Nieuws overzicht
Deel op:

Coronavirus update | Landelijk protocol COVID-19 beschikbaar in Medicom

Nederland staat voor een van de grootste uitdagingen ooit: het bedwingen van de coronacrisis, die ons land, en de rest van de wereld, totaal heeft ontregeld. De overheid probeert de verspreiding van COVID-19 te beteugelen (flatten the curve) en het zorgsysteem overeind te houden. Burgers maken zich zorgen en de pandemie-maatregelen hebben verregaande economische en maatschappelijke gevolgen. Van beleidsmakers wordt dus verwacht dat ze snel en doordacht keuzes maken. Wat ze daarvoor nodig hebben, is meer inzicht in het gedrag van het virus en de consequenties van de pandemie voor burgers en economie.

Informatie uit de eerstelijnszorg draagt bij aan het beter in kaart brengen van de COVID-19 epidemie in Nederland. De bijdrage van de huisarts speelt hierbij een cruciale rol. Voor het RIVM is het van belang dat de huisarts bij iedere patiënt die verdacht wordt van een COVID-19 besmetting een aantal vragen beantwoord. Deze vragen zijn opgenomen in het landelijke protocol COVID-19. Dit protocol is ontwikkeld door de COVID-19 Datacoalitie bestaande uit zes partijen waarvan PharmaPartners er één is.

Alleen met een gezamenlijke inspanning van de huisartsen in Nederland kan er worden voorzien in aanvullende informatie die nodig is om de epidemie in kaart te brengen en informatie beschikbaar te krijgen over hoog-risicopatiënten.

Via dit nieuwsbericht lichten wij toe hoe u als huisarts kunt bijdragen aan het in kaart brengen van de COVID-19 epidemie.

Hoe kunt u hieraan bijdragen als huisarts?

PharmaPartners vraagt aan alle Medicom Huisartsen om een bijdrage te leveren door, voor alle patiënten met (een klinische verdenking op) COVID-19, een korte vragenlijst in te vullen. De gegevens worden gepseudonimiseerd en volledig AVG-proof beschikbaar gesteld aan het RIVM.

Waar vindt u de COVID-19 vragenlijst in Medicom?

De vragen uit de COVID-19 vragenlijst zijn opgenomen in het landelijke protocol COVID-19 en zijn te beantwoorden via de protocollenmodule in Medicom. Wanneer u als huisarts het protocol invult en opslaat, worden de gegevens niet herleidbaar en volledig AVG-proof gedeeld met het RIVM.

In een korte handleiding lichten we toe hoe u het COVID-19 protocol kunt benaderen in Medicom. Deze handleiding kunt u inzien via het klantenprotaal mijn.pharmapartners.nl door op onderstaande link te klikken.

Klik hier voor de handleiding

Hoe wordt de informatie gebruikt?

 1. De informatie verkregen via de COVID-19-vragenlijst wordt gecombineerd met data over het onderliggend lijden van de patiënt uit het medisch dossier en wordt gepseudonimiseerd verstuurd naar Stichting STIZON.
 2. Bij STIZON wordt de data uit NHGDoc en Medicom samengevoegd.
 3. STIZON verstuurt de data niet herleidbaar naar het RIVM. Het RIVM zal deze data gebruiken om beter inzicht te krijgen in het landelijk verloop van (verdenking op) COVID-19 in de eerste lijn.
 4. Daarnaast wordt de data bij STIZON gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek uitsluitend gericht op COVID-19. Dit is alleen van toepassing indien de huisarts akkoord is gegaan met de (additionele) verwerkersovereenkomst.
 5. De COVID-19 Datacoalitie heeft als doel om de inzichten die uit dit onderzoek voortvloeien over de COVID-19-patiëntpopulatie aan huisartsen beschikbaar te stellen.
 6. De data wordt verzameld gedurende de periode van de epidemie van COVID-19 en gedurende de tijd dat de effectiviteit van maatregelen geanalyseerd wordt (in ieder geval tot 31 december 2020).

Welke partijen zijn hierbij betrokken?

PharmaPartners is één van de zes partijen die onder de naam COVID-19 Datacoalitie samenwerken aan een nieuwe data-infrastructuur om COVID-19-(risico)patiënten beter in kaart te brengen.

Onderstaand een overzicht van de volledige coalitie bestaande uit:

 • ExpertDoc / NHGDoc
 • Stichting Health Base
 • PharmaPartners
 • Stichting STIZON
 • MedWorq
 • Andersson Elffers Felix

Bovenstaande partijen vormen samen een brede coalitie met expertise op vele kennisgebieden, van data-infrastructuur tot data-analyse, en van veiligheid tot remote-accessoplossingen. Onze kracht is dat we gebruikmaken van bestaande huisartsinformatiesystemen (HIS), die ISO-gecertificeerd zijn en voldoen aan privacy-wet- en regelgeving, net als het onderzoeksplatform. We hebben een landelijk dekkend netwerk onder huisartsen en essentiële contacten met medisch specialisten, onderzoekers, beleidsmakers en belangenorganisaties.

Bekijk de website die  speciaal voor deze coalitie gemaakt is voor meer informatie over dit initiatief.

Wat is het ZorgDomein-protocol? Is dit iets anders dan het COVID-19 protocol in Medicom?
In de afgelopen dagen is deze vraag vaak bij ons binnengekomen. Deze vraag is opgenomen in de FAQ  die u hieronder kunt vinden en in de FAQ op het klantenportaal mijn.pharmapartners.nl.

Veelgestelde vragen

Via onderstaande link vindt u een overzicht van veelgestelde vragen omtrent de COVID-19 vragenlijst. In dit document vindt u onder andere toelichting over het benaderen van de COVID-19 vragenlijst via NHGDoc wanneer u een ander HIS gebruikt dan Medicom en extra toelichting over het invullen van de vragenlijst. In deze FAQ wordt ook toelichting gegeven over de verschillen tussen het Zorgdomein-protocol en het COVID-19 protocol in Medicom.

Klik hier voor de veelgestelde vragen 

Download ""