Case
Case overzicht

MijnGezondheid.net en Medicom helpen zorggroep DOH aan meer tijd voor de patiënt

De huisartsenzorg staat onder grote druk. Er wordt een tekort aan personeel voorspeld terwijl de vraag naar zorg toeneemt. Hoe zorgen praktijken dat ze zorg kunnen blijven leveren aan iedereen die dat nodig heeft? Zorggroep DOH bundelde de krachten en kiest voor een gedeelde digitale strategie, met Medicom en MijnGezondheid.net als belangrijke pijlers.

DOH is een ondernemende en innovatieve zorggroep rondom 19 grootschalige, zelfstandige huisartsenpraktijken. De praktijken en hun ketenpartners werken intensief samen en bieden eerstelijnszorg aan ruim 130.000 patiënten in de regio Eindhoven. De zorggroep faciliteert regionale samenwerking en innovatie voor de DOH-leden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor ICT en digitale hulpmiddelen.

Personeelstekorten en toenemende zorgvraag

“DOH is opgericht door een groep huisartsen die kwaliteit en innovatie in hun praktijken wilden bevorderen”, vertelt Jorien Sjoerdsma, directeur bedrijfsvoering bij DOH. “Innovatie staat dus aan de basis van onze samenwerking. Bovendien zien wij digitale ondersteuning als een manier om twee grote uitdagingen in de huisartsenzorg aan te pakken. Enerzijds hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt en verwachten we tekorten aan zorgverleners, met name doktersassistenten. Daarnaast weten we dat de zorgvraag de komende jaren niet afneemt. Om aan die vraag te kunnen voldoen, moeten we onze processen dus veranderen, onder andere door te digitaliseren en standaardiseren. Als we dat als praktijken individueel oppakken, is die opgave te groot. Daarom doen we dat als groep.”

Alle praktijken dezelfde systemen

Sjoerdsma: “Om meer grip te krijgen op de digitalisering en deze te bevorderen, gaan we bij alle huisartspraktijken met dezelfde systemen en IT-leveranciers werken. Te beginnen met het huisartsinformatiesysteem. De meeste praktijken en ook SGE werkten al met Medicom. Bovendien biedt Medicom functioneel veel mogelijkheden voor samenwerking in de praktijk en de regio. Daarom kozen we dit HIS voor de hele groep. Naast dit HIS biedt PharmaPartners ook een AIS en een patiëntenportaal aan. Dit is voordelig voor zorggroep DOH omdat we gebruik maken van al deze systemen. Daarna hebben we ook vaste leveranciers gekozen voor de telefonie, kantoorautomatisering, beeldbellen en het keteninformatiesysteem (KIS). Daardoor kunnen we nu als groep in gesprek met leveranciers om te zorgen dat we de beste ondersteuning en integratie realiseren voor onze digitale strategie. Dat maakt de afstemming tussen leveranciers én met de zorggroep makkelijker.”

"Bovendien biedt Medicom functioneel veel mogelijkheden voor samenwerking in de praktijk en de regio. Daarom kozen we dit HIS voor de hele groep."
Jorien Sjoerdsma - directeur bedrijfsvoering bij DOH

OmZorg: een andere dynamiek tussen patiënt en professional

“Digitale hulpmiddelen zijn onderdeel van de brede DOH-aanpak om het leveren van zorg behapbaar te houden”, vertelt programmamanager Dennis van de Rijt. “Die aanpak hebben wij gevangen in het programma ‘OmZorg’. De kern van het programma is dat de dynamiek tussen patiënt en professional moet veranderen om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Dat betekent dat we patiënten meer regie geven en hen naast reguliere zorg, ook op andere manieren ondersteunen.”

30 procent patiënten gebruikt online inzage

Om patiënten de mogelijkheid te bieden zorg op afstand te volgen, implementeerde zorggroep DOH het patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de bijbehorende MedGemak app. Daarmee kunnen patiënten e-consults insturen, labuitslagen bekijken, hun dossier online inzien, een afspraak inplannen en herhaalmedicatie aanvragen. Het portaal slaat aan bij de patiënten van de zorggroep. “DOH is landelijk gezien, samen met onze samenwerkingspartner SGE, de best scorende zorggroep op het aanbieden van online inzage aan patiënten. Dertig procent van de patiënten maakte al gebruik van deze mogelijkheid.”

“Digitale hulpmiddelen zijn onderdeel van de brede DOH-aanpak om het leveren van zorg behapbaar te houden”
Dennis van de Rijt - Programmamanager OmZorg

Fysieke afspraak is niet langer de standaard

Van de Rijt legt uit wat MijnGezondheid.net patiënten van de aangesloten praktijken biedt. “Een patiënt wil niet per se een afspraak bij de huisarts. Hij wil geholpen worden. Digitale hulpmiddelen zijn in veel gevallen een uitstekend alternatief.”
Joyce Hummel, doktersassistente en consulent OmZorg, ziet dat dagelijks in de praktijk. “Tot een paar jaar geleden lieten we iemand met huiduitslag bijvoorbeeld snel even langskomen op de praktijk. Wij dachten dat we daarmee de patiënt optimaal van dienst waren, omdat hij snel wist waar hij aan toe was. Maar die patiënt wil niet per se langskomen. Hij wil weten of hij zorg nodig heeft. Dus nu bieden we de optie om een foto te sturen via MijnGezondheid.net of MedGemak. Binnen een dag laten we de patiënt weten of hij moet langskomen. Dat scheelt zowel de patiënt als ons tijd.”

Een einde aan telefoonpieken

“MijnGezondheid.net helpt ons daarnaast drukte aan de telefoon terug te dringen”, vervolgt Hummel. “Normaal waren er altijd pieken op de tijden dat bloed- en urineuitslagen van het laboratorium bekend werden. Nu kunnen patiënten die zelf opzoeken in MijnGezondheid.net. Daar kunnen ze ook zelf afspraken maken en herhaalmedicatie digitaal aanvragen. Dat scheelt bij onze praktijk met 14.000 patiënten maar liefst 2.200 telefoontjes in de maand!”

“De praktijken die voorop lopen merken al echt dat ze het rustiger krijgen door het gebruik van MijnGezondheid.net. Daar kunnen andere praktijken weer van leren. De best practices wisselen we onderling uit in de groep.”
Dennis van de Rijt - Programmamanager OmZorg

Best practices voor stimuleren e-health gebruik

Van de Rijt: “De praktijken die voorop lopen merken al echt dat ze het rustiger krijgen door het gebruik van MijnGezondheid.net. Daar kunnen andere praktijken weer van leren. De best practices wisselen we onderling uit in de groep.” Wat zijn enkele van die best practices?

 1. Maak e-health integraal onderdeel van je werkwijze
  Hummel benadrukt het belang van een plan voor het aan de man brengen van de digitale mogelijkheden bij patiënten. “Digitalisering vraagt om een verandering van mindset. Het moet niet iets worden wat je er als assistent bij doet. Het moet onderdeel worden van je processen. Alle patiënten die bij ons een test doen, leggen we uit dat ze de uitslag het snelst weten via het portaal. Zij ontvangen direct een automatisch berichtje zodra de uitslag bekend is. Die aanpak werkt heel goed; ook bij mensen die het portaal nog nooit hebben gebruikt. De mensen die hun uitslagen online raadplegen, bellen niet en komen zo bovendien in aanraking met de andere mogelijkheden van MijnGezondheid.net.”
 2. Maak vooruitgang zichtbaar
  “Wat goed werkt voor praktijken en professionals, is vooruitgang zichtbaar maken aan de hand van cijfers in de fase dat ze het voordeel nog niet merkbaar is voor hen”, vertelt Van de Rijt. “Het gaat daarbij niet zozeer om hoe praktijken zich onderling verhouden, maar dat professionals zien dat steeds meer van hun patiënten gebruikmaken van het portaal en dat hun moeite dus loont.”
 3. Ondersteuning met digicoaches
  Van de Rijt: “Daarnaast volgen diverse assistenten, praktijkondersteuners en praktijkmanagers een cursus om digicoach te worden op hun praktijk. Daarmee kunnen ze hun collega’s helpen bij het onder de knie krijgen van digitale hulpmiddelen. Dat werkt extra goed omdat ze dingen leren van mensen met eenzelfde functie, die ze kennen en vertrouwen.”
 4. Voldoe aan verwachtingen
  Een laatste best practice die Hummel wil delen: “Doe aan verwachtingsmanagement. Geef aan de patiënt aan binnen welke termijn je reageert op bijvoorbeeld een berichtje in het portaal en houd je daaraan. Doe je dat niet, dan gaan patiënten alsnog bellen en wordt je tijdswinst tenietgedaan.”

Klaar voor een volgende stap

Directeur Sjoerdsma is blij dat DOH nu werkt met vaste IT-partners zoals PharmaPartners. Wel waarschuwt ze zorggroepen met eenzelfde ambitie voor onderschatting. “Je moet van tevoren echt goed nadenken over welke gevolgen het overstappen op andere systemen heeft voor de praktijk. Het vraagt om een zeer gedegen voorbereiding en weet dat je ook na de overstap nog tegen dingen aan gaat lopen.”

Desondanks is DOH klaar voor een volgende stap in het Omzorg-programma: ‘Digitaal Tenzij’, een pilot met zeven vooroplopende praktijken die volgend jaar start. Van de Rijt: “Deze praktijken gaan draaien volgens de mantra: digitaal contact indien mogelijk, en live contact indien nodig. We willen de mogelijkheden voor zorg op afstand ten volste benutten. Denk aan zelfmetingen, zelfzorg en zelftriage door via de module ‘Moet ik naar de Dokter?’ We verwachten dat onze professionals zo meer tijd krijgen voor patiënten die dat echt nodig hebben.”

 

Download ""