Met elkaar de beste zorg realiseren

Farmacie

Persoonsgerichte farmaceutische zorg met zichtbaar resultaat

Als apotheker vervult u een unieke rol in de zorg dicht bij huis. U kent de mensen uit de wijk en zij kunnen op elk gewenst moment binnenlopen met een vraag of recept. Een afspraak is niet nodig. Van oudsher bent u adviseur en medebehandelaar als het gaat om geneesmiddelgebruik.

Producten
Pharmacom: Voor veilige en doelmatige farmaceutische zorg in de wijk

Kiest u voor het apotheekinformatiesysteem Pharmacom, dan kiest u voor samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat zorgverleners die samenwerken rond en met de patiënt de zorg beter en goedkoper kunnen organiseren. De basis daarvoor is complete, betrouwbare informatie.

Download ""