Case
Case overzicht

Medi-Mere Poort omarmt Consult Voorbereidende Vragenlijsten

Annabelle Wit is POH GGZ en locatiehoofd bij huisartsenpraktijk Medi-Mere Poort. Ze gaat samen met haar team voor het eerst aan de slag met de PharmaPartners-module Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV). Een spannende tijd waarin Medi-Mere de module leert kennen en PharmaPartners helpt CVV te optimaliseren voor landelijke uitrol.

PharmaPartners ontwikkelt de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten zodat zorgverleners tijdens het consult meer tijd kunnen besteden aan de patiënt. Dat werkt als volgt: voorafgaand aan het consult ontvangen patiënten een vragenlijst die zij alvast invullen via MijnGezondheid.net of de app zodat er tijdens het consult meer tijd overblijft voor het echte gesprek tussen patiënt en huisarts. De module sluit aan bij de toekomstvisie van huisartsenpraktijk Medi-Mere. Medi-Mere zet zich binnen de Regio-organisatie Huisartsen Almere (REHA) mede in voor een gezonde en actieve bevolking van Almere.  De praktijk streeft ernaar dat patiënten een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen zorg en gezondheid. Medi-Mere ondersteunt patiënten daarbij met digitale hulpmiddelen, zoals de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten.

Een jonge populatie die niet bang is voor technologie

Medi-Mere Poort is het jongste stadsdeel van Almere met relatief jonge bewoners. Deze doelgroep is volgens Annabelle Wit uitermate geschikt voor de pilot met de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten. “In Poort wonen veel jonge gezinnen die niet terugdeinzen voor meer technologie in hun dagelijks leven. Sterker nog, ze maken er maar al te graag gebruik van. De doelgroep hecht ook minder waarde aan direct en persoonlijk contact met zorgverleners. Ze ervaren al veel druk door hun werk, sociale verplichtingen en de activiteiten van hun kinderen. Het gebruik van CVV sluit aan bij deze levensstijl omdat het tijd bespaart.

Met het hele team de schouders eronder

Wit heeft niet alleen veel vertrouwen in de patiëntenpopulatie, maar ook in haar twaalfkoppige team. “Je moet in een pilot een team hebben dat veranderingen en wijzigingen aankan. Het team van Medi-Mere Poort is vrij jong en is dus opgegroeid in een digitale omgeving. Dat is een voordeel bij de implementatie van deze module omdat een deel van de zorg voortaan online plaatsvindt.”

Medi-Mere Poort startte eind 2021 met de pilot. Wit: “Het is voor iedereen wennen, dat is zeker. PharmaPartners organiseerde een kick-off om ons te informeren over de module. We hebben de module samen doorgelopen en open gesproken over de plannen voor de komende tijd. Er was meteen al ruimte voor onze feedback en er is wederzijds vertrouwen, dat vinden we erg fijn.”

Kritisch kijken en stimuleren

Wit heeft twee rollen tijdens de pilot. “Enerzijds ben ik een medewerker die de module gaat gebruiken. In deze rol kijk ik naar wat het beste is voor mijn patiënten en hoe ik CVV kan inzetten om hen beter te ondersteunen. Anderzijds heb ik als locatiehoofd een overkoepelende rol. Ik motiveer mijn medewerkers, ben het aanspreekpunt en herinner ze om de vragenlijsten te gebruiken. De module moet onderdeel worden van onze routine. Ook spoor ik medewerkers aan om kritisch te kijken naar de module en vragen en opmerkingen terug te koppelen.”

Gericht patiënten selecteren

“Samen met onze POH Somatiek maak ik een overzicht van de patiënten die baat hebben bij CVV”, legt Wit uit. “Dat zijn veelal patiënten met een chronische zorgvraag, bijvoorbeeld door diabetes. Zij maken gebruik van periodieke controles en medicatie om hun gezondheid op peil te houden. Voor deze patiënten verandert CVV veel. De patiënt krijgt herhaaldelijk een vragenlijst, vult zelf de antwoorden in en stuurt ze door. Alleen bij afwijkende resultaten komt de patiënt langs. Dat scheelt ons én de patiënt tijd.”

Wit: “We benaderen de patiënten nu nog persoonlijk omdat het onze verantwoordelijkheid is ze te ondersteunen bij deze veranderingen. De komende tijd zetten we dus kleine stapjes. Natuurlijk denken we ook na over de toekomst. Onze wens is om meer vragenlijsten toe te voegen voor huisartsen, steeds meer patiënten te informeren over onze nieuwe werkwijze en ze hiervan laten profiteren.”

Een digitale toekomst

De komende tijd focust Wit zich vooral op haar team. “Ik geef medewerkers de ruimte om de module eigen te maken zodat iedereen er profijt van heeft. We vieren de kleine successen. Als we een hele week goed hebben gedraaid met CVV en onze patiënten tevreden zijn, mogen we onszelf een schouderklopje geven.”

Wit: “We hebben nog een lange weg te gaan voordat CVV de volledige praktijk kan ondersteunen, maar we weten waar we het voor doen. Ik verwacht dat de module op de lange termijn veel voordelen heeft, zoals een gerichter huisartsenconsult met een echt gesprek tussen de huisarts en de patiënt. Het is een mooie ontwikkeling als patiënten intensiever betrokken raken bij hun zorg.”

Medi-Mere op weg naar een digitale eerstelijnszorg

De komende tijd volgt PharmaPartners huisartsenpraktijk Medi-Mere tijdens deze pilot. Zowel POH GGZ en locatiehoofd Annabelle Wit als huisarts en praktijkeigenaar Han van de Steeg houden u de komende tijd op de hoogte van de voortgang.

Download ""