Nieuws overzicht
Deel op:

''Een bekend gezicht in een nieuwe rol''

2022 heeft Richard Arnoldussen de eindverantwoordelijkheid voor PharmaPartners op zich genomen. Hij combineert deze nieuwe functie met zijn rol als Managing Director Farmacie Groepen. “Sinds ik in 2016 bij de farmacie-tak en in het verlengde daarvan de eHealth-tak van PharmaPartners ben gestart, heb ik vooral veel ervaring opgedaan met de werkprocessen van apothekers. In mijn nieuwe rol komen ook de huisartsenzorg en eHealth hierbij kijken. Aangezien de samenwerking tussen zorgverleners steeds belangrijker wordt, kwam deze nieuwe uitdaging voor mij op het juiste moment. Alleen door met alle belanghebbenden samen te werken kunnen we de eerstelijnszorg slim en efficiënt inrichten.”

Met de voeten in de modder

Toen Richard in 2016 startte als Manager R&D stond PharmaPartners met de ontwikkeling en uitrol van Pharmacom Nieuw voor een grote uitdaging. “Er speelden op dat moment veel problemen die opgelost moesten worden. Uiteindelijk zijn we hier ongeveer een jaar mee bezig geweest. Nadat er een stabiele basis stond, zijn we gestart met de uitbreiding van Pharmacom via modules als Digitaal Recept en Track & Trace.” Aan de kant van Medicom heeft in die periode eenzelfde transformatie plaatsgevonden. “In mijn rol als Manager R&D Farmacie heb ik natuurlijk al veel samengewerkt met de collega’s van Huisartsenzorg, maar nu ik de verantwoordelijkheid draag voor héél PharmaPartners is die samenwerking geïntensiveerd. De ervaringen uit de voorgaande jaren kan ik hier goed bij inzetten.” “Om te horen, zien en voelen wat er écht speelt bij onze klanten, ben ik bij veel apotheken op bezoek geweest. Dit heeft mij altijd veel inzicht gegeven in waar voor ons als softwareleverancier de ruimte ligt om te faciliteren en ondersteunen. Om in het kader van mijn nieuwe rol ook meer gevoel te krijgen met de werkprocessen van de huisarts, heb ik inmiddels al veel verschillende huisartsen gesproken en heb ik in januari een dag meegelopen in een huisartsenpraktijk. Zo heb ik zelf kunnen ervaren hoe de dag van een huisarts eruitziet en hoe Medicom, MijnGezondheid.net en MedGemak hierin ondersteunen.” “Het regelmatig bezoeken van apotheken en huisartsenpraktijken is iets wat ik wil blijven doen. Door spreekwoordelijk met de voeten in de modder te blijven staan, blijft het rechtstreekse contact met alle verschillende soorten klanten behouden en kunnen we qua ontwikkelingen inspelen op de échte behoeften uit het land. Voor mij is dit de enige manier om de juiste strategie te kunnen kiezen. Praktijken en apotheken mogen mij hier dan ook altijd voor benaderen.”

 

“Richard is in 2016 bij PharmaPartners gestart en heeft sindsdien een sterk track record opgebouwd in het oplossen van problemen en het nakomen van afspraken, waarbij de behoeften van de klanten altijd centraal staan. Als klant moet je kunnen vertrouwen op PharmaPartners en daarom maken we ook de jaarlijkse klantafspraken. Zijn aanpak kenmerkt zich door openheid, eerlijkheid en een gezonde dosis snelheid. Ik heb alle vertrouwen in Richard en de toekomst voor PharmaPartners en haar klanten.”
Dorinda van Oosten | General Manager TSS

Efficiënt samenspel tussen apotheker, huisarts en patiënt

“De focus van PharmaPartners blijft de aankomende jaren ‘afspraak is afspraak’. Concreet willen we hiermee significante verbeteringen op de korte en lange termijn implementeren voor de zorgverleners. Zo richten we ons steeds meer op het efficiënter inrichten van de verschillende werkprocessen. Daarnaast houden we natuurlijk ook de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten. Dit vraagt ook een andere manier van het vormgeven van onze software. We kijken hierin naar de volledige patient journey, vanaf het eerste contactmoment tot genezing.” “In dit traject is efficiëntie op drie vlakken te behalen; automatisering, centralisering en selfservice. Door te automatiseren kun je werk uit handen geven aan software. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning in de juiste voorschrijving. In het kader van centralisering kan zorg binnen de regio samen makkelijker georganiseerd worden. Als laatste speelt ook de patiënt een grote rol. De patiënt is immers de meest efficiënte assistent. Hoe meer de patiënt zelf kan (en wil) doen, hoe minder werklast er voor de zorgverlener is. MijnGezondheid.net en MedGemak zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.”

Blik op de toekomst

Als Richard gevraagd wordt naar zijn blik op de toekomst, komen twee speerpunten naar voren: slimme, efficiënte zorg en regionalisering. “De zorgkwaliteit moet blijven stijgen, de werkdruk moet omlaag. Door ons samen met Stichting Health Base te blijven richten op de inrichting van slimme, efficiënte zorg, geloven we dat Medicom en Pharmacom hier een belangrijke rol in kunnen (blijven) spelen. De systemen kunnen al heel veel en in de toekomst moet dit nog verder uitgebreid worden. Het mooiste en goedkoopste systeem zullen we wellicht nooit worden, maar we streven er wel naar om het slimste systeem te zijn; het systeem waar in de dagelijkse praktijk het best mee te werken is.” Ook op het gebied van regionalisering ziet Richard een belangrijke rol voor Pharma- Partners weggelegd: “Wanneer de ontwikkelingen rondom de informatiestandaard Medicatieproces zich voortzetten, voorzie ik op termijn een regionaal platform waarop alle zorgverleners zijn aangesloten en samenwerken. Wij kunnen hier ons steentje al aan bijdragen door bijvoorbeeld de nieuw te ontwikkelen module Signaal op Maat voor iedereen beschikbaar te stellen, niet alleen voor Medicom- en Pharmacom-gebruikers. Met deze receptonafhankelijke medicatiebewaking koppelen we medicatiebewaking los van logistiek en wordt de efficiency in de apotheek verhoogd.”

Download ""