Nieuws overzicht
Deel op:

Belang van deelname aan landelijke ontwikkelingen

Zorg verlenen doe je niet alleen. PharmaPartners verbindt voor verbetering en vindt samenwerking en gegevensuitwisseling dan ook erg belangrijk. Het is van groot belang om met andere Huisarts Informatie Systeem (HIS)-leveranciers samen te werken op het gebied van landelijke ontwikkelingen, om op een juiste manier gegevens uit te wisselen en landelijk waarde te leveren aan zorg voor de patiënt. In dit artikel vertellen Judith Rooswinkel (Teamlead Research & Development, PharmaPartners Huisartsenzorg) en Joris van Driel (huisarts in Benthuizen, CMIO EerstelijnsZorgZoetermeer en voorzitter van de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM)), waarom dit zo belangrijk is en hoe prioriteitskeuzes worden gemaakt.

Judith legt uit: “Het is belangrijk om landelijke ontwikkelingen gezamenlijk met alle HIS-leveranciers door te voeren. Wanneer niet iedereen deelneemt, heeft het namelijk ook geen toegevoegde waarde. Het gaat juist om die samenwerking. Uitwisselen van gegevens met de systemen van andere leveranciers is van groot belang. Zo zorgen we dat de juiste informatie op de juiste plek is, om zoveel mogelijk context te hebben wanneer je een patiënt ziet.”

Dossieroverdracht

Een goed voorbeeld van een landelijk project is dossieroverdracht. Hier is een koppeling gemaakt tussen het ZIP-bestand en Edifact-bestand. Hiermee wordt de relatie tussen de episodes en correspondentie gelegd, waardoor gebruikers bij dossierimport geen handmatige acties meer uit hoeven voeren in het documentbeheer van Medicom. Judith: “Dit is een aanpassing die door alle HIS-leveranciers in 2023 is doorgevoerd. Als we dit niet gezamenlijk doen, zou dat betekenen dat we niet van alle HIS-leveranciers dossiers automatisch kunnen inlezen.”

Ondanks dat er nog verbeteringen mogelijk zijn, wordt de tijdsbesparing door het project dossieroverdracht wel gemerkt. Joris licht toe: “Het bespaart onze assistentes administratietijd. Eerst had je allerlei losse bestanden, maar nu worden alle bijlagen in één keer geïmporteerd. Voor een groot dossier kan dat minuten schelen.”

MITZ Toestemmingsvoorziening

Een ander voorbeeld waar momenteel aan wordt gewerkt, is de gegevensuitwisseling van Mitz. Dit is een online toestemmingsvoorziening waarin burgers zelf hun toestemmingskeuzes voor het delen van medische gegevens kunnen vastleggen. PharmaPartners is gestart met de realisatie hiervan en levert dit in 2024 op, zodat er in de toekomst één centraal toestemmingsregister ontstaat waar de patiënt zelf regie heeft over de keuze om medische informatie wel of niet te delen.

Judith legt uit wat dit voor de patiënt betekent: “Mitz geeft vooral de patiënt meer regie. Iets wat, onder andere via Europese wetgeving, steeds belangrijker wordt.” Joris vult aan: “Het is van groot belang dat we als zorgverleners de meest recente informatie kunnen inzien om een situatie van een specifieke patiënt te beoordelen. Daarvoor is toestemming vanuit de patiënt noodzakelijk. Ik verwacht van ICT-leveranciers en beleidsmakers dat zij dit faciliteren, zodat ik hier zo min mogelijk tijd aan kwijt ben.”

Prioriteit bepalen in de toekomst

In de toekomst blijft het belangrijk om deel te nemen aan landelijke ontwikkelingen en daarbij de juiste prioriteitsbepaling toe te passen. Judith vertelt: “Het is vooral belangrijk om focus te creëren. Voorheen kwamen landelijke ontwikkelingen tussen het huidige ontwikkelwerk door, maar door betere afstemming met gebruikers en andere leveranciers is dit werk planbaar geworden. Het blijft van groot belang om aan landelijke ontwikkelingen deel te nemen, dit heeft echter wel impact op andere ontwikkelingen.”

Joris vult aan: “Het frustreert mij als zorgverlener dat sommige functionaliteiten in gegevensuitwisseling in de zorg nog niet zijn gerealiseerd. Dit gaat minder snel dan we allemaal zouden willen, maar landelijk gebeurt er veel en we moeten gezamenlijk keuzes maken met veel betrokken partijen. Ik zie in de CAM dat de werkprocessen in Medicom steeds logischer worden. Toch blijft het lastig omdat elke huisartsenpraktijk anders gebruikmaakt van hun HIS. Er komen vanuit PharmaPartners steeds meer e-learnings, handleidingen, webinars en instructievideo’s beschikbaar. Dit zie ik als grote verbetering om het gebruik meer eenduidig te maken en gebruikers te laten weten wat allemaal mogelijk is binnen Medicom, om zo het verlenen van moderne huisartsenzorg te ondersteunen.”

Rol van de CAM

Uiteraard is het belangrijk om binnen de CAM altijd een juiste afspiegeling te hebben van de gehele gebruikersgroep van Medicom, zoals een assistente, POH, huisarts (ook apotheekhoudend) en praktijkmanager. Joris vervolgt: “De CAM geeft PharmaPartners advies over de prioritering van onderwerpen. Iedere Medicom-gebruiker heeft inspraak, ik wil hier dan ook een oproep doen om daar gebruik van te maken. Blijf zaken melden, want deze geluiden worden écht meegenomen in de afwegingen. Dat is ook mijn motivatie om naast mijn drukke baan mee te denken bij PharmaPartners. Ook als je geheel nieuwe ideeën hebt over zaken die efficiënter kunnen, geef het door, zodat we samen de software nog beter laten aansluiten bij onze werkprocessen in de praktijk.”

Heeft u suggesties voor wijzigingen in Medicom die uw werkprocessen binnen de praktijk kunnen verbeteren? Meld deze dan vooral via het klantportaal mijn.pharmapartners.nl of via een bericht aan de Vereniging Gebruikersoverleg Medicom (https://www.vegom.nl/)

Download ""