Case
Case overzicht

Slimme protocollen en Consult Voorbereidende Vragenlijsten brengt HCDO efficiëntie, overzicht en registratieverlichting

Het alsmaar stijgende aantal chronische patiënten met een complexe zorgvraag verhoogt de werkdruk en registratielast binnen huisartsenpraktijken aanzienlijk. Zo ook bij Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO), dat zes huisartsenpraktijken in een pilot liet toetsen hoe de Medicom-modules Slimme Protocollen en Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV) van PharmaPartners en Stichting Health Base bijdragen aan een oplossing.

HCDO is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio Deventer. In totaal gaat het om zo’n 180 huisartsen in 60 praktijken, die ruim 190.000 patiënten onder hun hoede hebben. “Wij ondersteunen en faciliteren de huisartsenzorg in de regio” vertelt Melita Lever, consulent Diabetes en CVRM bij HCDO. “Daarnaast kijken we hoe we huisartsen, assistentes, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners huisartsenzorg met innovaties bij hun werkzaamheden kunnen ondersteunen.”

Inefficiënte en tijdrovende werkwijze

Naast haar werkzaamheden voor HCDO is Melita al ruim dertig jaar verpleegkundig specialist en praktijkondersteuner huisartsenzorg bij Huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot in het Twentse Markelo. De praktijk maakt onderdeel uit van HCDO, wat de dubbelrol van Melita erg interessant maakt. “Alle afspraken die we bij HCDO rondom de module Slimme protocollen en Consult Voorbereidende Vragenlijsten maakten, kon ik direct toetsen in de huisartsenpraktijk.”

Bij de huisartsenpraktijk ondervond Melita de gevolgen van het toenemende aantal chronische patiënten met een steeds complexer wordende zorgvraag. “De registratielast werd groter en groter”, legt ze uit. “In aanloop naar en tijdens ieder consult moest ik de medische gegevens handmatig opzoeken en in het protocol invullen, wat bijzonder inefficiënt en tijdrovend was. Daarnaast was er nauwelijks overzicht tussen het protocol en de in Medicom opgeslagen gegevens, waardoor ik voortdurend aan het schakelen was.”

Soepel en overzichtelijk registratieproces

Om de werkdruk en registratielast binnen de aangesloten huisartsenpraktijken drastisch te verminderen, riep HCDO een pilot in het leven. In die pilot gingen zes huisartsenpraktijken – waaronder Rosing en Bruins Slot – aan de slag met de module Slimme protocollen en CVV. De pilotfase leverde waardevolle opbrengsten op. Zo zorgt de module Slimme protocollen voor een soepel, overzichtelijk registratieproces. Ook worden de meeste punten in het protocol voor patiënten met chronische aandoeningen automatisch ingevuld met medische data uit Medicom. Denk bijvoorbeeld aan onderzoekuitslagen, metingen, medicatiegegevens en ICPC-codes. “Dat scheelt mij veel handmatig, dubbel invulwerk, waardoor de foutgevoeligheid omlaaggaat én ik meer tijd overhoud voor een écht gesprek met de patiënt”, legt Melita uit.

“De registratieverlichting en efficiënte gegevensverwerking zorgen simpelweg voor meer werkplezier”
Melita Lever | Consulent Diabetis en CVRM bij HCDO

Patiënt centraal stellen

Na positieve ervaringen van de pilotpraktijken besloot HCDO om de module Slimme protocollen en CVV voor één jaar collectief af te nemen bij PharmaPartners. Op die manier wil het de ervaringen van álle huisartsenpraktijken meenemen en inzichtelijk maken wat de modules allemaal nog meer kunnen opleveren. Bijvoorbeeld rondom het centraal stellen van de patiënt, iets wat de huisartsencoöperatie ontzettend belangrijk vindt. Met de module Slimme protocollen en CVV wil HCDO de nodige stappen zetten om dat doel te verwezenlijken. Melita: “We willen de regie meer bij de patiënt leggen, zodat hij écht onderdeel uitmaakt van zijn eigen behandeltraject. Zo laten we ze bijvoorbeeld zelf thuismetingen uitvoeren, zodat we dat tijdens het consult niet meer hoeven te doen. Daardoor blijft er tijd en ruimte over voor de patiënt om zelf dingen in te brengen.”

Ook het vooraf invullen van een vragenlijst draagt bij aan het centraal stellen van de patiënt. Zodra de patiënten de antwoorden hebben ingevoerd, verschijnen deze direct in het protocol. Zo kan de patiënt zich optimaal voorbereiden op het consult. En dat brengt volgens Melita voordelen met zich mee. “Diabetespatiënten krijgen altijd de vraag of ze impotent zijn, maar reageren daar vaak niet op”, vertelt ze. “Maar laatst had ik een diabetespatiënt die zich van tevoren kon voorbereiden op deze vraag en er daardoor wél iets over wilde vertellen. Daardoor kregen we een totaal ander gesprek, dat minder oppervlakkig was en meer aansloot op wat de patiënt graag wilde bespreken.”

Meer dan tevreden over Slimme protocollen

Melita werkt nu ruim anderhalf jaar met de module Slimme protocollen en CVV en is meer dan tevreden. “De registratieverlichting en efficiënte gegevensverwerking zorgen simpelweg voor meer werkplezier”, aldus Melita. Ze raadt het collega’s binnen de huisartsenzorg dan ook zeker aan om met deze intelligente module aan de slag te gaan. “Daarin is het erg belangrijk om de functionaliteiten van de module Slimme protocollen samen te doorlopen én contact te blijven houden met PharmaPartners. Zo kom je er achter wat wel en niet werkt en waar eventuele verbeteringen of vernieuwingen nodig zijn. Kortom, ga het samen aan en blijf met elkaar in gesprek.”

Download ""