Nieuws overzicht
Deel op:

Clusters vormen het juridische en organisatorische fundament onder soepele samenwerking

Samenwerkende zorgverleners kunnen via de systemen van PharmaPartners makkelijk gegevens delen. Dat is enorm belangrijk omdat het bijdraagt aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De voorwaarde is wel dat het delen van patiëntdata niet alleen technisch, maar ook juridisch en organisatorisch goed geregeld is. Dat doe je binnen een samenwerkingscluster. PharmaPartners’ Data Protection Officer Thijs van Groezen legt uit wat de voordelen zijn van zo’n cluster.

 

Een samenwerkingscluster moet je juridisch goed organiseren. Daarom lanceerde PharmaPartners onlangs het Cluster Compliancy Pakket. Dit pakket bestaat uit een praktisch vijfstappenplan en diverse documenten die gebruikt kunnen worden voor het opzetten en inrichten van een samenwerkingscluster. Denk bijvoorbeeld aan een kant-en-klare akte voor het oprichten van een stichting, een deelnemersovereenkomst, een clusterreglement en een verwerkersovereenkomst. Verantwoordelijk voor de inhoud van het pakket is PharmaPartners’ Data Protection Officer Thijs van Groezen, waarbij het pakket inhoudelijk is afgestemd met advocatenkantoor Eldermans|Geerts.

Kwaliteit van zorg

Hoewel het formeel goed opzetten van een samenwerkingscluster even wat moeite kost, is het de inspanning wel degelijk waard, verzekert Van Groezen. “Praktijken die onze applicaties gebruiken, nemen in de basis een elektronisch patiëntendossier af. Met PharmaPartners heb je een eigen online omgeving waarin je die EPD’s beheert. Onderdelen van zo’n dossier kun je gericht delen met andere praktijken die ook de software van PharmaPartners gebruiken, mits de juridische kaders goed ingericht zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat een huisarts bij waarneming direct over álle relevante patiëntgegevens kan beschikken.” Het delen van data binnen een goed georganiseerd cluster maakt samenwerken en kwaliteit leveren een stuk eenvoudiger, terwijl de administratieve rompslomp juist afneemt. Van Groezen: “Je zorgt ervoor dat de privacy van patiënten gewaarborgd is, net als de dataveiligheid. Clustersamenwerking draagt direct bij aan de kwaliteit van zorg.”

Geen afzonderlijke toestemming nodig

Praktijken kunnen ook patiëntgegevens uitwisselen via het Landelijk Schakelpunt, de landelijke zorginfrastructuur waar zorgaanbieders op aan kunnen sluiten. Van Groezen: “Je ziet echter dat de soort informatie die je via het LSP kunt uitwisselen, beperkt is. Zorgaanbieders die binnen hun eigen cluster informatie delen, hebben veel meer mogelijkheden.” Daar komt nog bij dat het Landelijk Schakelpunt in de context van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) beschouwd moet worden als een elektronisch uitwisselsysteem. Dat betekent dat zorgaanbieders individuele patiënten om toestemming moeten vragen voor ze data via het LSP mogen uitwisselen. In clusterverband is die individuele toestemming uit de Wabvpz niet nodig om informatie te kunnen delen.

Hogere datakwaliteit

Een clustersamenwerking draagt niet alleen bij aan het beter kunnen delen van patiëntdata, maar zorgt ook voor hogere datakwaliteit. De samenwerkende praktijken maken binnen het cluster voor bepaalde gegevens namelijk gebruik van één gedeeld bestand met patiëntgegevens. “Elke zorgaanbieder heeft gewoon zijn eigen afgeschermde patiëntdossier”, benadrukt Van Groezen. “Maar stamgegevens zoals naam, adres of telefoonnummer worden centraal beheerd. Dat geldt ook voor informatie over intoleranties, contra-indicaties en allergieën. In de oude situatie had elke zorgaanbieder zijn eigen lijstje met stam- of ICA-gegevens van een patiënt. Nu deel je die informatie met elkaar in één bestand en hoef je al die informatie niet opnieuw in te voeren of op te vragen bij wijzigingen. Omdat er één bestand is waaruit je samen gegevens plukt is iedereen altijd up to date.”

Kosten besparen

Overigens hoeft de clustersamenwerking zich niet te beperken tot het delen van informatie. Zorgaanbieders die elkaar in clusterverband treffen, kunnen ook andere samenwerkingen optuigen. “Je kunt bijvoorbeeld ook besluiten om je doelstellingen uit te breiden en van je schaalvoordeel gebruik te maken om met korting in te kopen of mantelcontracten te sluiten. Verder zou je er ook voor kunnen kiezen om gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen of een security-verantwoordelijke. Door zaken samen op te pakken, kun je gericht kosten besparen.”

Download het cluster compliancy pakket

Overweegt u samen met andere praktijken een samenwerkingscluster op te zetten? Of deelt u al informatie in clusterverband en wilt u weten of uw cluster aan de AVG en andere wetgeving voldoet? Dan biedt het Cluster Compliancy Pakket van PharmaPartners uitkomst. “Alleen samen kun je voor goede, veilige gegevensdeling zorgen”, aldus Van Groezen. “In het belang van de patiënt en in het belang van de deelnemende praktijken moet dat goed geregeld worden.”

Klik hier voor het Cluster Compliancy Pakket

Laat uw cluster door PharmaPartners organiseren

Vindt uw cluster het bezwaarlijk om zelf aan de slag te gaan met het Cluster Compliancy-totaalpakket? Dan biedt PharmaPartners graag een praktisch en elegant alternatief. Wij werken aan een variant waarbij uw cluster het inregelen van de samenwerkingsorganisatie en het aanstellen van het bestuur niet zelf hoeft te doen. PharmaPartners neemt dit over en regelt dit allemaal in via een centrale juridische entiteit. Zo nemen wij u en uw collega’s een boel werk uit handen. U bent bovendien verzekerd van een juridisch kloppende structuur waarbinnen u gericht data uit kunt wisselen met andere deelnemers. Neem voor meer informatie over deze mogelijkheid contact op via clustercompliance@pharmapartners.nl.

 

“Dit kun je niet laten liggen”
Thijs Vinks | Apotheker

Apotheker Thijs Vinks vindt dat goed zorgverlenerschap gebaat is bij een goed georganiseerd samenwerkingscluster. “Dit moet en wil je oppakken”, stelt Vinks.

Thijs Vinks werkt als apotheker voor Amarant, de grootste zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel in Noord-Brabant. Daarnaast is hij werkzaam als praktijkadviseur bij PharmaPartners. In die rol bewaakt hij de belangen van de apothekers en zorgt hij dat de software van PharmaPartners aan de wensen van de doelgroep blijft voldoen.

Spelregels

Vinks deelt op dagelijkse basis informatie met andere zorgaanbieders binnen het cluster Tilburg. Vinks: “Dit is direct en gemakkelijk, onder meer omdat je het medicatieoverzichten, statussen en diagnostische gegevens met elkaar deelt. Omdat je met hetzelfde medicatiebestand als de huisarts werkt, krijg je een veel sterkere verbinding met elkaar. De medicatiebewaking wordt daardoor nog verfijnder. Het is daarbij wel de vraag wie binnen het cluster verantwoordelijk is voor dat gedeelde bestand. Dat soort spelregels moet je goed met elkaar afspreken.”

Vinks beseft zich dat het organiseren van een samenwerkings- en uitwisselingscluster tijd en inspanning kost. “Huisartsen en apothekers hebben weinig tijd en het oprichten van zo’n cluster is natuurlijk geen dagelijkse kost. Aan de andere kant: met het oog op goede en professionele zorgverlening kun je dit niet laten liggen en dien je het goed te regelen. Bovendien brengt zo’n samenwerkingsverband je nader tot elkaar. Je leert van elkaar en van PharmaPartners.”

Download ""