Samenwerken handen

Adviesraad Huisartsenzorg

In de Adviesraad Huisartsenzorg hebben zitting het bestuur van de VEGOM en vertegenwoordigers van klanten van de business unit Huisartsenzorg en een afgevaardigde van de vaste commissie van de adviesraad Huisartsenzorg (CAM). De Medicom-Raad is begin 2017 omgedoopt in de Adviesraad Huisartsenzorg. Deze naam doet meer recht aan de diversiteit van zorgprofessionals en zorgorganisaties die betrokken zijn bij de 24-uurs huisartsenzorg die we faciliteren met Medicom, en MijnGezondheid.net.

Taken

De Adviesraad Huisartsenzorg adviseert de directeur over het te voeren beleid in relatie tot de ontwikkelingen in de 24-uurs geïntegreerde eerstelijns zorg. De Adviesraad denkt mee over de afspraken die met klanten worden gemaakt over producten en diensten en adviseert hoe de onderhoudsgelden effectief ingezet kunnen worden. De raadsleden hebben hiertoe inzicht in de strategische plannen en worden geïnformeerd en geraadpleegd bij belangrijke beslissingen. Daarnaast is de Adviesraad verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) die worden voorgedragen vanuit de commissies.

Samenstelling

De vijf leden van het bestuur van de VeGOM, de onafhankelijke gebruikersvereniging van Medicom, hebben ook zitting in de Adviesraad Huisartsenzorg. De voorzitter van de VeGOM is ook voorzitter van de Adviesraad. Op die manier is er optimale synergie tussen de vereniging en de Adviesraad. Daarnaast bestaat de Adviesraad uit één directeur van een eerstelijnsorganisatie of zorggroep, een huisarts, de voorzitter van de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) als vertegenwoordiging van de CAM, een apotheker, door en uit de Pharmacom®-Raad aan te wijzen, drie tot vijf medewerkers en de managing director van PharmaPartners Huisartsenzorg. De voorzitter van de Adviesraad is altijd een huisarts.

 

De leden

Marc Spruit Voorzitter Adviesraad Huisartsenzorg, Huisarts Gezondheidscentrum Dillenburg
Mariska Buck Afgevaardigde vanuit de Pharmacom-Raad, Apotheker Apotheek de Lindehoeve
Ron Dingjan Huisarts Huisartsenpraktijk de Beiaard
Joris van Driel Voorzitter Commissie Applicatiebeheer Medicom, Huisarts Huisartsenpraktijk Benthuizen
Christian de Groot Algemeen Stafarts Stroomz Stroomz
André Louwen Directeur Eerstelijnszorg Zoetermeer Eerstelijnszorg Zoetermeer
Aline Pikaar Directeur Zorg Eerstelijnszorg Zoetermeer
Ine van Son Directeur Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken
Han van de Steeg Huisarts en Algemeen Directeur Huisartsenpraktijken Medi-Mere Medi-Mere
Mark van Vliet Directeur Stichting Health Base Stichting Health Base
Jens van der Weert Huisarts & CMIO Hadoks
Rob Beumer Praktijkadviseur PharmaPartners en huisarts Huisartsenpraktijk Beumer
Gerard van Haperen Directeur Pharmapartners Huisartsenzorg Pharmapartners Huisartsenzorg
Laura Nieuwenhuijsen Secretariaat Adviesraad Huisartsenzorg en Executive Assistant PharmaPartners Huisartsenzorg

Vergaderingen en verslagen

De Adviesraad Huisartsenzorg komt minstens zes keer per jaar bij elkaar. Eén keer per jaar is er daarnaast een gezamenlijke vergadering met de Pharmacom-Raad. Tevens is er één keer per jaar een gezamenlijke vergadering van de Adviesraad Huisartsenzorg met de CAM. Tot slot vergaderen de CAM en de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) eveneens naar behoefte doch minimaal één keer per jaar met elkaar.

De verslagen van de vergaderingen worden gedeeld met alle gebruikers via de digitale gebruikersnieuwsbrief PlusPunten.

Contact

Wilt u een onderwerp agenderen of heeft u vragen aan de Adviesraad Huisartsenzorg, stuur dan een mail naar adviesraadhz@pharmapartners.nl.

Download ""