Nieuws overzicht
Deel op:

Meer aandacht voor de patiënt met de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten

Tijdens een consult besteedt een zorgverlener veel tijd aan het stellen van standaardvragen aan de patiënt om een goed beeld te krijgen van de gezondheidssituatie. Hoewel deze vragen noodzakelijk zijn, blijft er hierdoor minder tijd over voor het ‘echte’ gesprek met de patiënt, terwijl dit juist zo belangrijk is. PharmaPartners zocht samen met klanten naar een oplossing. Dit najaar verschijnt de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten. Deze geïntegreerde module vermindert de registratielast voor zorgverleners en creëert meer tijd en aandacht voor de patiënt.

David van Praag is Accountmanager Huisartsenzorg bij PharmaPartners en begeleidt de ontwikkeling van deze module. David: “Met een leeg A4’tje op zak bezocht ik zorgverleners uit het hele land en noteerde hun behoeftes. Het resultaat is een nieuwe module die samen met zorgverleners tot stand is gekomen.”

Minder werkdruk en meer aandacht voor de patiënt

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen waren de aanleiding voor het ontwikkelen van deze module. Er is één ontwikkeling die David in het bijzonder verontrust: “Het aantal (chronische) patiënten met een complexe zorgvraag groeit. Hierdoor neemt de druk op de zorgverleners toe. We moeten dus een manier zien te vinden om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen.”

Een oplossing werd gevonden in de ontwikkeling van de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten. Middels deze module kan de huisarts, assistente of praktijkondersteuner de patiënt binnenkort voorafgaand aan het consult een digitale vragenlijst toesturen vanuit Medicom. De patiënt vult deze in via MijnGezondheid.net of de app MedGemak. De resultaten kunnen vervolgens direct verwerkt worden in het patiëntdossier.

Volgens David een stap in de goede richting: “Het is een module die een zorgverlener veel werk uit handen neemt. Door het toesturen van vragenlijsten naar de patiënt voorafgaand aan het consult, hoeft een zorgverlener tijdens het consult niet steeds dezelfde vragen te stellen en kan het gesprek meteen gaan over hetgeen waar op moet worden ingezoomd. Ook kan aan de hand van de ingevulde vragenlijst besloten worden dat een bezoek aan de praktijk niet nodig is. Het vermindert niet alleen registratielast, maar bespaart ook tijd waardoor er meer ruimte is voor persoonlijke aandacht voor de patiënt.’’

“We werken nog niet met de module, maar ik zie nu al voordelen, zoals tijdswinst, het uitvoeren van minder handelingen en daardoor natuurlijk meer ruimte voor persoonlijk contact met de patiënt.”
Anita Koole, praktijkmanager bij gezondheidscentrum Dillenburg

Een module voor en door zorgverleners

Innovaties worden bij PharmaPartners altijd samen met de klant ontwikkeld. Dit geldt ook voor deze module. Met een groep geïnteresseerde klanten wordt er gekeken naar welke behoeften er zijn en welke functionaliteiten hier een oplossing in bieden. David: “Op dit moment bevinden we ons in de ontwikkelfase van de module. Tijdens online sessies vragen we feedback aan de deelnemende zorgverleners. Het laten aansluiten van de module bij de dagelijkse praktijkvoering en het verbeteren van het gebruiksgemak staan hierin centraal. Mijn collega’s en ik stellen veel vragen om de wensen van de klant te achterhalen, omdat we nu nog aanpassingen kunnen maken voor het lanceermoment.”

Jamie Pater, kwaliteitsverpleegkundige bij Stichting Rijncoepel, en Anita Koole, praktijkmanager bij gezondheidscentrum Dillenburg, zijn betrokken bij de ontwikkeling en kijken uit naar de lancering. Jamie: “De module tackelt uitdagingen waar we dagelijks mee te maken hebben en biedt mogelijkheden voor de toekomst. Doordat we voorafgaand aan het consult de resultaten kunnen inzien, kunnen we direct inspelen op eventuele gevaren die de antwoorden laten zien. We kunnen de patiënt dan vragen om eerder langs te komen. ” Anita denkt er hetzelfde over. “We werken nog niet met de module, maar ik zie nu al voordelen, zoals tijdswinst, het uitvoeren van minder handelingen en daardoor natuurlijk meer ruimte voor persoonlijk contact met de patiënt.”

De patiënt meer in regie     

De module Consult Voorbereidende Vragenlijsten verlicht niet alleen de werkdruk maar heeft ook voordelen voor de patiënt, verwacht Jamie: “De patiënt heeft tijd om vooraf na te denken en gerichter vragen te stellen tijdens het consult.” Anita beaamt dit. “Persoonlijke aandacht van de zorgverlener samen met de input van de patiënt is cruciaal om passende zorg te verlenen. Een praktijkondersteuner is opgeleid om protocollen te volgen, maar na een tijdje merk je dat je alleen maar lijstjes aan het afvinken bent. Dat is voor jezelf en voor de patiënt niet bevredigend.”

Volgens David krijgt de patiënt meer regie. “Het wordt nu voor patiënten ook mogelijk om bijvoorbeeld hun dagcurves digitaal op te slaan en te delen met de praktijk. De patiënt hoeft de waarden dus niet meer op te schrijven en mee te nemen naar de praktijk om te laten invoeren door de praktijkondersteuner.’’

Download ""