Deel op:

Jaarvergaderingen VeGOP (online bijeenkomst)

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarvergadering van de VeGOP. Deze vergadering zal online plaatsvinden op dinsdag 4 juni om 13.00 – 16.00 uur.

Programma

Graag blikken wij samen met u terug op de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en kijken wij met u vooruit naar het komende jaar.

  • Activiteiten van VeGOP en NedAIS
  • De financiën
  • Het jaarplan

Uiteraard zal er tijdens de jaarvergadering ook ruimte zijn voor uw vragen.

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Meld u dan aan te mailen naar vegop@pharmaparnters.nl. De link naar de bijeenkomst ontvangt u ruim voor de vergadering.

Download ""