Nieuws overzicht
Deel op:

Coronapandemie verdiept samenwerking tussen HIS-leveranciers

Bij de succesvolle, gecoördineerde bestrijding van het coronavirus speelt ICT een centrale rol. Tijdens de coronapandemie werkten negen leveranciers van HIS-oplossingen nauw samen om het vaccinatieproces soepel en uniform te laten verlopen. Gerard van Haperen, adjunct-directeur Huisartsenzorg bij PharmaPartners, sluit niet uit dat dit het begin markeert van nauwe samenwerking op het gebied van digitale zorgondersteuning.

Onder druk wordt alles vloeibaar. Tijdens de coronapandemie bleek dat dit ook gold voor de samenwerking tussen de belangrijkste leveranciers van HIS-oplossingen in Nederland. Negen leveranciers van Huisarts Informatiesystemen sloegen de handen ineen met het NHG, de LHV en het RIVM. Het doel: zorgen dat huisartsen hun cliënten kunnen vaccineren, zorgen dat die vaccinaties op de juiste manier geregistreerd worden en garanderen dat de informatie-uitwisseling met de landelijke systemen soepel, veilig, uniform en foutloos verloopt.

Over de eigen schaduw heen springen

Om vaccinaties op een juiste, eenduidige manier te registeren in alle relevante systemen, zijn heldere afspraken nodig tussen alle leveranciers en stakeholders. “Om die specificaties scherp te krijgen, gingen we op wekelijkse basis met elkaar om tafel”, vertelt Gerard van Haperen, adjunct-directeur Huisartsenzorg bij PharmaPartners. “Dat waren goede gesprekken. Door kort-cyclisch te overleggen én open en transparant te zijn, wisten we in korte tijd de juiste resultaten te boeken.” Dat betekende wel dat de HIS-leveranciers af en toe over hun eigen schaduw heen moesten springen. “Onze business analisten mochten letterlijk in de systemen van de anderen meekijken”, vertelt Van Haperen. “Dat je elkaars concurrent bent en elkaar toch opzoekt, is best uniek te noemen.”

Ook voor het RIVM en de andere stakeholders was het goed dat de HIS-leveranciers aan tafel zaten. “De stakeholders hadden bepaalde eisen en specificaties voor ons. Door de snel veranderende inzichten, konden die specificaties per week verschillen, wat best uitdagend was. Als HIS-leveranciers konden wij vervolgens gericht aangeven of datgene wat het RIVM en het LHV wilden bereiken haalbaar was en in welke volgorde bepaalde zaken het beste opgepakt konden worden. Vervolgens was het een kwestie van keuzes maken. Dat spel moet je met elkaar durven spelen.”

Stroomversnelling

Natuurlijk was het niet de eerste keer dat de verschillende leveranciers en stakeholders met elkaar overlegden om standaarden te bepalen. Van Haperen: “De voorbije jaren ontstonden er verschillende initiatieven op het gebied van informatie-uitwisseling. Denk bijvoorbeeld aan OPEN, wat staat voor het Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland. Of denk aan NedXis, de organisatie die de belangen van ICT-leveranciers in de eerstelijnszorg behartigt en zich ook inzet voor het opstellen gezamenlijke standaarden voor gegevensuitwisseling.” Tijdens corona kreeg de samenwerking echter vleugels. “Alle partijen hadden hetzelfde doel voor ogen”, stelt Van Haperen. “Er was focus, het had prioriteit én er waren middelen beschikbaar. Daardoor kwam alles in een stroomversnelling.”

Huisarts ICT Portfolio Management

Lukt het de ICT-leveranciers om deze energie vast te houden en elkaar ook na corona makkelijk te vinden? Van Haperen denkt van wel. “Wat er nu ontstaan is vanuit verschillende partijen is HIPMa, wat staat voor Huisarts ICT Portfolio Manamagent. Het idee is dat de verschillende leveranciers en stakeholders regelmatig met elkaar om tafel gaan, vragen samenbrengen en vervolgens de juiste prioriteiten stellen. Daardoor kunnen we dezelfde zaken met focus oppakken. Voorheen was dat lastig. Elke leverancier of stakeholder heeft andere belangen waardoor er uiteindelijk weinig of niets gebeurt. Covid heeft nog eens benadrukt hoe belangrijk het is om samen te prioriteren en te focussen. Ik geloof hierin. Als dit de weg is die we met elkaar ingaan, zijn wij echt bereid om ons hieraan te committeren.”

Duidelijkheid

De adjunct-directeur Huisartsenzorg is blij met al het moois dat de samenwerking vooralsnog gebracht heeft. De belangrijkste voorwaarde om op deze manier met elkaar op te kunnen trekken, denkt van Haperen, is duidelijkheid. Een andere randvoorwaarde die essentieel was voor het succes, waren duidelijke prioriteiten. Van Haperen: “Aangezien we te maken hadden met een wereldwijde pandemie was voor alle partijen helder waar we naartoe werkten.” De financiering, ook een belangrijke randvoorwaarde, was ingevuld en geregeld door VZVZ en ZN. “Wij hebben bewezen dat we prima samen kunnen werken, mits er maar voldaan wordt aan de randvoorwaarden en we met elkaar duidelijke keuzes maken en heldere prioriteiten stellen. Er is veel mogelijk, zolang je maar in gesprek blijft. Bovendien moet je eerlijk en open aangeven wat je wel en niet wilt doen.”

 

Download ""