Huisartsenzorg-stethoscoop
Nieuws overzicht
Deel op:

UPDATE 21-01-2021: Corona Vaccinatie Programma Huisartsen (CVPH) | Demo video fase 1 (selecteren & uitnodigen) en nieuwe data Webinars

UPDATE 21-01-2021 | Demo video fase 1 (selecteren & uitnodigen) en nieuwe data Webinars

Op 14-01-2020 is de laatste update omtrent het Corona Vaccinatie Programma Huisartsen (CVPH) met u gedeeld. Omdat het onderwerp ontzettend belangrijk is en er momenteel dagelijks veranderingen plaatsvinden vanuit de overheid, willen wij u vanuit PharmaPartners zo goed mogelijk ondersteunen tijdens deze hectische periode. Daarom voorzien wij de communicatie wekelijks van de meest actuele updates. Onderstaande berichtgeving bevat dan ook de meest actuele informatie. 

De belangrijkste onderwerpen in de update van deze week gaan over de nieuwe data en gewijzigde inhoud van de Webinars en daarnaast delen we een demo video met u over de eerste fase in het proces; het selecteren en uitnodigen in Medicom.

Selecties zijn voor u klaargezet in de nieuwe Q-module in Medicom (AFGEROND) 

Zoals u in eerdere berichtgeving heeft gelezen, hebben wij de juiste selectie alvast voor u klaargezet in de Nieuwe Q-module van Medicom. Hier heeft u een bevestiging van ontvangen in de Postverwerking. De klaargezette initiële selectie kunt u beoordelen en aanpassen waar nodig. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om een sub-selectie aan  te maken op basis van een leeftijdscohort of het aantal beschikbare vaccins. Hier zal het RIVM nog uitspraak over doen.

COVID-19-vaccinatie service 

Het proces rondom de COVID-19-vaccinatie zorgt voor extra werkdruk bij u in de praktijk. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van de COVID-19-vaccinatie service in samenwerking met DMDR Medical Marketing BV. Deze service, naar voorbeeld van de Griep- en Pneumokokkenvaccinatie Service, zorgt voor een eenvoudiger, zorgvuldiger, veiliger en sneller verloop van de selectieprocedure en het versturen van de uitnodigingsbrieven.

Alle Medicom-gebruikers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de COVID-19-vaccinatie service. Deze uitnodiging is verzonden op 18 januari. Heeft u deze uitnodiging niet ontvangen maar wilt u wel deelnemen aan de service? Dat kan alsnog via onderstaande link.

 Deelnemen aan de COVID-19-vaccinatie service

Meer informatie over de service? Lees dan dit nieuwsbericht waarin alle details over de service met u worden gedeeld.

Naar het nieuwsbericht

Registratie van COVID-19-vaccinaties    

Om de registratie van de COVID-19-vaccinaties mogelijk te maken, zijn wij vorige week gestart met de uitrol van een COVID-19-update van Medicom versie 514. In de aankomende twee nachten worden de laatste clusters voorzien van de update. De noodzaak van deze update is tweeledig: enerzijds moet het mogelijk zijn om het batchnummer, de vaccinatiedatum en het geneesmiddel van de vaccins goed te registreren in Medicom, anderzijds moet ook de toestemmingsverklaring van de patiënt voor gegevensuitwisseling met het RIVM geregistreerd worden. Uiteraard doen we er alles aan om de wijze van registreren tot zo min mogelijk extra werkdruk te laten leiden.

Over de toestemmingsverklaring heeft het RIVM het volgende afgesproken:
De patiënt krijgt bij de uitnodiging voor vaccinatie tevens een brief met informatie aangereikt, waarop ook expliciet gevraagd wordt of de patiënt akkoord gaat met het doorgeven van persoonlijk herleidbare data naar RIVM/CIMS met de doelen zoals deze in de brief worden omschreven. Dit is tevens de beperking voor het RIVM wat er gedaan mag worden met de verzamelde data. Het RIVM gaat hiervoor een concept aanleveren, wat door onder andere juristen maar ook de Autoriteit Persoonsgegevens beoordeeld zal worden.

Praktijkhandleiding NHG 

Met de NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie voor de huisartspraktijk biedt de NHG u de eerste handvatten om deze uitdagende taak te kunnen uitvoeren. Deze handleiding wordt voortdurend aangevuld met nieuwe informatie. Bekijk de praktijkhandleiding voor al uw vragen over het Corona Vaccinatie Programma Huisartsen.

Bekijk de handleiding  

Ondersteunende materialen 

Wij streven ernaar u zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens deze hectische periode. De Webinars die gepland staan vanaf de tweede week van januari worden de komende periode door gepland. De planning wordt,  via de agenda op deze website met u gedeeld. Hier kunt u zich ook direct aanmelden voor de sessies.

Op basis van de eerste sessies is besloten dat we de demo video’s voorafgaand aan de sessies gaan plaatsen zodat tijdens de sessies zo veel mogelijk vragen beantwoord kunnen worden. We gaan demo video’s maken per fase van het traject. In dit bericht delen we de eerste demo video met u. Deze gaat in op de eerste fase van de COVID-19-vaccinatie (selecteren & uitnodigen).

Het eerste deel van de handleiding, waarin we ingaan op het selecteren en uitnodigen van patiënten is op 15 januari per mail en via mijn.pharmapartners.nl met u gedeeld. Wanneer er vanuit het RIVM meer duidelijkheid is over de wijze van registreren zullen wij deze handleiding verder aanvullen.

Onderaan dit nieuwsbericht vindt u een FAQ waarin we antwoord geven op veelgestelde vragen en meer informatie geven over de belangrijkste informatie vanuit het NHG, de LHV en het RIVM.

Demo video over de eerste fase van de COVID-19-vaccinatie (selecteren & uitnodigen)

Op basis van de eerste Webinars die gehouden zijn werd duidelijk dat er vooral behoefte is aan praktische ondersteuning en ruimte om vragen te stellen. De demo die we gegeven hebben over de eerste fase van de COVID-19-vaccinaties willen we daarom graag met u delen zodat u deze, in combinatie met de informatie op onze website en de handleidingen kunt bekijken.

Bekijk de Demo

Heeft u op basis van deze video, dit artikel, de handleiding van de NHG, de handleiding vanuit PharmaPartners en de FAQ nog vragen? Dan kunt u deze stellen tijdens één van de geplande vragensessies.

Nieuwe Webinar data en aangepaste inhoud van de geplande sessies

Omdat er erg veel aanmeldingen zijn voor de Webinars die gepland zijn hebben we vanuit PharmaPartners besloten deze de komende periode door te plannen. U vindt de meest actuele data en sessies via de agenda op onze website. Hier kunt u zich dan ook direct voor aanmelden.

Tijdens de eerste sessies hebben we gemerkt dat deelnemers vooral op zoek zijn naar praktische handvatten en de ruimte om vragen te stellen.

Daarom maken we van de volgende geplande sessies specifieke vragensessies. Tijdens deze sessies beantwoorden we de vragen die u nog heeft naar aanleiding van de berichtgeving op de website en de demo video over de eerste fase van de COVID-19-vaccinaties (selecteren & uitnodigen).

Bekijk de Demo

Uw vragen op basis van deze video of de berichtgeving op de website kunt u direct indienen wanneer u zich aanmeld voor een van de sessies via het aanmeldformulier. Zo kunnen wij de antwoorden alvast voorbereiden voorafgaand aan de sessie. U kunt uw vragen uiteraard ook stellen tijdens de sessie. Deze aanpak zorgt er voor dat we u zo goed mogelijk kunnen helpen en zo veel mogelijk onduidelijkheden en vragen kunnen behandelen.

Let op! Tijdens de sessie geven wij dus niet nogmaals een demo. Omdat deze demo reeds met u gedeeld is.

Zorg er daarom ook voor dat u voorafgaand aan de sessie de demo en alle belangrijke informatie goed bekeken heeft.

Nieuwe planning Webinars:  

Vervolg vragensessies en extra demo video’s

Zodra er meer informatie bekend is over de volgende fase in het proces nemen wij weer een demo video op. Op basis van die demo plannen wij weer nieuwe vragensessies in. Op deze manier proberen wij u zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze periode.

Meer informatie 

Op de volgende websites vindt u meer informatie over de achtergrond van het landelijke COVID-19-vaccinatieprogramma:

Ook wanneer u gebruik maakt van de COVID-19 Vaccinatie Service adviseren wij u om alle documentatie goed door te nemen. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en komt u niet voor verrassingen te staan.

Heeft u nog vragen? 

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog veel vragen heeft. Om zo veel mogelijk vragen direct te beantwoorden vindt u de link onder dit bericht een FAQ met meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op door een melding in te dienen via mijn.pharmapartners.nl of telefonisch via 088 688 88 00. Wij houden de berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten. Wanneer dit effect heeft op het Corona Vaccinatie Programma Huisartsen (CVPH) brengen wij u hiervan op de hoogte.

Bekijk de FAQ over het Corona Vaccinatie Programma Huisartsen

Download ""