Samenwerken handen

Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP)

De Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) valt onder de Adviesraad Farmacie en houdt zich bezig met concrete ontwikkelingen in het Apothekersinformatiesysteem Pharmacom, MijnGezondheid.net en aanverwante producten en diensten.

Taken

De leden van de CAP denken mee over de invulling en uitwerking van de thema’s die door de adviesraad zijn benoemd, beoordelen klantwensen die PharmaPartners Farmacie en Farmacie Groepen aan hen voorlegt en denken mee over de ontwikkelplanning.

De CAP heeft twee typen onderwerpen: ontwikkelonderwerpen en ontwikkelagenda. Tijdens de vergadering over ontwikkelonderwerpen categoriseert PharmaPartners Farmacie en Farmacie Groepen binnengekomen wensen en legt de ontwikkelonderwerpen die daaruit naar voren komen voor aan de CAP. Daarnaast agendeert PharmaPartners Farmacie en Farmacie Groepen zelf ontwikkelonderwerpen. Aan de CAP wordt feedback gevraagd over de functionaliteiten in detail. De toegevoegde waarde voor een substantiële groep klanten is hierbij van groot belang. We bedienen meer dan 1200 apotheken, waardoor het belangrijk is de gemene deler te vinden, zodat de meeste apotheken kunnen genieten van de toegevoegde waarde die gecreëerd wordt. Hierbij wordt tevens naar urgentie gekeken om te kunnen bepalen of het ontwikkeld wordt en wanneer het ontwikkeld wordt.

Samenstelling

De CAP bestaat uit zes Pharmacom-gebruikers. Daarnaast hebben de voorzitter van de Pharmacom Raad, een huisarts uit de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) en medewerkers van PharmaPartners Farmacie en Farmacie Groepen zitting in de CAP. Nieuwe leden worden benoemd door de Adviesraad Pharmacom, waaronder de CAP valt.

De leden

Chrysos Ballieux Voorzitter Commissie Applicatiebeheer Pharmacom en apotheker bij apotheek Pluymaekers
Erik Duin Apotheker BENU
Thom Fleur Apotheker Alliance Boots
Annet Lourens Apotheker Zorggroep Almere
Nikola Vukadin Interim apotheker
Koen Kistemaker Apotheker Apotheek Cath
Lisanne van de Ven Apotheker Apotheek Berghem
Marrit Wester Voorzitter Pharmacom-Raad Apotheker bij apotheek Lindehof
Hessel Glastra van Loon Lid van Commissie Applicatiebeheer Medicom
Leonie Bogaard Apotheker Stichting Health Base
Thijs Vinks Praktijkadviseur PharmaPartners en apotheker bij Amarant
Jorrit Bezaan Secretaris en Team Lead R&D PharmaPartners
Willemijn Arends Business analist en Product Owner PharmaPartners

Vergaderingen en verslagen

De CAP vergadert minstens zes keer per jaar. Waarvan een aantal met de Pharmacom Raad en gezamenlijk met de CAM en de Applicatiecommissie eHealth (ACE).

Contact

Heeft u een vraag voor de CAP of wilt u een vergadering bijwonen? Mail naar cap@pharmapartners.nl.

Download ""