Samenwerken-handen
Deel op:

Adviesraad Huisartsenzorg

In de Adviesraad Huisartsenzorg hebben zitting het bestuur van de VEGOM en vertegenwoordigers van klanten van de business unit Huisartsenzorg en afgevaardigden van de vaste commissies van de adviesraad Huisartsenzorg (CAM en CAH). De Medicom-Raad is begin 2017 omgedoopt in de Adviesraad Huisartsenzorg. Deze naam doet meer recht aan de diversiteit van zorgprofessionals en zorgorganisaties die betrokken zijn bij de 24-uurs huisartsenzorg die we faciliteren met Medicom, Hapicom en MijnGezondheid.net.

Taken

De Adviesraad Huisartsenzorg adviseert de directeur over het te voeren beleid in relatie tot de ontwikkelingen in de 24-uurs geïntegreerde eerstelijns zorg. De Adviesraad denkt mee over de afspraken die met klanten worden gemaakt over producten en diensten en adviseert hoe de onderhoudsgelden effectief ingezet kunnen worden. De raadsleden hebben hiertoe inzicht in de strategische plannen en worden geïnformeerd en geraadpleegd bij belangrijke beslissingen. Daarnaast is de Adviesraad verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) en de Commissie Applicatiebeheer Hapicom (CAH), die worden voorgedragen vanuit de commissies.

Samenstelling

De vijf leden van het bestuur van de VeGOM, de onafhankelijke gebruikersvereniging van Medicom, hebben ook zitting in de Adviesraad Huisartsenzorg. De voorzitter van de VeGOM is ook voorzitter van de Adviesraad. Op die manier is er optimale synergie tussen de vereniging en de Adviesraad. Daarnaast bestaat de Adviesraad uit één directeur van een eerstelijnsorganisatie of zorggroep, een huisarts vanuit de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM), een lid van de Commissie Applicatiebeheer Hapicom (CAH), drie tot vijf medewerkers en de managing director van PharmaPartners Huisartsenzorg. De voorzitter van de Adviesraad is altijd een huisarts.

 

De leden

Ruud Gebel Huisarts, Voorzitter Adviesraad Huisartsenzorg en VeGOM Huisartsenpraktijk Prelude
Ron Dingjan Huisarts, bestuurslid VeGOM Zorroo
Marijn van der Velden Huisarts en bestuurslid Onze Huisartsen
Albert Drouven Apotheker, Afgevaardigde vanuit de Pharmacom-Raad Holtenbroek Zwolle
Marc Spruit Huisarts, Voorzitter Commissie Applicatiebeheer Medicom Gezondheidscentrum Dillenburg
André Louwen Directeur Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer
Harry van den Hoeven Directeur Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer
Jantien van Ittersum- van Beukering huisarts Huisartsenpraktijk Lemelerveld
Henk Kole huisarts Gezondheidscentrum De Spil
Ine van Son Directeur, Voorzitter Commissie applicatiebeheer Hapicom Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken
Mark van Vliet Directeur Stichting Health Base
Ed Berends huisarts en lid Raad van Bestuur SGE Stichting Gezondheidscentra Eindhoven
Rob Beumer Huisarts & Praktijkadviseur PharmaPartners Huisartsenpraktijk Beumer
Gordon Oron Huisarts & Praktijkadviseur PharmaPartners Huisartsenpraktijk Hurts & Oron
Eunice Koo Customer Succes Manager, Secretaris Adviesraad Huisartsenzorg PharmaPartners Huisartsenzorg

Vergaderingen en verslagen

De Adviesraad Huisartsenzorg komt minstens zes keer per jaar bij elkaar. Eén keer per jaar is er daarnaast een gezamenlijke vergadering met de Pharmacom-Raad. Tevens is er één keer per jaar een gezamenlijke vergadering van de Adviesraad Huisartsenzorg met de CAM en de CAH. Tot slot vergaderen de CAM en de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) eveneens naar behoefte doch minimaal één keer per jaar met elkaar.

De verslagen van de vergaderingen worden gedeeld met alle gebruikers via de digitale gebruikersnieuwsbrief PlusPunten.

Contact

Wilt u een onderwerp agenderen of heeft u vragen aan de Adviesraad Huisartsenzorg, stuur dan een mail naar adviesraadhz@pharmapartners.nl.

Download ""