Case
Case overzicht

SGE start met digitale huisartsenzorg in Eindhoven

Onder de titel ‘De Praktijk van de Toekomst’ volgt PharmaPartners drie innovatieve huisartsenpraktijken. Hoe spelen zij in op de veranderingen binnen de eerstelijnszorg? Wat is hun visie voor een toekomstbestendige huisartsenpraktijk? En welke rol spelen digitale oplossingen daarin? Robert Hazenberg van zorggroep SGE leidt een project binnen SGE waarin een volledig digitale huisartsenpraktijk wordt opgezet voor inwoners van Eindhoven.

Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) levert eerstelijnszorg aan 75.000 Eindhovenaren. De stichting bestaat uit tien gezondheidscentra verspreid over de stad. Bij de centra werken 350 medewerkers waarvan 50 huisartsen, 70 assistentes en andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten. Daarnaast is er een ondersteuningsorganisatie op het hoofdkantoor. De locatie SGE Meerhoven staat in een groeiwijk waar een tekort is aan huisartsenzorg. Clustermanager Robert Hazenberg werkt aan een toekomstbestendige oplossing voor het tekort.

Zorg voor alle inwoners, ondanks tekort

“Meerhoven is een wijk die constant blijft groeien”, vertelt Hazenberg. “Er wonen veel jonge Eindhovenaren en expats. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 20 en 40 jaar. Dat zijn jonge gezinnen of stellen die de komende jaren kinderen krijgen. De wijk heeft op dit moment 14.000 inwoners, maar bij SGE Meerhoven is maar plek voor 11.000 patiënten. Dat aantal is nu bereikt, de praktijk zit dus vol. Dit betekent dat 3.000 inwoners geen huisarts hebben, of staan ingeschreven bij een huisarts verder weg.”

SGE werkt aan een aanpak voor de uitdagingen van de groeiwijk. Hazenberg: “De huisartsenpraktijk in Meerhoven is niet verantwoordelijk voor dit tekort aan zorgverleners. Daarom onderzochten we als SGE een nieuwe manier om alle inwoners toch de juiste zorg te bieden. Daaruit concludeerden we dat Meerhoven een goede pilotlocatie is voor het opstarten van een digitale praktijk.” De digitale praktijk van SGE heeft momenteel nog geen definitieve benaming.

Wat houdt een digitale praktijk in?

Een huisarts die alleen online bereikbaar is en waar zorg online wordt aangeboden. Het is voor sommige patiënten nog moeilijk voor te stellen. Hazenberg legt het uit. “Zo’n digitale praktijk heeft als uitgangspunt dat alles digitaal gebeurt, tenzij fysiek contact noodzakelijk is. Dit houdt in dat we telefooncontacten proberen te minimaliseren. Alleen de spoedlijn blijft open.”

Volgens Hazenberg is chatten de meest eenvoudige en toegankelijke manier om contact te onderhouden met patiënten. “Een chatfunctie kan het telefonisch contact vervangen. Op dit moment verloopt het eerste contact met de huisartsenpraktijk altijd eerst via de assistent. In de toekomst zie ik dit graag anders. Een patiënt heeft bij klachten het liefst direct contact met een arts. Als een arts verantwoordelijk is voor dit eerste contact via de chat, kan hij of zij patiënten meteen adviseren en zo eventueel geruststellen. De patiënt krijgt dan meer vertrouwen in het advies via de chat, waardoor fysiek contact minder vaak nodig is.”

"Zo’n digitale praktijk heeft als uitgangspunt dat alles digitaal gebeurt, tenzij fysiek contact noodzakelijk is."
Robert Hazenberg, Clustermanager zorggroep SGE

Een pilot in Meerhoven

Volgens Hazenberg is Meerhoven uitermate geschikt als pilotlocatie voor zo’n digitale praktijk. “De wijk bestaat uit voornamelijk jonge gezinnen die in het dagelijks leven al veel gebruikmaken van digitale oplossingen. Het is een digitale generatie.”

De pilot in Meerhoven staat niet op zichzelf. Ook op andere plekken ontstaan dezelfde problemen. Hazenberg: “We zien krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn te weinig huisartsen en assistentie om de inwonersgroei in sommige stedelijke gebieden aan te kunnen. Door een digitale praktijk aan de bieden ontstaat er een manier om deze problematiek nu al op te vangen voordat deze groter wordt.”

De pilot in Meerhoven is daarom niet alleen bedoeld voor patiënten uit de wijk. Hazenberg: “Deze digitale praktijk kan beschikbaar worden gesteld voor heel Eindhoven. Er zijn wel een aantal zaken die SGE nog moet regelen om dat voor elkaar te krijgen. Want als er toch fysiek contact nodig is, moeten patiënten wel terecht kunnen bij een zorgverlener in de buurt.”

De stand van zaken

Op dit moment zit het project ‘Digitale Praktijk’ nog volop in de ontwikkelingsfase. Hazenberg: “Er zijn nog verschillende uitdagingen die we moeten tackelen voor we daadwerkelijk kunnen starten. De praktijk leert dat huisartsen nog moeten wennen aan het idee van een volledig digitale praktijk. Ze willen mensen blijven zien en niet de hele dag naar een scherm kijken. Dat is begrijpelijk omdat huisartsen momenteel nog worden opgeleid op een manier waarbij digitalisering niet of nauwelijks aan bod komt. Vooral digitaal contact is op dit moment ook geen onderdeel van de opleiding. Dat zou het wel moeten zijn.”

Volgens Hazenberg mist het project ook nog een kartrekker. “We hebben nog geen eerste huisarts die deze digitale praktijk gaat leiden. Mochten er huisartsen zijn die dit lezen en deze uitdaging aan willen gaan, kunnen ze altijd contact met me opnemen.”

De digitale veranderingen voor patiënten

Volgens Hazenberg wordt de invulling van deze digitale praktijk anders dan andere huisartsenpraktijken die digitale diensten inzetten. “Vanaf het eerste contactmoment weet de patiënt al dat hij of zij zich inschrijft voor een volledig digitale huisartsenpraktijk. Dat is echt onderscheidend ten opzichte van bestaande praktijken die meer gaan digitaliseren. De patiënt kan niet zelf telefonisch contact opnemen of een fysieke afspraak inplannen. Dat kan alleen op initiatief van de arts. De digitale aanpak biedt patiënten veel voordelen. Als ze zich aanmelden voor deze digitale praktijk hebben ze altijd een huisarts tot hun beschikking. Bovendien is de huisartsenzorg is op deze manier minder tijd- en plaatsgebonden.”

"We hebben nog geen eerste huisarts die deze digitale praktijk gaat leiden. Mochten er huisartsen zijn die dit lezen en deze uitdaging aan willen gaan, kunnen ze altijd contact met me opnemen.”
Robert Hazenberg, Clustermanager zorggroep SGE

De juiste IT-oplossingen

Volgens Hazenkamp zijn Medicom, MijnGezondheid.net en MedGemak een goede basis voor de toekomst van de digitale praktijk, maar hij heeft nog wel wat aanvullende wensen. “Als MijnGezondheid.net wordt uitgebreid met een chatfunctie, kunnen patiënten altijd in contact staan met de praktijk. In de chat kunnen zij ook foto’s sturen als dat helpt de juiste diagnose te stellen. Daarnaast is een goed functionerend en gedetailleerd triagesysteem heel belangrijk voor een volledig digitale praktijk. Daarmee kunnen we patiënten het juiste advies bieden en hun klachten op afstand verhelpen.”

Een hybride toekomst

Hazenberg verwacht dat de huisartsenzorg in de toekomst een hybride vorm zal aannemen. “De zorg is een menselijke sector en het verlenen van zorg kan niet altijd digitaal. Maar we moeten digitale zorg wel meer omarmen. Alleen op deze manier kunnen we omgaan met de groeiende populatie, de hoge werkdruk en het gebrek aan zorgverleners.”

“Patiënten kunnen zelf ook helpen om deze uitdagingen aan te pakken”, stelt Hazenberg. “Mensen moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. Door je leefstijl te veranderen kun je ernstige klachten en complexe zorg voorkomen. Ook de overheid moet een gezonde leefstijl promoten en de juiste informatie over voeding en beweging verspreiden. Door ons te richten op positieve gezondheid en preventie investeren we in een gezond en gelukkig mens.”

"Door ons te richten op positieve gezondheid en preventie investeren we in een gezond en gelukkig mens.”
Robert Hazenberg, Clustermanager zorggroep SGE
Download ""