Communicatie blikken

Veilige gegevensuitwisseling

Elektronische gegevensuitwisseling geldt vanaf nu als het nieuwe normaal in de zorg. Ons ICT-systeem focust sinds dag één op veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. PharmaPartners streeft naar beschikbaarheid van complete medische gegevens op de point of care. Met als doel: optimale patiëntveiligheid.

Onze ICT verbindt op de eerste plaats huisartsen, apothekers en patiënten. Ook voorzien we in koppelingen met ruim driehonderd andere partijen. PharmaPartners zorgt er bijvoorbeeld voor dat Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) digitaal toedienlijsten ontvangen van de apotheek. Apotheken ontvangen op hun beurt weer laboratoriumgegevens voor een optimale medicatiebewaking. En huisartsen wisselen via een XDS koppeling gegevens uit met het ziekenhuis. Ook worden dagelijks 1,2 miljoen berichten uitgewisseld met het Landelijk Schakelpunt (LSP). Een actueel dossier op de point of care voorkomt onnodige medische fouten.

Ondertekening Datamanifest “Samen vooruit”

PharmaPartners faciliteert al jaren een ICT-systeem dat is gebaseerd op integrale samenwerking en gestandaardiseerde, veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. Vanaf dag één richten wij op de beschikbaarheid van complete medische gegevens op de plek van de behandeling, met als doel een optimale ondersteuning van patiëntveiligheid. Om dit nog breder te ontwikkelen heeft PharmaPartners het datamanifest “Samen Vooruit” ondertekend.

Download ""