Gordon-Oron
Case
Case overzicht

'Persoonlijk contact dat soepeler verloopt'

“Het contact blijft, maar alles loopt veel soepeler”, vertelt huisarts Gordon Oron van Huisartsenpraktijk Hurts & Oron. Zijn praktijk heeft veel patiënten met een lage sociaal-economische status, van wie de 50- en 60-plussers MijnGezondheid.net en de app MedGemak vaak gebruiken. 

Positievere start gesprek met patiënt 

Voorheen moest een patiënt aan de telefoon lang wachten. “Maar ook aan de balie, omdat het daar druk was aan de telefoon. De assistent moest die wachtende patiënt kalmeren en ook ik moest de patiënt soms tijdens de afspraak nog bedaren.” Nu kan een patiënt sneller terecht en start het gesprek positief. 

Voller en uitdagender spreekuur doktersassistent 

“Het spreekuur van de assistenten is ook leuker geworden, want dat is nu volgeboekt: écht contact met de patiënt” vertelt Gordon Oron verder. Voorheen had een assistent naast de baliewerkzaamheden geen ruimte in het hoofd voor een eigen spreekuur. Nu bestaat die rust wel. “En het is ook nog beter voor de omzet.” 

Implementatie blijft aandacht nodig hebben 

Oron wijst zijn patiënten ieder spreekuur op het bestaan van MijnGezondheid.net en MedGemakWel worden de werking en voordelen hiervan tijdens een aantal werkoverleggen per jaar besproken, zodat deze kennis in het hele team actueel blijft. Alle voordelen van MijnGezondheid.net en MedGemak oogsten? Patiënten vertellen over deze service moet een vast onderdeel zijn van alle processen, ook maanden na de implementatie.  

Tips 

Veel MijnGezondheid.net- en MedGemakgebruikers van boven de 50 in een laag sociaal-economische omgeving? Hoe doet Huisartsenpraktijk Hurts & Oron dit? 

  • Bereid de patiënt tijdens het spreekuur voor op de informatie die hij of zij krijgt via de app. Ontvangt de patiënt bijvoorbeeld labwaarden? Geef dan al een aantal voorbeelden van wat de uitslag en het bijbehorende beleid eventueel kan zijn.  
  • In de uitleg via de app kunt u verwijzen naar de voorbeelden die u in het spreekuur gaf, waardoor de patiënt de uitleg direct begrijpt. Dan bent u met twee minuten klaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een telefoontje volgend op de uitleg “lab is goed”. 
  • Het volledige team moet enthousiast en goed geïnformeerd zijn. Besteed minimaal twee werkoverleggen aan de start met MijnGezondheid.net en MedGemak. Nodig hier ook iemand van PharmaPartners bij uit die u helpt bij de inrichting van het portaal aan de praktijkkant.  

Hoe digitaal is uw dienstverlening?

eHealth is een thema dat de nodige aandacht vraagt van eerstelijns zorgorganisaties. Of het ook daadwerkelijk de nodige aandacht krijgt, is een tweede. Zo vraagt bijvoorbeeld de invoer van e-consult om een nieuwe manier van denken én doen. Van uw patiënten, assistenten en de huisarts of apotheek. Om u daarbij te ondersteunen, delen we via de Best Practices eHealth tips & tricks met u vanuit collega’s.

'Het spreekuur van de assistenten is ook leuker geworden, want dat is nu volgeboekt: écht contact met de patiënt'.
Gordon Oron
Download ""