Case
Case overzicht

Huisartsenpraktijk De Gele Lis enthousiast over CVV

Hoe zorg je dat een patiënt zich op de juiste manier voorbereidt op een consult? PharmaPartners ontwikkelde de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV) om vooraf informatie op te vragen bij de patiënt. Door vooraf bekende informatie is er meer tijd voor de patiënt gedurende het consult. Huisartsenpraktijk De Gele Lis in Lisse gebruikt deze module nu al enige tijd en ziet meerdere voordelen.

Starten met CVV

Wendy Holverda, praktijkassistente bij De Gele Lis, vertelt: “Vanaf het begin hebben wij deze module gebruikt. We hoopten hiermee dat onze POH minder tijd kwijt zou zijn met het uitvragen van standaard zaken gedurende het consult. Dit wordt ook zo ervaren”.

Hanneke Kortekaas en Linda van der Voort, beiden POH bij De Gele Lis, vullen aan: “We zijn er zeer positief over. Het scheelt ons tijd, omdat we minder informatie hoeven uit te vragen gedurende het consult. De antwoorden die door de patiënt zijn ingevoerd, zijn vooringevuld in Medicom. De patiënt is daarnaast beter voorbereid op het consult. Ze kunnen alvast nadenken over de vragen die gesteld gaan worden en komen soms tot nieuwe inzichten. Ze zijn zich meer bewust dat ze zaken in het kader van leefstijl kunnen aanpassen voor verbetering van het ziektebeeld.”

Ervaringen patiënten

In het begin was het best even zoeken voor de praktijk hoe ze alle patiënten kunnen bereiken. Wendy: “Vaak hebben we te maken met een oudere populatie. We helpen ze bij het opstarten met deze nieuwe werkwijze. We merken dat ook deze oudere mensen dit echter snel oppikken en het daarna vrijwel altijd zelf kunnen. Ze vullen de vragenlijsten daadwerkelijk trouw in. Patiënten vinden het fijn om zich beter voor te bereiden, het geeft ze ruimte om net iets meer na te denken hoe het nu eigenlijk écht met hen gaat.”

“Vanaf het begin hebben wij deze module gebruikt. We hoopten hiermee dat onze POH minder tijd kwijt zou zijn met het uitvragen van standaard zaken gedurende het consult. Dit wordt ook zo ervaren”.
Wendy Holverda | Praktijkassistente bij De Gele Lis

Gezondheid

De vragenlijsten maken het daarnaast mogelijk sneller ziektebeelden op te sporen bij de patiënt. Wendy: “Doordat patiënten hun gezondheid specifiek moeten beoordelen op verschillende aspecten, verzamelen we meer informatie waarmee we trends van de patiënt in kaart kunnen brengen. Soms vallen dan toch dingen op waar de patiënt niet aan had gedacht om te delen tijdens het consult. Je merkt dat een patiënt tijdens het consult vaker zegt dat het ‘allemaal wel meevalt’, terwijl uit een vragenlijst bijvoorbeeld blijkt dat ze al langere tijd last hebben van benauwdheidsklachten. Die inzichten zijn fijn omdat we dan passend, aanvullend onderzoek kunnen bieden.”

Doorontwikkeling van de module

Komende periode wordt gewerkt aan het integreren van de vragenlijsten in de agenda, zodat je bij het plannen van een afspraak direct een consult voorbereidende vragenlijst kunt versturen. Wendy: “Fijn dat dit gebeurt, dit scheelt nog meer tijd omdat je direct een passende vragenlijst kunt koppelen aan het consult dat je aan het plannen bent.”

Advies voor andere praktijken

Of De Gele Lis nog tips heeft voor andere startende praktijken? Wendy zegt: “Gewoon gaan starten, gewoon gaan doen. Stimuleer bij de POH en assistentes dat ze het actief gaan delen binnen de praktijk. Als je de nieuwe werkwijze bij de patiënt meldt en aan hen uitlegt, vullen ze de lijst daadwerkelijk in en is er meer tijd voor de patiënt tijdens het consult.”

Download ""