Producten blokken
Nieuws overzicht
Deel op:

Acdapha Groep en PharmaPartners samen voor integrale zorgaanpak

Afgelopen december ondertekenden Arend Bouma, directeur van Acdapha Groep, en Richard Arnoldussen, directeur PharmaPartners Farmacie Groepen, een overeenkomst waardoor PharmaPartners vanaf 1 april 2021 zes Acdapha-apotheken mag verwelkomen. “PharmaPartners spreekt dezelfde visie uit als wij: de zorg rond de patiënt zo goed mogelijk borgen. Daarmee voel ik me verbonden en dat is de weg waarin ik vertrouwen heb”, vertelt Bouma.

Goede zorg borgen

Over hoe we de zorg rond de patiënt het beste borgen is Bouma erg duidelijk: “die zorg moeten we integraal bekijken in plaats van een huisartsdeel, apothekersdeel en andere losse delen. We moeten beter samenwerken met elkaar en beter communiceren naar de patiënt.” ICT is volgens Bouma een middel om dit doel te behalen. “Met ICT kunnen we de verschillende delen van de eerstelijns zorg met elkaar verbinden en samen in één dossier lezen en werken.”

Volgens Arnoldussen wordt dat mogelijk als gegevens op een eenvoudige manier uitgewisseld kunnen worden: “Eenvoudige informatiedeling maakt de verbinding binnen de eerstelijns zorg mogelijk, doordat alle patiëntgegevens beschikbaar zijn op één plek, toegankelijk voor alle zorgverleners.”

Meer tijd voor zorg

Zijn die gegevens niet voor elke zorgverlener makkelijk toegankelijk, dan kan dat de tijd voor zorg aantasten. “We waren minder inhoudelijk aan het praten over de zorg, maar meer aan het praten over de techniek. Bijvoorbeeld hoe kan het zijn dat een recept wel of niet aankomt. We wilden die angel eruit halen en weer vooral praten over hoe we de zorg kunnen verbeteren”, vertelt Bouma.

Volgens Arnoldussen is dat exact het effect dat ICT moet hebben: “We willen slimme ICT ontwikkelen die de werkdruk verlaagt. Zo heeft de medewerker in de apotheek tijd over voor wat er echt toe doet: goede zorg voor de patiënt.” Bouma vult aan: “ICT stelt ons in staat patiënten te helpen op de manier zoals zij dat willen. Met name is de aandacht die je dan aan patiënten kan geven van belang.”

"We moeten beter samenwerken met elkaar en beter communiceren naar de patiënt. ICT is een middel om dit doel te behalen. Met ICT kunnen we de verschillende delen van de eerstelijns zorg met elkaar verbinden en samen in één dossier lezen en werken.”
Arend Bouma, directeur van Acdapha Groep

Zorg op maat

“Je wil onderscheid maken tussen de verschillende behoeftes van patiënten en hen op een eenvoudige manier vragen laten stellen aan de zorgverlener”, gaat Bouma verder, “Dat kan via MijnGezondheid.net en MedGemak.” “In de toekomst wordt die interactie tussen apotheker en patiënt nog makkelijker”, vertelt Arnoldussen, “In 2021 breiden we de communicatie tussen patiënt en zorgverlener in MijnGezondheid.net namelijk nog verder uit. Zo zorgen we dat de patiënt kan reageren op berichten van de zorgverlener en dat de patiënt op de hoogte is van de status van zijn medicatiebestelling.”

“We willen slimme ICT ontwikkelen die de werkdruk verlaagt. Zo heeft de medewerker in de apotheek tijd over voor wat er echt toe doet: goede zorg voor de patiënt.”
Richard Arnoldussen, directeur PharmaPartners Farmacie Groepen

Een goed begin

Arnoldussen: “We zijn blij dat we Acdapha Groep in april mogen verwelkomen. Dat is zeker te danken aan het contact dat onze collega Otto Hulsman de afgelopen tijd heeft onderhouden.” Ook Bouma waardeert dat fijne contact en kijkt uit naar de samenwerking tijdens de volgende stap: een geslaagde conversie naar Pharmacom. “Zo’n conversie gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Ik wil dat onze stakeholders, huisartsen en patiënten, niet of nauwelijks last hebben van het feit dat we naar een nieuw systeem gaan.” “Daar gaan we voor zorgen”,  zegt Arnoldussen, “We maken die verwachtingen in ieder geval waar, maar willen ze nog liever overtreffen.”

Download ""