PharmaPartners-de-patiënt-wordt-steeds-meer-mobiel
Nieuws overzicht
Deel op:

Coronavirus update | Aangepaste versie SMS afspraak herinnering service voor gerichte communicatie coronavirus

De recente ontwikkelingen rondom het coronavirus vragen veel van u in de praktijk. De druk loopt aanzienlijk op en patiënten zitten met veel vragen. Wanneer moeten ze contact opnemen? Wat zijn de richtlijnen en procedures waar zij zich aan moeten houden in deze situatie en waar moeten ze op letten? Vragen die in deze tijd reëel zijn maar er ook voor zorgen dat de wachttijden aan de telefoon oplopen en waardoor spoedgevallen de praktijk niet altijd snel kunnen bereiken.

PharmaPartners kijkt in deze periode waar ze mogelijk met (aanpassingen in de huidige) software kunnen ondersteunen om de druk te verlagen. Middels dit nieuwsbericht brengen wij u graag op de hoogte van de aangepaste versie van de SMS afspraak herinnering service.

Daarnaast wordt kort toegelicht wat de mogelijkheden zijn wanneer u reeds gebruik maakt van de SMS afspraak herinnering service.

Voorlichting patiënten via een eenmalig SMS bericht

Wij hebben begrepen dat er behoefte is vanuit de huisartsenpraktijk om patiënten te informeren over aangepaste procedures op basis van de huidige coronavirus pandemie.

Om concreet invulling te geven aan deze behoefte hebben we de reeds bestaande SMS afspraak herinnering service aangepast. We bieden binnen deze aangepaste service de mogelijkheid om uw gehele actieve patiëntenpopulatie te informeren over de procedures en richtlijnen door middel van een SMS bericht. Dit zorgt voor een proactieve benadering van uw patiënten waardoor vragen op voorhand beantwoord kunnen worden. Het resultaat? Een lager aantal inkomende telefoontjes.

Hoe ziet de eenmalige SMS dienstverlening eruit?

Wanneer u gebruik maakt van deze aangepaste dienstverlening ontvangen alle actieve op naam ingeschreven patiënten in uw praktijk met een geldig 06 nummer in de extra telefoonnummers, een SMS met afzender ‘Uw huisarts’.

U maakt bij deze optie gebruik van het eenmalig versturen van een SMS bericht waarbij u dit SMS bericht zelf vorm kunt geven. PharmaPartners beseft dat de situatie per praktijk momenteel anders is en u zelf wilt bepalen wat u uitstuurt in de communicatie.

Zo kunt u uw patiënten naar communicatie op uw website verwijzen of attenderen op een specifieke procedure die voor uw praktijk het meeste oplevert.

Eenmalige SMS dienstverlening aanvragen

Indien u gebruik wilt maken van de eenmalige SMS service, ontvangen wij graag onderstaande informatie. U mag dit versturen naar consultancyhz@pharmapartners.nl.

  • Naam van uw praktijk;
  • De tekst voor in de SMS: maximaal 160 posities;
  • (Eventueel) leeftijdsgrens: bijvoorbeeld, alleen SMS naar patiënten ouder dan 16 jaar.

Na het ontvangen van de opdracht informeren wij uw patiënten zo snel mogelijk per SMS.

Wat zijn de Kosten?

De kosten bedragen eenmalig €165,- + €0,08 per SMS (excl. BTW)

Mogelijkheid tot SMS afspraak herinnering service

Mocht u vaker een SMS willen versturen naar uw patiënten en wilt u later gebruik maken de SMS afspraak herinnering service, dan kunt u er ook voor kiezen om deze dienst direct te gaan gebruiken.

Wanneer u hier gebruik van wilt maken, betaalt u eenmalig de kosten van €165,- zoals bovenstaand toegelicht.

Bij de SMS afspraak herinnering service koopt u een bundel aan SMS berichten in. Een deel kunt u nu inzetten als éénmalige coronavirus communicatie en de SMS berichten die u na afloop overhoudt kunt u naar eigen wens inzetten voor de afspraak herinnering service. Bekijk via deze link wat de SMS afspraak herinnering service precies inhoudt.

Maakt u al gebruik van de SMS afspraak herinnering service?

Wanneer u de SMS afspraak herinnering service van PharmaPartners al gebruikt heeft u reeds communicatie ontvangen vanuit team consultancy huisartsenzorg over de mogelijkheid om deze service tijdelijk te wijzigen. U kunt dit aanpassen zodat u ook gebruik kunt maken van bovenstaande tijdelijke dienst. Ook is u de optie geboden om het versturen van afspraakherinneringen via SMS tijdelijk uit te zetten indien uw praktijk momenteel geen of verminderd patiënten ontvangt op de praktijklocatie(s).

Wanneer u besluit uw huidige SMS bundel in te zetten voor het versturen van corona communicatie is het belangrijk te weten dat deze SMS berichten van uw huidige bundel afgaan en u daarom dus niet nogmaals de eenmalige kosten van €165,- hoeft te betalen.

Neem contact met ons op!

Mocht u met uw praktijk gebruik willen maken van de eenmalige dienstverlening, de SMS afspraak herinnering service of wilt u uw huidige bundel inzetten voor de eenmalige communicatie? Dan horen wij dit graag per e-mail via consultancyhz@pharmapartners.nl.

 

Download ""