Case
Case overzicht

Digitaal Recept Samenwerkende Apotheken

De module Digitaal Recept Samenwerkende Apotheken (DRSA) is een uitbreiding op de bestaande Digitaal Recept-module en biedt apotheken de mogelijkheid om binnen het cluster slim samen te werken rondom de receptverwerking. De Zuider Service Apotheken in de regio Arnhem werken inmiddels al enige tijd met deze module. Apotheker Kim Kersten van de locatie Huissen-Angeren is erg blij met de manier waarop apotheken in de regio door middel van deze module met elkaar kunnen samenwerken: “De module geeft veel rust en overzicht. Waar voorheen veel handelingen benodigd waren, kan alles nu met een enkele klik verwerkt worden”.

Antwoord op uitdagingen rondom receptverwerking

De DRSA-module maakt het voor apotheken mogelijk om binnen het cluster elkaars recepten in te zien en te verwerken. Apotheker Kim Kersten van Zuider Service Apotheek Huissen-Angeren vertelt over de uitdagingen waar zij als samenwerkende apotheken tegenaan liepen: “Voorheen kwamen recepten zeer regelmatig in de verkeerde receptenbuffer terecht. Recepten moesten worden afgedrukt en vervolgens weer gescand om door te mailen. Hierna werd het recept wederom afgedrukt, van een barcode voorzien en weer gescand. Heel omslachtig dus.”

Kim is blij dat de DRSA-module deze omslachtige werkwijze heeft versimpeld: “De receptverwerking verloopt nu veel efficiënter, namelijk met een enkele klik. Dit geeft ons team veel rust. Dat notities bij een recept nu ook zonder extra kliks inzichtelijk zijn, is ook mooi meegenomen. Het is fijn om al deze informatie in één oogopslag in te kunnen zien. Voorheen waren enkel de details zichtbaar.”

Een ander groot voordeel ziet Kim in de mogelijkheid om kenmerken toe te wijzen aan recepten in de receptenbuffer: “Het toewijzen van kenmerken helpt ons in het prioriteren van recepten. Recepten die haast hebben krijgen bijvoorbeeld een rood kenmerk, waardoor snel duidelijk is welke recepten als eerst verwerkt dienen te worden. Bijvoorbeeld voor patiënten die het eerst aan de balie staan of recepten die mee moeten met de bezorger. Op deze manier is er veel meer structuur en kijk je in de receptenbuffer niet steeds tegen een muur van recepten aan.”

Afspraken tussen locaties

Het team van de Zuider Service Apotheken rouleert over de verschillende locaties. Dit heeft er volgens Kim toe geleid dat werkafspraken goed nageleefd kunnen worden: “Toen we startten met de DRSA-module hebben we hier met elkaar tijdens een werkoverleg basisafspraken over gemaakt. Daarna hebben we iedereen de vrijheid gegeven om kenmerken toe te voegen. Deze hebben we vervolgens gezamenlijk geëvalueerd en zo zijn we tot een gezamenlijke set aan kenmerken gekomen. De afspraken die we hierover gemaakt hebben zijn dynamisch en worden regelmatig met elkaar besproken tijdens werkoverleggen. Waar nodig sturen we bij.”

Coördinatie en ondersteuning

De DRSA-module maakt het ook mogelijk om in te loggen in de receptenbuffers van andere locaties. “Dit brengt nog meer voordelen met zich mee”, vertelt Kim. “Onze coördinerende assistentes helpen ons in de procesondersteuning. Op gezette tijden brengen zij in kaart hoe de receptenbuffers er in de regio voor staan. Zijn alle recepten op tijd klaar? Moet er nog veel gebeuren? Wanneer een locatie overloopt kunnen medewerkers vanuit een andere locatie gemakkelijk inloggen en ondersteunen in de receptverwerking. De coördinerende assistentes zorgen voor de afstemming hierin.”

Een echte aanrader

Kim beveelt de DRSA-module van harte aan voor samenwerkende apotheken binnen een cluster: “Zeker op het gebied van het heen en weer schieten van recepten biedt de module heel veel rust. Het scheelt enorm veel werk om niet alles meer te hoeven afdrukken, inscannen en mailen. Daarnaast zorgt de mogelijkheid tot prioritering voor meer structuur en overzicht voor de medewerkers in de apotheek. Heeft een moeilijk recept minder urgentie? Dan kan de apotheker hier op een later moment de tijd voor nemen.”

Op het gebied van doorontwikkeling ziet Kim nog meer kansen voor de module: “Op dit moment moet je nog schakelen tussen de verschillende receptenbuffers van de locaties. Het zou fijn zijn als het op termijn mogelijk wordt om de recepten van alle samenwerkende apotheken in één overzicht te zien. Natuurlijk moet het dan nog wel inzichtelijk zijn tot welke locatie het recept behoort, maar dan hoeft er niet meer tussen de receptenbuffers geschakeld te worden.” PharmaPartners onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de module verder door te ontwikkelen. Dit punt van feedback wordt hier uiteraard in meegenomen.

Download ""