samen de beste zorg realiseren
Case
Case overzicht

Altijd een compleet dossier in Medicom

Huisartsen Hans van Selm uit Alphen aan den Rijn en Ron Dingjan uit Oosterhout willen nooit meer zonder het volledige medicatie- en medische dossier dat zij gewend zijn in Medicom. “Een incompleet dossier maakt je beslissingen onzeker.”

Het medicatieoverzicht bij huisarts en apotheek is altijd gelijk, inclusief voorschriften van anderen.
Ron Dingjan, Huisarts Oosterhout

Samenwerken in één HIS

Hans: “Medicom is eigenlijk een HAGRO-systeem. Het unieke is dat je gezamenlijk in één HIS werkt. Alle huisartsen die op één cluster werken hebben de mogelijkheid om gegevens met elkaar te delen. Dit kan zelf ingesteld worden. Wij hebben dus nooit last gehad van losse briefjes tijdens vakantiewaarnemingen.”

Een compleet dossier in de waarneming

Ron: “In onze regio gebruiken vrijwel alle huisartsen Medicom. Op onze huisartsenpost werken we met Hapicom, het huisartsinformatiesysteem van PharmaPartners. Dat is vergaand geïntegreerd met Medicom. Daardoor hebben we in kunnen stellen dat we op de post inzage hebben in de volledige dossiers van 140.000 mensen. Dat wil je niet meer missen.”

Actuele medicatiegegevens

Vaak maken ook Pharmacom-apotheken deel uit van een lokaal samenwerkingsverband. De Pharmacom-apotheken en Medicom-huisartsen gebruiken één database met stam- en medicatiegegevens. “Daardoor zien wij de intoleranties en bewakingssignalen die de apotheek invoert en andersom. En als wij registreren dat medicatie niet herhaald mag worden, weet de apotheek dat ook. Het medicatieoverzicht bij huisarts en apotheek is altijd gelijk, inclusief medicatie die door anderen is voorgeschreven.”

 

PharmaPartners staat bekend als zorgvuldig. In de praktijk betekent dit dat ze voorzichtig zijn, weloverwogen te werk gaan en kiezen voor kwaliteit.
Hans van Selm, Huisarts Alphen aan den Rijn

Gaan voor kwaliteit

Hans: “PharmaPartners staat bekend als zorgvuldig. In de praktijk betekent dit dat ze voorzichtig zijn, weloverwogen te werk gaan en kiezen voor kwaliteit.”

Als voorbeeld noemt Hans de toegangsmogelijkheden van een patiënt tot zijn dossier. “Er is grondig nagedacht over de voors en tegens, de technische mogelijkheden en de veiligheid. Nu hebben we de mogelijkheid om patiënten hun dossiers te laten inzien via DigiD plus SMS, dus heel veilig. Op het portaal MijnGezondheid.net kunnen ze hun episodes doornemen, actuele medicatie en labuitslagen bekijken, herhaalmedicatie aanvragen, een e-consult aanvragen en een afspraak maken.”

Geen yupfactor

Ron vult aan: “Medicom kent geen yupfactor. Het gaat niet om individuele wensen, iedere gebruiker moet voordeel hebben van een nieuwe ontwikkeling.”

Download ""