portaal voor online communicatie met uw patiënten
Case
Case overzicht

De grootste trigger voor e-health is het ervaren van voordeel

De kwaliteit en efficiency van de zorg nemen toe wanneer patiënten gebruikmaken van e-health. Vanuit die gedachte startte SGE een aantal jaren geleden met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn). Vincent Gerris, manager IT-ontwikkeling gelooft daar heilig in, maar het gaat niet vanzelf. “De grootste trigger voor e-health is dat mensen er voordeel van ervaren.”

Sinds e-afspraken zonder inlog met DigiD en sms beschikbaar zijn, is het gebruik ervan verdubbeld. Een grote vooruitgang.
Vincent Gerris, Manager IT-ontwikkeling, SGE

“Patiënten moeten dingen anders gaan doen en dat is niet eenvoudig”, legt Gerris uit. “Op dit moment maakt nog geen tien procent van onze patiënten gebruik van MGn. Daar zit dus nog een enorm potentieel. We proberen hen op verschillende manieren te verleiden om een e-afspraak of e-consult te doen.” Gerris merkt dat het makkelijker maken van het gebruik van het portaal een enorm positief effect heeft. “Sinds e-afspraken zonder inlog met DigiD en sms beschikbaar zijn, is het gebruik ervan verdubbeld. Dat ervaren mensen als een enorme vooruitgang.”

Een beetje hulp

Als zorgorganisatie is SGE zelf verantwoordelijk voor het stimuleren van het gebruik van het portaal door patiënten, stelt Gerris. Maar een beetje hulp van PharmaPartners is van harte welkom. “PharmaPartners levert ondersteunende materialen en is ook bereid mee te denken als je daarom vraagt. Zo hebben we recent een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in een van onze centra, waarbij iemand van PharmaPartners aanwezig was en een en ander heeft uitgelegd.”

Een goede samenwerking was er ook bij het ontwikkelen van een Engelstalige variant van het portaal voor SGE International, een gezondheidscentrum dat zich specifiek richt op de vele expats in Eindhoven. “Die stellen andere eisen aan de zorg en maken over het algemeen veel meer gebruik van digitale mogelijkheden. Internationaal gezien is de Nederlandse zorg makkelijk toegankelijk en altijd dicht bij huis. Dat maakt het voor Nederlandse patiënten misschien minder noodzakelijk om op zoek te gaan naar digitale alternatieven.”

‘Portal’

MijnGezondheid.net geeft patiënten inzage in hun medicatie-overzicht en de actuele episodes van hun medicatiedossier. Hier kunnen ze voor zichzelf notities aan toevoegen, waardoor de betrokkenheid bij het eigen zorgproces toeneemt. Verder biedt MijnGezondheid.net onder meer de mogelijkheid voor het online maken van afspraken, e-consult, aanvragen van herhaalmedicatie en het inzien van labwaarden. “We hebben voor MijnGezondheid.net gekozen omdat het uitstekend praat met ons huisartsinformatiesysteem Medicom. Voor zelfmanagement werken we met Mijn GezondheidsPlatform (MGP), dat weer goed samenwerkt met ons keteninformatiesysteem Care2U. Onze website verbindt die twee kanalen en heeft voor onze patiënten de functie van een portal.“

Open samenwerking

Nu is het nog zo dat patiënten voor beide platforms een aparte inlogprocedure moeten volgen. Gerris verwacht dat de standaarden en koppeltaal die MedMij ontwikkelt voor een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) daar verandering in zullen brengen. “Het overheidsbeleid ten aanzien van dossierinzage en online communicatie met patiënten is in lijn met onze eigen visie op e-health. Interoperabiliteit en een open samenwerking tussen de leveranciers van verschillende systemen is absoluut noodzakelijk om dat te bereiken. De wil is er, maar de praktijk is weerbarstig.” PharmaPartners zet zich in om die interoperabiliteit te realiseren. Dat kost echter tijd. Om ook op kortere termijn digitale samenwerking mogelijk te maken, zoekt de ICT-leverancier contact met andere partijen om de noodzakelijke koppelingen te realiseren.

Opschalen

SGE focust op dit moment vooral op het opschalen van het gebruik van de e-health platforms die de zorgorganisatie al heeft. “Ik breng het gebruik van MGn liever van tien naar tachtig procent, dan dat ik nu breed aan de slag ga met videobellen en telemonitoring. Al willen we daar uiteindelijk wel naartoe. We doen zelfs al vingeroefeningen in een project met Philips én in een Europees project. De Eindhovense regio is van oudsher de bakermat voor innovatieve technologie. Daar proberen we van te profiteren en dragen we graag ons steentje aan bij.”

Naast patiënten, moeten ook zorgprofessionals beter worden aangehaakt bij technologische ontwikkelingen in de zorg, vindt Gerris. “E-health komt nauwelijks aan bod in de beroepsstandaarden en de opleidingen voor bijvoorbeeld huisartsen. De beroepsgroepen en de universiteiten zouden e-health veel meer moeten omarmen.”

Download ""