Case
Case overzicht

Apotheker Swarte toont meerwaarde Innovatieplatform bij ontwikkeling Patiënt Dashboard

De nieuwe Pharmacom-module Patiënt Dashboard is sinds oktober 2021 beschikbaar voor gebruikers. Het is de eerste module die is ontwikkeld in samenwerking met het Innovatieplatform. Apotheker Joost Swarte was betrokken bij de ontwikkeling en probeerde de module alvast uit. Hij vertelt hoe hij de samenwerking en het nieuwe dashboard ervaart.

Apotheek Swarte in Heerenveen bestaat al sinds 1967 onder de huidige naam. Het was een van de eerste Pharmacom-gebruikers in het noorden van het land. Al sinds 1981 maakt apotheek Swarte gebruik van de software van PharmaPartners. De apotheek neemt deel aan het Innovatieplatform van PharmaPartners.

Het Innovatieplatform, samen voor betere IT in de apotheek

In het Innovatieplatform werken Pharmacom-gebruikers aan verbetering en vernieuwing van IT in de apotheek. In ruil voor een investering hebben deelnemende zelfstandige apothekers invloed op welke nieuwe modules, functionaliteiten en producten PharmaPartners ontwikkelt. Deze innovaties worden in nauwe samenwerking uitgewerkt en vervolgens exclusief door deelnemers getest. Leden van het Innovatieplatform krijgen korting wanneer ze de producten afnemen. De eerste functionaliteit die is ontwikkeld met het Innovatieplatform is het Patiënt Dashboard.

Sneller vindbare en beter geordende informatie

Apotheker Swarte legt uit waarom het Innovatieplatform juist het Patiënt Dashboard koos als nieuwe module in Pharmacom. “In onze digitale systemen stond informatie verspreid op verschillende plekken. Daardoor was het soms moeilijk voor ons om informatie snel paraat te hebben. Klanten merken dat. Bijvoorbeeld als we lang iets aan het zoeken zijn of veel informatie bij hen moeten verifiëren. Dat past niet bij het serviceniveau dat apothekers tegenwoordig nastreven.”
Swarte en zijn collega’s konden niet alle informatie gestructureerd en geordend kwijt. Swarte: “Apothekers die al werkten met digitale recepten, plaatsten bijvoorbeeld allerlei belangrijke informatie in notitievelden als ze gegevens niet kwijt konden in het systeem. En apothekers die nog werkten met papieren recepten schreven allerlei instructies voor bereiding, betaling en afgifte op het recept. Dat kan natuurlijk beter.”

Prioriteiten voor doorontwikkeling Pharmacom

Precies om dit soort uitdagingen aan te pakken heeft PharmaPartners met een groep zelfstandige apotheken het Innovatieplatform opgericht. Het doel? IT inzetten om efficiënter en patiëntvriendelijker te kunnen werken in de apotheek.
“In het Innovatieplatform komen we met twintig apothekers en vertegenwoordigers van PharmaPartners bijeen. In de eerste periode hebben we onze wensen en meningen over het systeem op tafel gelegd en bediscussieerd. Later zijn we in kleinere groepen gaan brainstormen over de belangrijkste verbeterpunten voor Pharmacom. Die hebben we gecategoriseerd en vervolgens heeft ieder voor zich zijn of haar belangrijkste prioriteiten bepaald. Een dashboard met de meest relevante informatie per patiënt was het eerste uitvloeisel van die aanpak.”

“In onze digitale systemen stond informatie verspreid op verschillende plekken. Daardoor was het soms moeilijk voor ons om informatie snel paraat te hebben. Klanten merken dat. Bijvoorbeeld als we lang iets aan het zoeken zijn of veel informatie bij hen moeten verifiëren. Dat past niet bij het serviceniveau dat apothekers tegenwoordig nastreven.”
Joost Swarte, Apotheker

Het Patiënt Dashboard, alle benodigde informatie in één oogopslag

Sinds oktober 2021 kunnen Pharmacomgebruikers de module Patiënt Dashboard afnemen. Daarin hebben ze een overzicht van alle zorginhoudelijke en logistieke informatie van patiënten. Als lid van het Innovatieplatform heeft Swarte de module al een tijd uitgeprobeerd. “Alle informatie die je paraat moet hebben wanneer een klant belt of aan de balie staat, is nu gevangen in één dashboard. Denk aan contactgegevens, voortgang van de verwerking van het recept en de locatie van producten. In het dashboard staan ook openstaande acties voor de betreffende klant. Bijvoorbeeld wanneer er nog ontbrekende contactgegevens aangevuld moeten worden.”

“Vanuit het dashboard kunnen we, als dat nodig is, eenvoudig doorklikken naar dieperliggende informatie”, legt Swarte uit. “Bijvoorbeeld naar informatie in het patiëntdossier. De bundeling van patiëntinformatie in het dashboard scheelt medewerkers een hoop tijd. We zien nu meteen of een recept nog in bestelling is of nog klaargemaakt moet worden.”

Meer betrokkenheid, begrip en invloed

Swarte is blij dat hij zijn inzichten kan delen via het Innovatieplatform. “Door mijn deelname aan het Innovatieplatform ben ik meer betrokken bij het ontwikkeltraject en heb ik meer begrip gekregen voor de processen van PharmaPartners. Daarnaast hebben we als zelfstandige apothekers nu meer invloed op de roadmap, daar investeer ik graag in.”

Swarte moedigt andere apothekers dan ook aan om hem te vergezellen in het Innovatieplatform. “In het Innovatieplatform sta je samen met betrokken collega’s in direct contact met het ontwikkelteam. In het begin besteedde ik er ongeveer drie dagen aan. Nu is dat nog twee dagen per jaar. Meestal gaat het om videobelgesprekken. Die tijdsinvestering loont.”

Als eerste profiteren van nieuwe functionaliteiten

Als deelnemer aan het Innovatieplatform kon Swarte ook als eerste het Patiënt Dashboard uitproberen in zijn apotheek. “Er zaten in het begin nog wel wat kinderziektes in. Maar dat is juist waarom het zo belangrijk is dat we modules eerst in de praktijk uitproberen. In de loop van de proefperiode voert PharmaPartners verbeteringen uit. Dat enthousiasmeert mij en mijn team, want we zien de oplossing steeds beter worden. Mijn collega’s zien dat er naar hun input wordt geluisterd. Dankzij het Innovatieplatform neemt de betrokkenheid met de software toe.”

 

De nieuwe Pharmacom-module Patiënt Dashboard is sinds oktober 2021 beschikbaar voor gebruikers. Het is de eerste module die is ontwikkeld in samenwerking met het Innovatieplatform. Apotheker Joost Swarte was betrokken bij de ontwikkeling en probeerde de module alvast uit. Hij vertelt hoe hij de samenwerking en het nieuwe dashboard ervaart.

Download ""