Met-elkaar-de-beste-zorg-realiseren

Farmacie

Terug
Persoonsgerichte farmaceutische zorg met zichtbaar resultaat
Als apotheker vervult u een unieke rol in de zorg dicht bij huis. U kent de mensen uit de wijk en zij kunnen op elk gewenst moment binnenlopen met een vraag of recept. Een afspraak is niet nodig. Van oudsher bent u adviseur en medebehandelaar als het gaat om geneesmiddelgebruik.

En nu complexere zorg steeds vaker thuis wordt geboden, bent u de waardevolle partner van thuiszorg. Ook bij ontslag uit het ziekenhuis, zorgt u ervoor dat medicatie wordt voortgezet en medicatieveiligheid is geborgd. Wij zijn daarin al veertig jaar uw partner. Wij ondersteunen u bij het leveren van farmaceutische zorg, in uw contact met de patiënt, in uw samenwerking met andere zorgverleners en bij een efficiënte bedrijfsvoering. Wat dat oplevert? Ook dat maken we zichtbaar, samen met u.

  • Samenwerking met andere zorgverleners, onder andere de huisarts

  • Complexere zorg dichtbij huis

  • Efficiënte bedrijfsvoering

Oplossingen voorfarmacie
samen-werken
Pharmacom

Kiest u voor het apotheekinformatiesysteem Pharmacom, dan kiest u voor samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat zorgverleners die samenwerken rond en met de patiënt de zorg beter en goedkoper kunnen organiseren. De basis daarvoor is complete, betrouwbare informatie. Onze e-healthserver verbindt Pharmacom-apotheken en Medicom-huisartsen in wijk, stad of regio. Zij hebben 24/7 toegang tot dezelfde, betrouwbare en complete patiënteninformatie. Dat biedt unieke mogelijkheden voor het verlenen van persoonsgerichte zorg.

PharmaPartners-verbindt-voor-verbetering
E-health

Samen beslissen, eigen regie, persoonsgerichte zorg. Als zorgverlener kiest u hier uw eigen weg in, al dan niet in samenwerking met een zorggroep. Feit is dat steeds meer mensen een actieve rol nemen in hun eigen gezondheid en zorg. En dat zij daarbij digitale ondersteuning verwachten. Net zoals zij dat gewend zijn bij de bank, verzekeraar of reisorganisatie. De overheid stimuleert dit, bijvoorbeeld door wettelijk te regelen dat patiënten hun medisch dossier elektronisch mogen inzien. Met de inzet van e-health faciliteert u een grotere betrokkenheid van uw patiënten. Tegelijkertijd biedt het kansen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden

Bouwen-aan-zorgsystemen
Future IT Pharmacy

De wereld digitaliseert in een rap tempo. Allerlei innovaties om ons heen maken het leven een stuk eenvoudiger. Ook in de eerstelijnszorg staat innovatie centraal om processen te verbeteren, producten te ontwikkelen en systemen slimmer te maken. Future IT Pharmacy is ons innovatieve platform waar we samen met gebruikers slimme en toekomstbestendige IT-oplossingen ontwikkelen.

PharmaPartners-ICT-ontwikkelingen-laptop
Installatiepartners

Wij zijn gespecialiseerd in software. De hardware laten we graag over aan gespecialiseerde partijen, dicht bij uw apotheek of praktijk. U kiest zelf met welke leverancier u in zee gaat. Om u een handje te helpen bij die keuze, hebben we een partnerprogramma voor installatiepartijen. Partijen die aan alle kwaliteitseisen voldoen, krijgen het predicaat ‘PharmaPartners Gecertificeerde Installatiepartner’. Zo weet u dat u kiest voor een betrouwbare partner, die ervaring heeft met de installatie van Pharmacom, Medicom en Hapicom.

pharmapartners-integrale-eerstelijnszorg-ict-voor-het-hele-gezin
Data Delivery & Business Intelligence

De rol van big data in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker en draagt bij aan de optimalisatie van de gezondheidszorg. Big data maakt het mogelijk om dienstverleners die de zorg vereenvoudigen te voeden, zodat de zorgverlener zich optimaal kan richten op het verlenen van zorg. Dit kan de zorgverlenerspraktijk zelf zijn, de zorggroep of ook een gespecialiseerde organisatie. Denk hierbij aan informatieverstrekking aan een toedienapplicatie, declaraties, keteninformatiesystemen, expertsystemen en eHealth-oplossingen. Daarnaast ontvangen diverse onderzoeksbureaus data waarmee zij de gezondheidszorg in Nederland kunnen analyseren.

Met-elkaar-de-beste-zorg-realiseren
Professional Services Farmacie

Meer vat krijgen op de processen in de apotheek? Meer kennis halen uit de data in het apotheekinformatiesysteem? In één keer een opschoonactie uitvoeren of op zoek naar een oplossing voor uw specifieke situatie? Informeer dan eens naar de mogelijkheden bij onze afdeling Professional Services. Onze ervaren consultants en dataspecialisten helpen u graag met advies, implementatiebegeleiding, clusterbeheer en (extr)acties op maat.

Download ""