Nieuws overzicht
Deel op:

Efficiënte communicatie via de Communicatie-module in Pharmacom

Vanaf eind maart 2024 rolt PharmaPartners de nieuwe Communicatie-module in Pharmacom uit. De Communicatie-module faciliteert veilige en proactieve communicatie tussen apotheek en patiënt. De module stelt apotheken in staat om zorginhoudelijke ondersteuning te bieden, zonder dat de patiënt hiervoor naar de apotheek hoeft te komen. In dit artikel leest u alles over de voordelen die de Communicatie-module biedt en vertellen twee apothekers over hun ervaringen met de module. 

Vervanging eConsult-module 

Efficiency, het vervullen van de rol van zorgverlener en patiëntbinding zijn actuele thema’s binnen de farmacie. “In het kader van deze thema’s hebben we de eConsult-module vervangen door een nieuwe Communicatie-module”, vertelt Jorrit Bezaan, Team Lead Portfolio Farmacie. “De Communicatie-module is veel breder en moderner opgezet dan de eConsult-module. Dit stelt apotheken in staat om echt digitaal zorg te verlenen.” 

Bezaan gaat verder: “De Communicatie-module vormt een modern communicatiekanaal tussen de apotheek en de patiënt. Er kunnen zowel berichten verzonden als ontvangen worden, zonder dat hier een limiet aan zit. Eerder verstuurde berichten kunnen gemakkelijk teruggelezen worden. Ook aan patiënten die (nog) geen gebruik maken van MijnGezondheid.net en de app MedGemak is gedacht. Zij kunnen de berichten voortaan ontvangen via ZorgMail.” 

Nieuwe functionaliteiten 

Nieuw in de Communicatie-module is de mogelijkheid om automatisch evaluatieberichten te versturen na een eerste uitgifte. Volgens Bezaan is dit een goed voorbeeld van hoe de apotheker nog meer voor de patiënt kan betekenen: “Door na een eerste uitgifte geautomatiseerd een evaluatiebericht te sturen, kun je bij patiënten nagaan hoe het gaat nadat zij met bepaalde medicatie zijn gestart. Zijn er nog onduidelijkheden of treden er bijwerkingen op? Hiermee kan de apotheker vragen afvangen die anders misschien eerst naar de huisarts zouden gaan. Zo wordt de band tussen apotheker en patiënt versterkt. De tweede grote vernieuwing zit in de mogelijkheid om via het Patiënt Dashboard Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) te versturen. Zo kan bij de uitgifte van medicatie direct de juiste informatie met een link naar KIJKsluiter toegezonden worden.” 

Samen ontwikkelen

Zoals gebruikelijk bij nieuwe ontwikkelingen in Pharmacom zijn er vanaf het begin van het ontwikkeltraject gebruikers betrokken geweest. Bezaan: “Samen met diverse apothekers hebben we nagedacht over de vorm en invulling van de Communicatie-module. Het geautomatiseerd kunnen versturen van evaluatieberichten was hierin een belangrijk onderdeel.” 

Nancy de Groot, apotheker van Apotheek Ussen in Oss, is vaker betrokken geweest bij pilots van nieuwe initiatieven van PharmaPartners en het was voor haar een logische stap om ook nu haar steentje bij te dragen: “We werken in Apotheek Ussen al een aantal jaar met MijnGezondheid.net, MedGemak en de bijbehorende eConsult-module. Het pilottraject is voor ons eigenlijk een overgangsperiode geweest van de eConsult-module naar de nieuwe Communicatie-module. De meerwaarde van een pilot is dat dingen die in de dagelijkse praktijk nog niet helemaal naar wens werken, nog aangepast kunnen worden. Het is fijn dat PharmaPartners hiernaar luistert.” 

Ook Koen Kistemaker, apotheker van Apotheek Cath in Deventer en tevens lid van de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) heeft met zijn apotheek deelgenomen aan de pilot van de Communicatie-module: “Communicatie speelt een belangrijke rol in het positioneren van de apotheek ten opzichte van de patiënt. De Communicatie-module maakt dit op een slimme manier mogelijk. We zijn laagdrempelig bereikbaar en worden meer gezien als zorgverlener. Daarom geloof ik echt in deze ontwikkeling.”

Betere communicatie met de patiënt

Apotheek Cath wil benaderbaar zijn als ‘lokale apotheek om de hoek’, maar zich ook op digitaal vlak laten zien. De Communicatie-module is hiervoor een handig hulpmiddel volgens Kistemaker: “We kunnen laten zien dat patiënten ook bij ons terechtkunnen voor zorginhoudelijke vragen, niet alleen voor logistieke vraagstukken.” 

Ook De Groot is positief over de Communicatie-module en ziet hierin een sterk verbeterde versie van de eConsult-module: “We gebruiken de module om patiënten te informeren over leveringsproblemen van medicijnen, maar ook om vragen over medicatie te beantwoorden. Voorheen was echter niet inzichtelijk welke berichten er eerder vanuit de apotheek naar de patiënt waren gestuurd. Het was dan niet duidelijk op welk bericht een patiënt reageerde, waardoor je genoodzaakt was om zelf een logboekje bij te houden van verzonden berichten. Nu hoeft dit niet meer, omdat de module werkt als een moderne chat-app.” 

Het feit dat berichten nu ook via ZorgMail verzonden kunnen worden, draagt volgens De Groot bij aan de mate van inzetbaarheid van de module: “Wanneer je via MijnGezondheid.net of MedGemak een bericht stuurde naar een patiënt die hier niet op aangesloten bleek, kwam het bericht vanzelfsprekend niet aan. De patiënt wist vervolgens van niets. Dit probleem is met de Communicatie-module ondervangen, want in dergelijke gevallen kan het bericht nu via ZorgMail worden verstuurd.” 

"We kunnen laten zien dat patiënten ook bij ons terechtkunnen voor zorginhoudelijke vragen, niet alleen voor logistieke vraagstukken."
Koen Kistemaker - Apotheker van Apotheek Cath in Deventer

Ervaring van patiënten 

Net als voor de apotheker is digitale communicatie voor patiënten een kwestie van wennen, ziet De Groot: “Het kost tijd om iedereen bekend te laten raken met MijnGezondheid.net en MedGemak. Samen met de huisarts kunnen wij dit stimuleren. Hoe meer energie wij erin steken, hoe meer patiënten er gebruik van gaan maken.” 

Dat de inspanningen zich uitbetalen, blijkt uit de statistieken van Apotheek Ussen. In de periode 2020 tot 2023 is het aantal eConsults met 219% gestegen. De Groot verwacht dat de Communicatie-module hier nog een extra positief effect op gaat hebben: “De pilotpatiënten vonden het fijn om via de app op de hoogte gehouden te worden en het gebruik van chat past ook meer bij de huidige tijd. De apothekersassistenten zijn het hiermee eens; bellen kost stiekem toch meer tijd. Doordat we veel maskerbrieven voorhanden hebben, kost het nu minder tijd om een standaardbericht te versturen. In veel gevallen hoeft enkel de naam van het geneesmiddel aangepast te worden.” 

Relatie tussen apotheek en patiënt 

Kistemaker beaamt dat het voor sommige patiënten even wennen is om op deze wijze met hun apotheker te communiceren, maar ziet dat patiënten er al snel de meerwaarde van inzien: “Het automatisch versturen van evaluatieberichten draagt bij aan de relatie tussen de apotheek en de patiënt. Reacties van patiënten variëren van ‘Het gaat goed’ tot meer uitgebreide reacties en vragen. Dit zorgt voor extra contact met de patiënt, waardoor je kunt laten zien wat je te bieden hebt als zorgverlener.” 

“Deze manier van communicatie past bij de moderne tijd. De apotheek kan zich laten zien op het digitale vlak, maar biedt nog wel de laagdrempeligheid van de lokale apotheek om de hoek. In mijn ogen is dat de gouden combinatie om jezelf laagdrempelig te profileren als zorgverlener”, besluit Kistemaker. 

Download ""