ICT oplossingen kunnen meebewegen
Case
Case overzicht

“Labwaarden-Module belangrijk voor optimale farmaceutische zorg”

“Van de apotheker wordt verwacht dat hij steeds meer zorgverlener is. Dat gaat niet zonder inzicht in de juiste labwaarden”, weet apotheker Chrysos Ballieux uit Utrecht. In zijn Apotheek Pluymaekers introduceerde Ballieux daarom de nieuwe Labwaarden-Module van PharmaPartners. “Ik ontvang nu meer klinische laboratoriumuitslagen automatisch en rechtstreeks in Pharmacom. Zo ontdekte ik patiënten met een nierfunctiestoornis waarvan ik niet eens wist dat ze deze hadden.”

“De Labwaarden-Module is een belangrijk instrument om optimale farmaceutische zorg te kunnen leveren en patiënten zo goed mogelijk te helpen”, ervaart Ballieux. “Apothekers hebben allemaal te maken met steeds meer kwetsbare ouderen. Uitgebreide klinische labwaarden heb je hard nodig bij medicatiestart, interacties, medicatiebeoordelingen en de afhandeling van Medisch Farmaceutische Beslisregels.  Punt is: deze labwaarden krijg je niet altijd automatisch via de huisarts.”

Relevante labwaarden

De Labwaarden-Module van PharmaPartners maakt het mogelijk om laboratoriumwaarden uit zowel de eerste als de tweede lijn rechtstreeks te ontvangen in apotheekinformatiesysteem Pharmacom en te verwerken in het diagnostisch dossier. “Een enorm voordeel, want je hebt de juiste informatie direct op de juiste plek. Voorheen moest ik de huisarts bellen om labwaarden buiten Pharmacom om te ontsluiten en handmatig in mijn systeem te verwerken.  Dat is heel omslachtig en tijdrovend met bovendien een grotere kans op fouten.”

Via de Labwaarden-Module ontvangt apotheker Ballieux niet alleen meer, maar ook vaker relevante klinische labuitslagen dan voorheen, vertelt hij. “Dat geeft mij meer en sneller inzicht in labwaarden die relevant zijn voor medicatie.  Van psychiatrische patiënten krijg ik bijvoorbeeld automatisch de clozapine spiegels binnen. Zo weet ik al dat de medicatie gaat veranderen voordat ik het recept via de huisarts of psychiater binnen krijg. Daarnaast zie je patronen in bijvoorbeeld de nierfuncties. Dat is verhelderend en geeft een beter beeld van de actuele situatie.”

“Een enorm voordeel, want je hebt de juiste informatie direct op de juiste plek. Voorheen moest ik de huisarts bellen om labwaarden buiten Pharmacom om te ontsluiten en handmatig in mijn systeem te verwerken. Dat is heel omslachtig en tijdrovend met bovendien een grotere kans op fouten.”
Apotheker Chrysos Ballieux

Goed begeleiden 

Ballieux schat dat hij nu dagelijks vijftien minuten bezig is met het analyseren van de labwaarden. “Het verzamelen en correct verwerken van de informatie kost minder tijd dan voorheen”, zegt hij. “Tegelijkertijd krijg ik wel meer informatie waar ik iets mee móet. Dat beschouw ik vooral als een uitdaging, want deze actuele labwaarden zijn cruciaal voor het begeleiden van medicatiegebruik. De Labwaarden-Module helpt me hierbij.”

“Waar je uiteindelijk naar toe wil, is dat het systeem wordt aangevuld met slimmigheden. Nu bekijk ik nog álle labuitslagen. Op termijn is het de bedoeling dat de Labwaarden-Module alleen een seintje geeft zodra daar aanleiding toe is. Ook maakt beroepsvereniging KNMP zich er op dit moment sterk voor dat elk huisartsen- én ziekenhuislaboratorium op termijn álle relevante labwaarden gaat delen, en dan praat ik over 25 tot 30 uitslagen. Dat is nu nog niet het geval, terwijl de patiënten waar je echt alert op moet zijn vaak bij een specialist lopen en niet door de huisarts worden geprikt.”

Eenmalig toestemming

Een heel belangrijk punt, zegt Ballieux tot slot, is de toestemmingsregistratie in Pharmacom. “Wij vragen iedereen aan de balie eenmalig toestemming om relevante labgegevens op te vragen zodat we veilig medicijnen kunnen verstrekken. Als de toestemming van de patiënt eenmaal is vastgelegd in Pharmacom wordt deze patiënt ook automatisch aangemeld bij de verwijsindex ten behoeve van de Labwaarden-Module. Mijn ervaring is dat de meeste mensen heel positief staan tegenover het digitaal delen van labuitslagen. Patiënten realiseren zich dat het in hun eigen belang is.”

Download ""