaar komen er twee indicatoren bij. FGV2-diagnose toetst of
het eerste voorschrift past bij de diagnose volgens het Health Base formularium. FGV3-
long controleert of bij longmedicatie de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven
wanneer de huisarts gebruik maakt van een aanvullend formularium met specifieke
adviezen voor longmedicatie. Deze groep huisartsen kan ook aanspraak maken op een
prestatiebeloning voor deze aanvullende indicatoren.

Kan ik als huisarts met de nieuwe FGV module meer inzicht krijgen in mijn score?

In de nieuwe FGV module zal het mogelijk zijn om meer inzicht te krijgen in de mate
waarin u volgens het formularium voorschrijft. Voorbeelden hiervan zijn inzicht in de
voorschriften (ATC-codes) die wel/niet volgens het formularium zijn voorgeschreven en
hoe vaak dit gebeurd is. De exacte invulling van hoe dit inzicht verstrekt gaat worden is
momenteel nog niet bekend.

Heeft uw zorgverzekeraar FGV in het contract opgenomen?

Wanneer u twijfelt of uw zorgverzekeraar Formularium Gericht Voorschrijven in het contract heeft opgenomen of wanneer u zicht afvraagt wat de voorwaarden zijn kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Laad meer
Download ""