Case
Case overzicht

'Zorg voor een efficiëntere apotheek'

“Dat vind ik het leuke van MedGemak, dat je een ander contact met de patiënt krijgt”, vertelt Tjeerd Wassenaar van Apotheek Wassenaar. “Je doorbreekt de standaard opmerkingen, het klinische verhaal over de dosering en bijwerkingen.”

“Dat vind ik het leuke van MedGemak, dat je een ander contact met de patiënt krijgt”
Apotheker Wassenaar

“Dat vind ik het leuke van MedGemak, dat je een ander contact met de patiënt krijgt”, vertelt Tjeerd Wassenaar van Apotheek Wassenaar. “Je doorbreekt de standaard opmerkingen, het klinische verhaal over de dosering en bijwerkingen.”

Patiënt positief verrast

De patiënten van Apotheek Wassenaar zijn positief verrast over de app MedGemak en MijnGezondheid.net. De heer Wassenaar vertelt hoe ze reageren: “Wat leuk dat de apotheek dat voor mij doet.” Patiënten begrijpen dat het een extraatje is van de apotheek. Een service die hem of haar de regie geeft.

Koppeling met AIS is meerwaarde voor de apotheek

Naast de waarde voor de patiënt, benoemt de heer Wassenaar de voordelen voor de apotheek. Dankzij de koppeling van de app met Pharmacom en Medicom is een fiatteringsverzoek bijvoorbeeld sneller gedaan. En de logistiek gaat een stuk efficiënter. 6 patiënten die tegelijk hun medicijnen ophalen? Geen probleem. Binnen 10 minuten staan ze weer tevreden buiten.

Schaduwkant efficiënte apotheek?

Heeft zo’n efficiënte apotheek ook een schaduwkant? “Je moet ervoor waken dat het geen postverwerking wordt”, vertelt apotheker Wassenaar. Hij denkt na over hoe hij de efficiëntie wil koppelen aan het zorgaspect. “Bouw bijvoorbeeld automatisch in dat je elke patiënt één keer per jaar vraagt hoe het gaat.”

Tips

Hoe zorgt Apotheek Wassenaar voor het succes van MedGemak en MijnGezondheid.net in de apotheek?

  • Maak de patiëntvoorlichting over MedGemak en MijnGezondheid.net een onderdeel van het werkproces in uw apotheek. Na de implementatie moet het gebruik blijvende aandacht hebben.
  • Bespreek uitgebreid met uw assistenten wat u gaat doen en begeleidt ze daar vervolgens adequaat in. Bouw oefenmomenten in de dag in en kies hiervoor bijvoorbeeld een aparte balie.
  • Zoek de samenwerking met andere apotheken en huisartsen. Zo gaan patiënten sneller over tot gebruik van MijnGezondheid.net en de app MedGemak.

Hoe digitaal is uw dienstverlening?

eHealth is een thema dat de nodige aandacht vraagt van eerstelijns zorgorganisaties. Of het ook daadwerkelijk de nodige aandacht krijgt, is een tweede. Zo vraagt bijvoorbeeld de invoer van e-consult om een nieuwe manier van denken én doen. Van uw patiënten, assistenten en de huisarts of apotheek. Om u daarbij te ondersteunen, delen we via de Best Practices eHealth tips & tricks met u vanuit collega’s.

Download ""