pharmapartners-integrale-eerstelijnszorg-ict-voor-het-hele-gezin
Case
Case overzicht

Multidisciplinair samenwerken via het KIS

Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn werkt met de zorginformatiesystemen van PharmaPartners en het VitalHealth Ketenzorginformatiesysteem (KIS). Uniek is de deelname van apotheek en fysiotherapeut. De zorgverleners werken in hun eigen systeem en communiceren met elkaar via de HIS-KIS standaard. De koppeling tussen HIS en KIS start met OZIS Ketenzorg.
Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg (SSGD) heeft een duidelijke visie op ketenzorg ICT. “Bronsystemen moeten zo goed als mogelijk met elkaar integreren. Door de keuze voor het VitalHealth KIS kunnen de fysiotherapeuten en de apotheek in hun eigen systeem blijven werken en via de HIS-KIS standaard met de huisartsen communiceren”, aldus Hans van Selm, huisarts en bestuurslid van SSGD.

De apotheek en fysiotherapeuten zijn blij met de keuze voor VitalHealth. Zij hoeven geen dubbele registratie te voeren en continueren de goede samenwerking met de huisartsen via het KIS.

Nieuw is een digitale doorverwijzing naar de fysiotherapeut, die werkt met Intramed. Ook zetten de zorgverleners in Alphen de eerste stappen voor ondersteuning van de rol van de apotheker in een zorgprogramma. Vanuit het apotheekinformatiesysteem Pharmacom heeft de apotheker inzage in relevante gegevens van patiënten die deelnemen in de keten.

Betere begeleiding

Op basis van de patiënteninformatie in het KIS kan de apotheker het geneesmiddelgebruik van de patiënt optimaliseren. De fysiotherapeut kan een beter toegesneden leefstijl- en beweegadvies geven.

Wanneer de cliënt op één middag de huisarts, de praktijkondersteuner, de fysiotherapeut, de diëtist en de apotheek bezoekt, is via het KIS alle informatie direct beschikbaar voor alle zorgverleners. De zorgverleners kunnen hierdoor gezamenlijk een multidisciplinair plan van aanpak maken. Zo ontstaat een unieke, op de behoefte toegesneden behandeling voor iedere patiënt.

“Door de ICT toegankelijk te maken voor patiënt en zorgverleners, verhogen we de efficiency en kwaliteit”
Hans van Selm

MijnGezondheid.net

De patiënten van GC Dillenburg kunnen al langer gebruikmaken van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net van PharmaPartners. Daarmee hebben zij onder meer inzage in een deel van hun medisch dossier en de medicatiehistorie. Van Selm: “Door de zorg voor chronisch zieken beter af te stemmen en de ICT toegankelijk te maken voor patiënt en zorgverlener, verhogen we de efficiency en kwaliteit. Daarvoor is een steeds uitgebreidere koppeling tussen het huisartsinformatiesysteem en het KIS nodig.”

VitalHealth en PharmaPartners onderschrijven deze visie en werken intensief samen om dit voor de toekomst te realiseren.

Download ""