Gezondheid regelen op iPad, makkelijk voor alle leeftijden
Nieuws overzicht
Deel op:

Declaratiemogelijkheden voor een e-consult

Maakt u al gebruik van het e-consult? Volgens de jaarlijkse e-health monitor neemt het aantal huisartsen dat gebruik maakt van e-consulten langzaam toe. Redenen hiervoor zijn de vraag hoe dit organisatorisch toe te passen in de praktijk en onduidelijkheden over de financiering.

E-consult

Het gebruik van e-consult maakt dat uw patiënten u voor niet-urgente vragen een digitaal bericht kunnen sturen op een tijdstip dat hen uitkomt. Dit voordeel geldt ook voor u als huisarts; op een goed moment in de agenda kunt u de vragen van uw patiënten beantwoorden, met daarbij de tijd om nog wat achtergrondinformatie op te zoeken en mee te sturen.

Dubbel consult

Veel huisartsen zijn in de veronderstelling dat er alleen een tarief ter hoogte van een telefonisch consult gedeclareerd kan worden. Juist omdat het formuleren van een goed antwoord nogal eens meer tijd kan kosten, is dit voor velen een reden om af te zien van het gebruik van het e-consult. Volgens de Beleidsregel “Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018”, kunt u, afhankelijk van de benodigde tijd, een regulier consult of, indien er meer dan 20 minuten nodig is, een dubbel consult declareren. Dit gegeven maakt het e-consult een stuk interessanter.

Declaratiesoorten

Een gevoerd e-consult kan tot één van de onderstaande drie declaratiesoorten leiden, afhankelijk van de feitelijk geleverde prestatie:

 • E-mailconsult, als de zorgverlening qua tijdsbesteding beperkter is dan een regulier consult.
  EC: e-mailconsult regulier (declaratiecode 12007) met tarief € 4,79
 • Een regulier consult, als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een regulier consult wordt geboden.
  C: consult regulier korter dan 20 minuten (code 12000)’ met tarief € 9,59
 • Een dubbel consult, als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel consult wordt geboden.
  DC: consult regulier langer dan 20 minuten (code 12001) met tarief € 19,18.

Persoonlijk contact als basis

Persoonlijk contact blijft de basis van het vak van de huisarts. Het e-consult is echter een mooi hulpmiddel om aan de stijgende zorgvraag in de eerstelijn te blijven voldoen. Om het gebruik van het e-consult tot een succes te maken kunt u een aan een aantal zaken denken:

 • Kies de juiste doelgroep; Denk daarbij aan ouders van jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een fulltimebaan of ouderen.
 • Vermeld op uw website, maar ook in de wachttekst van uw telefooncentrale, over de mogelijkheid van een e-consult. Geef op de uw website ook aan wat de mogelijkheden zijn van het e-consult. Op Thuisarts.nl vindt u een lijst met geschikte vragen voor het e-consult, waar u naar kunt verwijzen.
 • Vermeld duidelijk binnen hoeveel tijd uw patiënt een reactie kan verwachten.
 • Geef het beantwoorden van e-consulten een vaste plek in uw agenda.

Bron: NZa, Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018 – BR/REG-18122, paragraaf 5.2.2, punt 9 en 10, https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21739_22/1/

Download ""