huisartsenzorg-agenda
Nieuws overzicht
Deel op:

Coronavirus update | De huisartsenpraktijk nieuwe stijl

Sinds het aantal coronabesmettingen fors afneemt draait de huisartsenpraktijk weer volop volgens aangepaste richtlijnen en regels. Hoe verloopt de reguliere eerstelijnszorg nieuwe stijl? Praktijkmanager/POH Inge van Heugten deelt tips en ervaringen uit Huisartsenpraktijk De Coevering in Geldrop. “Wij doen nog steeds de helft van de consulten telefonisch.”

Dolblij

Inge van Heugten is ‘dolblij’ als ze een patiënt ziet. Maar voor haar zal het voorlopig niet meer dan   één per dag zijn. “De officiële RIVM-richtlijn is nog altijd dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. POH’s spreken patiënten daarom in principe telefonisch, tenzij het dringend is. De mensen die onder behandeling staan van een POH vallen vaak onder de risicogroep. Dan wil je de kans op besmetting zo klein mogelijk houden.”

Praktijk De Coevering is een middelgrote praktijk waar in totaal vijf huisartsen, zes assistentes, zes  POH’s en een administratief secretaresse werken. Mede dankzij berichten in de media en mailings van de praktijk zelf kwam de reguliere zorg afgelopen weken weer goed op gang. “Daar zijn we heel blij om”, zegt van Heugten. “Want natuurlijk maak je je zorgen of mensen niet te lang met ernstige klachten blijven lopen.”

Intussen zijn alle maatregelen getroffen om patiënten weer veilig in de praktijk te ontvangen en het eigen zorgpersoneel goed te beschermen.  Van Heugten: “Onze maatregelen functioneren goed. Alle huisartsen doen de helft van de consulten telefonisch. Vóór corona was dat twintig procent. Doordat onze huisartsen de telefoontjes en face-tot-face consulten om en om doen, zitten er telkens maximaal vier mensen in onze kleine wachtkamer. Zo kunnen we de anderhalve meter afstand garanderen.”

Coronaspreekuur

Verder werkt De Coevering in grote lijnen op dezelfde wijze als de meeste huisartsenpraktijken in het nieuwe normaal. Is de wachtkamer ‘vol’ dan wachten mensen buiten of in hun auto totdat ze een telefoontje of seintje krijgen dat ze binnen mogen komen. Patiënten komen enkel op afspraak en altijd alleen. In de praktijk zijn overal 1,5 meter markeringen en looproutes aangebracht. Mensen komen via de hoofingang binnen en gaan via de achteruitgang weer naar buiten. De balieassistente zit achter plexiglas

Patiënten met een coronaverdenking werden op het hoogtepunt van de crisis thuis of op de speciale coronapost in Geldrop gezien.  “Half mei is de crisispost opgeheven”, vertelt van Heugten. Sindsdien zien onze huisartsen de mensen met Covid-19 gerelateerde klachten geclusterd ná 16 uur, als het reguliere spreekuur is afgelopen. Per dag melden zich één tot twee mensen met coronaklachten. Via de achteringang komen ze direct in de juiste spreekkamer terecht. De huisarts onderzoekt de patiënt in beschermende kleren en neemt zo nodig een test af. Daarna wordt de kamer volgens protocol gereinigd.”

Veerkracht

De crisis is de zorgmedewerkers van De Coevering niet in de koude kleren gaan zitten. Van Heugten: “Het was een angstige, onzekere tijd. Er waren veel patiënten ziek. Eén assistente bleef thuis met klachten. Ik maakte me in het begin zorgen over hoe we de boel draaiende moesten houden als er meer personeel zou uitvallen en of er genoeg beschermingsmaterialen waren en over het financiële gat dat ontstond doordat de reguliere zorg stil lag. Gelukkig kregen we  nel duidelijkheid over het steunpakket van de zorgverzekeraars.”

Het zorgteam van De Coevering was al hecht  “Dat is door corona nu nog meer het geval”, vindt Van Heugten. “De flexibiliteit en veerkracht van medewerkers was heel groot. Er was geen gemopper of   gezeur. Iedereen zette gelijk de schouders eronder. We hebben veel waardering voor elkaar geuit.”

Zelfmeting via MGn

Of corona blijvende veranderingen in de praktijk teweeg heeft gebracht? “Ja, zeker. De afgelopen weken begonnen we de dag met een corona-update. We bespraken alle nieuwe ontwikkelingen en  informeerden naar hoe iedereen zich voelde. Dat ochtendoverleg beviel zo goed dat we het erin houden.”

Van Heugten vervolgt : “Ook merk je dat sommige dingen best telefonisch kunnen.  Een aantal patiënten lukt het prima om thuis zelfmetingen te doen en de uitslagen door te geven via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn). We merken ook dat mensen meer geneigd zijn om een bloeddrukmeter aan te schaffen.”

Persoonlijk had ik gehoopt dat nog méér patiënten zouden gaan communiceren via MGn, maar De Coevering zit in een wijk met relatief veel laaggeletterde mensen. Er wordt hier met name veel gebeld en gemaild.

Veilig gevoel

Eerlijk is eerlijk: Inge van Heugten verlangt terug naar de oude tijden. “Als zorgverlener wil ik mensen zien. Met alléén bellen ben ik wel een beetje klaar. Er gebeurt nu zoveel niet-protoculair dat ik mijn vaste structuur kwijt ben. Niks is vanzelfsprekend.  Als deze patiënt nu geen bloed mag laten prikken. Wanneer dan wel? Over drie maanden? Nog later? Die onzekerheid vind ik lastig.”

“Onze POH ouderenzorg heeft de kwetsbare ouderen gebeld om te vragen of er ondersteuning nodig is. Nu gaat zij weer af en toe op huisbezoek mits niemand klachten heeft en de patiënt akkoord is. De meeste patiënten zijn positief en voelen zich thuis het veiligst. Ze maken zich ook zorgen over ons. Ik krijg regelmatig de vraag: Hoe gaat het eigenlijk met u? Dat doet goed.”

Download ""