Daan-Kerklaan
Case
Case overzicht

Nieuw: Medicom Innovatieve Praktijk ondersteunt samenwerking als anderhalve lijn

Huisartsen, kaderhuisartsen en medisch specialisten werken steeds vaker samen in anderhalvelijnszorg. Met Medicom Innovatieve Praktijk plant de eigen huisartsenpraktijk een afspraak voor de patiënt in de Medicom-agenda van de kaderhuisarts of specialist. Deze heeft toegang tot het patiëntendossier in Medicom en vult dit aan met zijn of haar bevindingen. De huisarts krijgt hiervan een waarneemverslag.

De informatie in het protocol heeft de kaderhuisarts nodig om een goed advies te kunnen geven. En ook als de huisarts alleen belt voor advies, is het handig als de kaderhuisarts mee kan kijken in het dossier.
Daan Kerklaan

Medicom Innovatieve Praktijk is ontwikkeld bij Zorggroep Oosterhout en Omstreken (Zorroo). Directeur Daan Kerklaan: “Onze kaderhuisarts uro-gynaecologie ziet overdag op de huisartsenpost door andere huisartsen doorverwezen patiënten. We hebben een behandelkamer ingericht, waar mensen op afspraak worden onderzocht. Voor een makkelijke en effectieve samenwerking tussen de huisartsen en de kaderhuisartsen wilden we twee dingen. We wilden de kaderhuisarts via een waarneemsituatie inzage geven in het dossier én we wilden dat de eigen huisartsenpraktijk makkelijk afspraken kon inboeken voor patiënten.”

Goed geïnformeerd

Wanneer de eigen huisarts een patiënt ziet, vult hij in het patiëntendossier in Medicom een protocol in. “Dat heeft de kaderhuisarts nodig om een goed advies te kunnen geven. En ook als de huisarts alleen belt voor advies, is het handig als de kaderhuisarts even mee kan kijken in het dossier. Nog mooier is het natuurlijk, als het advies van de kaderhuisarts direct terugkomt in het dossier van de huisarts.”

De oplossing

Om dit te realiseren is bij Zorroo een aparte Medicom-praktijk aangemaakt: de Innovatieve Praktijk. Alle huisartsen zijn hier als waarnemer aan toegevoegd. “Want een huisarts kan niet eigenaar zijn van twee praktijken”, legt Kerklaan uit. “En je wilt geen dossiers opbouwen in de Innovatieve Praktijk, want die horen bij de eigen huisarts.”

Aan de Innovatieve praktijk hangt een website met de Afsprakenmodule van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Alle huisartsenpraktijken uit de regio kunnen nu via de Afsprakenmodule rechtstreeks afspraken plannen in de agenda van de kaderhuisarts.

In het kader van wetgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging moeten voor het gebruik van de Innovatieve praktijk goede procesafspraken worden gemaakt en vastgelegd tussen zorgverleners. Inzage van patiëntgegevens is immers alleen toegestaan wanneer er sprake is van een medische noodzaak. Daarnaast moet de patiënt expliciet toestemming geven voor het delen van zijn of haar gegevens. Dit wordt vastgelegd in het Medicom-protocol Toestemming inrichten.

De praktijk

“We hebben bestaande functionaliteiten in Medicom aan elkaar geknoopt”, vertelt Kerklaan. “In de praktijk werkt het als volgt. De huisarts meldt de patiënt digitaal aan via de Afsprakenmodule en kiest daarbij de juiste kaderhuisarts uro-gynaecologie. Die is makkelijk herkenbaar met naam en foto. De kaderhuisarts start de Innovatieve Praktijk op, kijkt in de agenda, en ziet wie wanneer langskomt. Als bijvoorbeeld mevrouw Jansen komt, dan kan hij in de waarneming het dossier openen, aanvullen en weer afsluiten. De gegevens staan dan keurig in het patiëntendossier van de eigen huisarts en die kan via het waarneemverslag zien wat er is gebeurd.”

1-op-1-samenwerking

De Innovatieve Praktijk is geschikt voor samenwerking met kaderhuisartsen en specialisten die binnen dezelfde eerstelijnsorganisatie werken. “Daarbuiten zal je eerst moeten onderzoeken of de privacywetgeving het toelaat”, benadrukt Kerklaan. “Bovendien is het een oplossing die alleen interessant is voor 1-op-1-samenwerking en niet voor samenwerking in de chronische zorg bijvoorbeeld, waarbij meer zorgverleners betrokken zijn.”

Een Innovatieve Praktijk inrichten

Voor het inrichten van een Innovatieve Praktijk doorloopt u de volgende stappen:

  • Richt op het cluster een extra Medicom-praktijk in (de Innovatieve Praktijk), zonder patiënten. Hiervoor heeft u een extra Medicom-licentie nodig. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.
  • Maak een website aan waarop u de Afsprakenmodule van MGn beschikbaar maakt voor de huisartsenpraktijken. De MGn Afsprakenmodule is standaard beschikbaar voor alle Medicom-gebruikers. Uw patiënten hoeven geen gebruik te maken van MGn om hen via de Afsprakenmodulen te kunnen doorverwijzen.
  • Zet de waarneming naar de Innovatieve Praktijk open voor de huisartsenpraktijken.
  • De kaderhuisarts of specialist kan nu vanuit de agenda werken in de Innovatieve Praktijk.

In ontwikkeling

Bij voldoende belangstelling ontwikkelt PharmaPartners Huisartsenzorg de Innovatieve Praktijk door. De eerste stap is het realiseren van een  Single Sign On knop in Medicom voor een directe-koppeling van Medicom naar de Afsprakenmodule. Dat zou een grote verbetering zijn, vindt Kerklaan. “De huisarts kan dan vanuit het patiëntendossier rechtstreeks naar de Afsprakenmodule en de patiëntgegevens worden automatisch ingevuld. Dat werkt sneller én je hebt geen website meer nodig.”

Download ""