Case
Case overzicht

MijnGezondheid.net en MedGemak ondersteunen Medisch Centrum Borrendamme

In Medisch Centrum Borrendamme in Zierikzee zijn vier huisartsenpraktijken, een huisartsenpost, een serviceapotheek en andere zorgverleners gevestigd. Praktijkmanager van de vier praktijken, Lindy Priester, en apotheker Jeroen Mentink werken met de ICT-oplossingen van PharmaPartners om hun samenwerking te optimaliseren en de patiënten van Schouwen-Duiveland te ondersteunen. Bij Borrendamme zijn ze ervan overtuigd dat samenwerking tot betere zorg leidt. Ze vertellen meer over hoe PharmaPartners hieraan bijdraagt.

“De apotheek is in 2013 geopend”, vertelt Mentink. “Het is onderdeel van het Medisch Centrum Borrendamme. Het is een modern centrum dat draait op een cluster van Medicom en Pharmacom. De onderlinge lijntjes zijn kort en de communicatie is met deze systemen erg eenvoudig. Bij de realisatie van het Medisch Centrum was deze samenwerking tussen de verschillende systemen ook onderdeel van het originele plan.”

Gezamenlijke aanpak

Bij het uitbreiden van de functies van MijnGezondheid.net en de app MedGemak sloegen de apotheek en de huisartsenpraktijken de handen ineen. “We wilden zoveel mogelijk patiënten uit onze regio bereiken”, vertelt Mentink. “Patiënten kregen bij de start een uitnodigingsmail met een link om zich aan te melden voor MijnGezondheid.net.” Priester is erg te spreken over de aanpak. “We maakten gebruik van online en offline promotie. Ook hebben we veel geïnvesteerd in het bieden van de juiste informatie. Ik ben erg tevreden met het resultaat. De aanmeldingen stroomden eigenlijk meteen binnen. We zien dus dat mensen het graag willen gebruiken.” Mentink denkt er hetzelfde over. “We krijgen vragen van patiënten over de medicatie die zij zien op MijnGezondheid.net. Daaruit blijkt dat mensen interesse hebben in deze eHealth-oplossingen en er gebruik van maken.”

Met MijnGezondheid.net en MedGemak heeft de patiënt meer regie over de eigen zorg. Priester: “De patiënt heeft eenvoudig zicht in medische uitslagen, de status van (herhaal)medicatie, en kan laagdrempelig een vraag stellen aan zijn zorgverlener. Ze hoeven ook niet meer in de wacht te staan om telefonisch een afspraak te maken. Ze hebben in principe 24/7 toegang tot zorg. Het gemak van het dagelijkse leven brengen we zo naar de zorg.”

“We krijgen vragen van patiënten over de medicatie die zij zien op MijnGezondheid.net. Daaruit blijkt dat mensen interesse hebben in deze eHealth-oplossingen en er gebruik van maken.”
Jeroen Mentink, apotheker bij Medisch Centrum Borrendamme

Patiëntveiligheid eenvoudig te waarborgen

“Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is de uitwisseling van gegevens”, stelt Mentink. “De gegevens van onze patiënten blijven inzichtelijk voor de verschillende zorgverleners binnen Medisch Centrum Borrendamme, maar wel in een beveiligde omgeving.”

Deze veilige omgeving heeft vele voordelen voor het optimaliseren van de zorgverlening. Volgens Priester is het voor waarnemende artsen eenvoudig schakelen. “Als artsen voor elkaar waarnemen, weten ze hun weg te vinden in het systeem. Dit is heel handig, het bespaart tijd en de waarnemend arts heeft alle benodigde informatie bij de hand.”

“De gegevens van onze patiënten blijven inzichtelijk voor de verschillende zorgverleners binnen Medisch Centrum Borrendamme, maar wel in een beveiligde omgeving.”
Jeroen Mentink, apotheker bij Medisch Centrum Borrendamme

Acceptatie in de regio

“Patiënten moeten altijd wennen aan iets nieuws”, vertelt Priester. “Daarom is het belangrijk om het gebruik te stimuleren. Dit doen we samen. Alle zorgverleners van Borrendamme wijzen de patiënten op de mogelijkheden en helpen bij vragen. Zo heb ik ook een schriftelijke handleiding van een aantal belangrijke functionaliteiten in MijnGezondheid.net aangevraagd bij PharmaPartners, omdat sommige gebruikers hier behoefte aan hadden.”

Mentink: “Op Schouwen-Duiveland wonen relatief meer oudere mensen. We hebben ondervonden dat dit geen negatieve invloed heeft op het gebruik van de eHealth-oplossingen. Door het creëren van een eenheid als Medisch Centrum is een groot deel moeiteloos meegegaan in de verandering. Het gebruik is goed geaccepteerd in de regio.”

“Op Schouwen-Duiveland wonen relatief meer oudere mensen. We hebben ondervonden dat dit geen negatieve invloed heeft op het gebruik van de eHealth-oplossingen."
Jeroen Mentink, apotheker bij Medisch Centrum Borrendamme

Samenwerken, communiceren en ontwikkelen

Zowel Mentink als Priester zijn trots op de gezamenlijke aanpak en de ondersteuning van PharmaPartners. “De maatschappij ontwikkelt snel en daarom is het belangrijk dat de zorg niet achterblijft en keuzes maakt”, legt Priester uit. “Het is belangrijk om het gebruik te blijven stimuleren en de bestaande oplossingen te evalueren. Alleen zo kunnen we de gewenste maatschappelijke veranderingen bijbenen. Gelukkig deelt PharmaPartners dezelfde ambitie.”

“Ik vind het belangrijk dat alle systemen met elkaar communiceren”, stelt Mentink. “Op dit moment komen recepten op verschillende manieren binnen. Ik vind het belangrijk dat al deze manieren, zoals recepten per e-mail, websites en de elektronische receptenbuffer, geïntegreerd worden in eenzelfde systeem. Zo hoeft de assistente niet meer in verschillende systemen te kijken naar binnengekomen recepten. Ik kijk bijvoorbeeld ook uit naar de telefonie-integratie, wat al geïntroduceerd is bij huisartsen. Innovatie is belangrijk voor het leveren van de beste zorg.” Priester is het hiermee eens. “Je doet het niet voor jezelf. Je doet het voor de patiënt.”

Download ""