Nieuws overzicht
Deel op:

De overheid als innovatiemotor | Hoe naast klantwensen ook wetgeving en subsidies de roadmap van PharmaPartners beïnvloeden

Het verbeteren en uitbreiden van de oplossingen van PharmaPartners is een continu proces. Verbeteringen en innovaties komen niet uit de lucht vallen maar zijn het resultaat van een zorgvuldig innovatieproces. In dat proces speelt de overheid een heel belangrijke rol. Managing Director eHealth Piet Hein Knoop legt uit hoe dat zit.

Piet Hein Knoop heeft veel ervaring op innovatievlak. Voor hij Managing Director van de business unit eHealth werd, was hij werkzaam als innovatiemanager bij PharmaPartners. “Wij zijn geen Apple”, stelt hij direct. “Apple kan een technologie pushen en een innovatie in de markt zetten waar tot dat moment nog geen duidelijke behoefte aan was. Het woord ‘Partners’ in onze naam betekent dat wij ons opstellen als partner van de zorgsector. Wij zijn voortdurend in dialoog met de markt en werken nauw samen met onze klanten om te identificeren wat ontbreekt en wat nodig is. Innovaties en verbeteringen zijn dan ook in de eerste plaats het resultaat van klantwensen.” Die wensen krijgt PharmaPartners in beeld via de overlegorganen, via het Innovatieplatform of via de Special Interest Groups. Knoop: “Daarnaast komt het ook voor dat we voor sommige klanten heel specifiek maatwerk bouwen dat eventueel onderdeel van onze standaard kan worden.”

PharmaPartners versnelt

De voorbije jaren groeide de invloed van de overheid op de roadmap van de software en de keuzes die PharmaPartners maakt. De overheid wil de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen houden en heeft daar concrete missies aan gekoppeld die richting geven aan het landelijke innovatiebeleid. Zorg meer in de eigen leefomgeving organiseren bijvoorbeeld. Of zorgen dat Nederlanders langer in goede gezondheid kunnen leven. Tegelijkertijd groeit de zorgvraag, stijgen de kosten en is er door toenemende vraag naar zorg en vergrijzing sprake van een steeds groter wordend tekort aan mensen. “De maatschappij staat voor een uitdaging”, stelt Knoop. “Die pijn leidt tot innovatie. Het hele pakket van wetgeving, kwaliteit, normen, subsidies en inkoopbeleid wordt daaromheen georganiseerd. Daardoor komt er zoveel op ons af dat we écht moeten versnellen. Om te kunnen voldoen aan die toenemende vraag naar softwarecode hebben we alleen de afgelopen twee jaar al meer dan 150 nieuwe mensen aangenomen.”

Steeds zwaardere eisen

Veel ontwikkelcapaciteit wordt opgeslokt door nieuwe wet- en regelgeving in de zorg. Knoop: “Onze klanten krijgen via toezichtstructuren te maken met steeds zwaardere eisen die het resultaat zijn van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de AVG. Hetzelfde geldt voor normen die geïntroduceerd of verzwaard worden. Zo’n norm vereist beleid en dat beleid wordt op ons als leverancier geprojecteerd. Op die manier zie je Europese regelgeving, landelijke regelgeving en aangescherpte normen terug in de keuzes die wij maken.”

Momentum

Naast wetgeving zijn ook subsidies en innovatiepotjes belangrijke knoppen waar de overheid en verzekeraars aan kunnen draaien om zaken gedaan te krijgen in de zorgwereld. Deze stimuleringsgelden liggen veelal in het verlengde van de wet- en regelgeving, van aangescherpte normen of zijn het resultaat van politieke aandacht. Een goed voorbeeld hiervan is het versnellingsprogramma OPEN Eerstelijn. Knoop: “Dit programma helpt en stimuleert huisartsen om medische gegevens veilig digitaal te delen met patiënten. OPEN Eerstelijn sluit perfect aan bij onze visie op het beschikbaar stellen van betrouwbare en volledige informatie voor goede zorg. Zo’n programma zorgt voor momentum waar we gericht op kunnen anticiperen. Mede door OPEN waren we in staat om onze unit eHealth uit te bouwen naar bijna veertig mensen.” Het aantal patiënten dat gebruikmaakt van de mogelijkheid om hun dossier digitaal in te zien is in twee jaar tijd bijna verdriedubbeld. “Waar OPEN over het huisartsendossier ging, verwachten we vergelijkbare trajecten voor apothekers, bijvoorbeeld op het gebied van medicatiegegevens”, aldus Knoop.

Nieuwe tak van sport

Ook de groeiende aandacht voor data-analyse binnen PharmaPartners is het resultaat van prioriteiten die de overheid of zorgverzekeraar legt. Knoop: “De zorgverzekeraar wil bijvoorbeeld graag dat chronisch zieken meer aandacht krijgen van huisartsen en minder van ziekenhuizen. De aandacht wordt onder meer gestimuleerd via het inkoopbeleid van verzekeraars. Voor artsen betekende dit om te beginnen bijvoorbeeld dat ze een bepaalde subpopulatie vier keer per jaar op moesten gaan roepen. Vervolgens moet je als praktijk aan de verzekeraar kunnen bewijzen dat je dat inderdaad gedaan hebt en voldoet aan de eisen. Dat kost geweldig veel werk. Hierdoor groeit de behoefte aan data-analyse. Op zo’n ontwikkeling willen wij op de juiste manier anticiperen en onze klanten op de best mogelijke manier ontzorgen.”

Download ""